Biohaker

Biohaker

Biohaker jest to osoba wykonująca eksperymenty biologiczne związane z DNA lub inną genetyką.
Poniekąd wykonywane poza oficjalnymi laboratoriami.

Hakowanie ciała zdarza się też u klientów Biuro Detektywistyczne Kraków.
Klienci wykorzystują hakera, celem ulepszenia ciała za pomocą cybernetycznych urządzeń.
Biohaker wprowadza do organizmu substancje biochemiczne ulepszające lub zmieniające funkcje ciała.

Dlatego w przypadku problemów pojawia się ukryte działanie detektywistyczne, zlecone przez klienta.

Detektyw Kraków

Dlatego takie działanie hakera nazywa się biohackingiem ciała.
Czyli projektowanie i instalowanie samodzielnych ulepszeń, takich jak implanty magnetyczne.
Biohakerzy stosują funkcjonalne i ekstremalne modyfikacje ciała poprawiające kondycję człowieka.

Detektyw ustalił, że biohacking to łączenie technik medycznych, żywieniowych i elektronicznych.
Obejmuje to użycie: nootropów, ,,nietoksycznych substancji”, urządzeń cybernetycznych i biometrii.

Biohaker
Biohaker

Biohaker

Na pewno w biohackingu dużą rolę odgrywa Transhumanizm, jako ruch filozoficzny.
Odpowiada się on za modyfikacją ludzi przez udostępnienie im zaawansowanych technologii.
Technologii, które są w stanie zmodyfikować lub wzmocnić ludzki intelekt i fizjologię.
Zakłada on, że ludzie mogą przekształcić się w istoty nadludzkie lub bogów.
Prywatny detektyw ustalił, że ten ruch promuje darmowe wyniki i badania w Internecie.

Istotne informacje dla zrozumienia procesu modyfikacji, uznane za ważne przez detektywa.

Kwas nukleinowy

Bezsprzecznie jest to sekwencja kwasu nukleinowego stanowiąca allele w DNA lub RNA cząsteczki.
Kwasy dezoksyrybonukleinowe definiują struktury cząsteczki do zdolności informacyjnej.
Dlatego informacja kieruje funkcjami żywej istoty.

Cyborg

Oczywiście jest to istota organiczna i biomechatroniczna w ciele np. człowieka.
Cyborg to nie bionic, biorobot czy android, które dotyczą organizmu połączonego ze sztuczną technologią.

Cyborgi to ssaki, w tym ludzie, mogą być to, też dowolne organizmy. 

Cyborgi są połączeniem umysłu i materii, czyli formy przypominające roboty lub zwykłych ludzi.
Mogą posiadać: super siłę, wzmocnione zmysły, mózg wspomagany komputerowo lub wbudowaną broń.

Dychotomia

Jest to przegroda całości na dwie części, które muszą być wspólne, oraz wzajemnie się wykluczające, czyli komplementarne.

Cybernetyka

Przede wszystkim jest to transdyscyplinarne podejście do badań np. systemów, struktur, ograniczeń i możliwości.
Jest to cykliczna przyczynowość lub sprzężenie zwrotne, a wyniki działań są traktowane, jako dane wejściowe do dalszych działań?

Cybernetyka bada procesy w systemach:
-biologicznych,
-środowiskowych,
-technologicznych,
-poznawczych i społecznych.

Również: projektuje, uczy się, zarządza i rozmawia.

Modyfikacja

Celowa zmiana ludzkiej anatomii lub wyglądu dla: estetyki, seksu, rytuałów, religii, doświadczenia, biznesu, wojny itp.

Nootropia

Oczywiście jest to przyjmowanie: inteligentnych leków, suplementów i innych substancji.
Celem poprawy funkcji poznawczej, wykonawczej, pamięci, kreatywności lub motywacji.

Biometria

Na pewno, to pomiary ciała i obliczenia związane z cechami człowieka.
Biometria wykorzystywana jest w informatyce do: identyfikacji osób, kontroli dostępu, nadzoru.

Jednak w niej wyróżniamy cechy fizjologiczne i behawioralne.

Fizjologiczne to rozpoznawanie:
-odcisków palców i dłoni oraz ich geometrii,
-tęczówki oka i siatkówki,
-żyły dłoni,
-zapachu
-twarzy,
-DNA,
-inne.

Behawioralne to rozpoznawanie:
-profilowania behawioralnego,
-rytmu pisania na klawiaturze,
-naciśnięcia klawisza,
-chodu pieszego,
-podpisu,
-głosu.

Prywatny Detektyw Kraków

Natomiast tradycyjne środki kontroli to:
-numer identyfikacyjny,
-prawo jazdy,
-paszport,
-hasło,
-inne.

Drobne wyjaśnienia

Biohaker

Detektyw uważa, że biohaker używa wiedzy do wydłużenia życia człowieka, modyfikując go w nadczłowieka.
Biuro Detektywistyczne Kraków opowiada się za dobrem wszystkich rodzajów rozumu, tych:
-nadludzkich,
-zwierzęcych,
-sztucznych,
-ludzkich,
-innych.

Poniekąd zastosowanie zaawansowanej nauki w biologii człowieka przyniesie wielkie korzyści.
Stosowana eugenika i ektogeneza już tworzy i podtrzymuje życie w sztucznym środowisku.
Już bardzo dawno stosuje się genetykę do poprawy cech człowieka, takich jak zdrowie i inteligencja.

Dygresja
Biuro Detektywistyczne z Krakowa spekuluje na temat już zaawansowanej kolonizacji kosmosu.
Zatem i związanych z tym zmian w fizycznych i umysłowych przez implanty bioniczne i udoskonalenia poznawcze. 

Poniekąd ta technologia to szansa na poprawę istnienia gatunku ludzkiego.

Dlatego prywatny detektyw przewiduje, że w ciągu najbliższych lat postęp technologii będzie bardzo duży.
Objawiać się to będzie tym, że duża część ludzi będzie miała implant z odbiornikiem i nadajnikiem fal mózgowych.
Implant będzie połączony z głównym komputerem kwantowym i będzie zbierał myśli i wysyłał komunikaty ludziom.

Dlatego detektyw zastanawia się, czy będzie indywidualna świadomość, wolna wola, czy niewolnictwo?
Sztuczna inteligencja i technologia spowoduje ultraszybkie pojawienie się nadludzkiej inteligencji.
Tylko czy ludzie będą ją kontrolować, czy ona ludzi?

Nowe krzemowe DNA człowieka
Nowoczesny detektyw

Szczególne pole działań dla biohakerów

Biohaker

Oczywiście mam na myśli projektowanie maszyn i sztucznych humanoidów.
Maszyny staną się super inteligentne i same będą budować jeszcze lepsze maszyny.

Czy ludzka inteligencja sprosta tym wyzwaniom?

Może super inteligentna maszyna będzie ostatnim wynalazkiem, jaki człowiek zobaczy przed swoją utylizacją?
Jednak może ludzie uciekną od swoich biologicznych ograniczeń i ziemskiej grawitacji przed lotem w kosmos?

Dygresja
Biohaker powinien mieć szacunek dla rozumu i nauki.
Na pewno nowoczesny detektyw piszący ten artykuł, ma szacunek!

Oczywiście z ramienia Biuro Detektywistyczne Kraków

Oczywiście biohakerzy mają możliwość poprawy kondycji człowieka i ją wykorzystują.
Rozwijając i udostępniając technologie:
-eliminujące starzenie,
-poprawiające inteligencję,
-poprawiające fizyczność i psychikę.

Zagrożenia i konsekwencje od technologii

Biohaker

Oczywiście zorganizowane grupy prywatnie i nieprywatnie promują rozwój środków naukowych i technologicznych.
Celem przedłużenia życia, nad czym eksperymentuje się w większości krajów na świecie w wielu laboratoriach.

Ponieważ wielu ludzi bogatych jest zainteresowanych nowym inteligentnym gatunkiem ludzkim.
Ludzkość ewoluuje, ale jej część idzie na skróty.
Detektyw nie potrafi ocenić, czy to przyniesie właściwe owoce.

Wielu kładzie nacisk na naturalną ewolucję

Biohaker

Bezdyskusyjnie stworzenie inteligentnych, sztucznych istot wydaje się atrakcyjne, ze względu na wygodę.
Może to być tęsknota za transcendencją człowieka lub bardziej wyrafinowanym doświadczeniem życia.
Ważna jest też przygoda i interakcja między ludźmi a maszynami.

Ważne naukowo

Bezsprzecznie ciągłość natywnego molekularnego DNA jest wymagana do zachowania „ja”.
Również żadna moc obliczeniowa i pamięć nie zastąpi genetyki człowieka.
Ponieważ ma bezpośrednie połączenie ze stwórcą, co przekłada się na harmonizację istnienia planety.

Dygresja
Detektyw zauważa!
Biohaker musi stosować naukę interdyscyplinarną w dziedzinie hakowania ludzi.
Ponieważ musi uwzględniać wszystkie aspekty ludzkiej tożsamości, technologii, relacji z technologią. 

Marzenia biohakera

Pewnego ranka budzisz się i odkrywasz, że mózg ma implant.
Implant odpowiada na twoje pytania informacjami spoza sfery twojej własnej pamięci.
Sugeruje wiarygodne kierunki działania i zadaje pytania ustalające istotne fakty.
Więc szybko zaczynasz polegać na nowym implancie i nie myślisz, jak on działa.
Cieszysz się i go używasz, oddając się całkowicie jego kontroli.
Tak marzy sztuczna inteligencja!

Oczywiście biohakerzy przewidują masową zmianę technologiczną i utrzymują, że jest ona potrzebna.
Rozumieją też niebezpieczeństwo szybkich zmian, więc proponują odpowiedzialne korzystanie z technologii.

Natomiast Stephen Hawking mówi!

Zewnętrzna wiedza, zarządzanie i udoskonalanie człowieka jest ważniejsze od zdobywania informacji poprzez wewnętrzną ewolucję.
Jednak w tym założeniu, nie wyklucza niestabilności ludzkiej cywilizacji, a w efekcie jej samozniszczenia.
Aby temu zapobiec, naciska na samodzielne zaprojektowanie ludzkiego genomu, albo ulepszenie mechaniczne.
W celu wzmocnienia ludzkiej inteligencji i zmniejszenia agresji.
Ponieważ zakłada, że ludzie, jako zbiorowość mogą być za głupi, aby przetrwać coraz bardziej niestabilny system.

Dygresja
Pewnie dla tego inżynieria genetyczna, wprowadza do komórek somatycznych i rozrodczych istoty żywe.

Oczywiście tak ustaliła Agencja Detektywistyczna Kraków

W rezultacie kto prowadzi badania?

Biohaker

Poniekąd wszelkie ulepszenia prowadzone są przez określoną i uprzywilejowaną część społeczeństwa.
Tylko że to prowadzi do podziału społeczeństwa na dwa różne i odrębne gatunki.
Czyli jeden gatunek ma przewagę fizyczną i ekonomiczną w porównaniu z drugim.
Więc jest to kłopot dla całej rasy, bo jeden z nich może być niezdolny do rozmnażania się z drugim.

Dlatego może być uważany za mniej moralny niż drugi.
Więc zwykle prowadzi to do likwidacji gatunku słabszego, ale to degraduje też, ten niby lepszy gatunek!

Dygresja
Dlatego detektyw zauważa, że równy dostęp do technologii i dystrybucji zasobów zlikwiduje rozwarstwienie.

Duchowość

Wydaje się, że neuroteologia i neurotechnologia pozwoli zyskać kontrolę nad odmiennymi stanami świadomości.
Takimi jak doświadczenia duchowe, a tym samym ludzie osiągaliby głębszą samowiedzę.

Biohakerzy rzucają wyzwanie religiom!

Oczywiście chcą, aby religie rozwijały nowe własne wyobrażenia o przyszłości człowieka.
W szczególności transformacji człowieka, za pomocą środków technicznych lub innych.
Dając większe zaufanie do nanotechnologii, robotyki i technologii informacyjnej.
Celem osiągnięcia nieśmiertelność i stworzenia lepszego gatunku nadludzkiego.

Poniekąd religie kosmiczne oparte na nauce, mogą być ochroną, a nie kontrolą i niewolą.
Przed lekkomyślną pogonią za superinteligencją, technologiami lub destrukcją rasy.

Krionika.

Technika głębokiego ochładzania ciał ludzi i zwierząt, których medycyna nie jest w stanie utrzymać przy życiu.
Przechowywania w temperaturze ciekłego azotu (-196 °C), z intencją przywrócenia do życia w przyszłości.

Oczywiście do czasu uzyskania technologii:
-przesyłania myśli,
-superinteligencji,
-sztucznej inteligencji,
-biodruku 3D-4D-5D-6D itd.,
-symulowania rzeczywistości,
-chemicznej konserwacji mózgu i krioniki.

Jednak aktualna technologia?

Biohaker

Oczywiście przyspieszyły badania nad technologiami zmiany mózgu i ciała, dla technologii budowy super żołnierza.
Odbył się już program badań nad mózgiem mający na celu „rozszerzenie zdolności zarządzania informacją”.

ustalenia detektywa

Dlatego Agencja Detektywistyczna Kraków przewiduje, że niedługo wielu ludzi połączy się z systemami maszyn.
W zasadzie działa już system budowy humanoidów i system wszczepiania umysłu/pamięci humanoidom.
Mimo że klonowanie i genetyka ludzi oraz zwierząt nie jest dopracowana.

Oczywiście są prowadzone eksperymenty na ludziach, mimo błędów biologicznych.
Poprawa wyników eksperymentalnych u jednego gatunku nie jest automatycznie przenoszona na nowy gatunek.
Trzeba dalszych eksperymentów!
Również biohakerzy twierdzą, że nie ma etycznej drogi przy manipulacji genetycznej ludźmi.

Dygresja
Międzynarodowe i krajowe prawa dotyczące badań na ludziach, nie stanowią żadnej przeszkody prawnej.

Niedługo będzie można oficjalnie przyspieszyć zatwierdzanie modyfikacji genetycznych.
Poniekąd poprzez symulowanie ich wpływu na wirtualnych ludziach, twierdzą biohakerzy.

Teolodzy

Z miana genetyki człowieka, jako osoby ludzkiej poprzez wytworzenie istoty podludzkiej jest niemoralna.
Sugerują, że „człowiek ma pełne prawo dysponowania własną biologiczną naturą ”.
Dowodzą też, że stworzenie nadludzkiej lub duchowo wyższej istoty jest „nie do pomyślenia”.
Ponieważ prawdziwa poprawa może nastąpić tylko poprzez doświadczenie religijne.

Oczywiście przyszłość!

Biohaker

Prawdopodobnie teraz i w przyszłości będą pojawiać się ludzie duchowi, którzy zdecydują się pozostać człowiekiem.
Detektyw osobiście uważa, że ich wybór musi być szanowany i chroniony!!!

Czy jest moralnie poprawne manipulowanie swoją genetyką oraz swoich dzieci?
W zamian za:
-wydłużenie życia,
-ratowanie z choroby,
-zwiększenie potencjałów fizycznych i poznawczych?

Jednak jest jeszcze pokusa manipulowania takimi rzeczami!

Oczywiście doprowadziło to do produkcji klonów potworów i ich zniewolenia!
Czego dowodzą liczne ucieczki i wycieki informacyjne!

Również prowadzi to do przewidywanych zwichnięć ich twórców!
Czy tutaj zakaz inżynierii genetycznej ma jakikolwiek sens?

Oczywiście te technologie są dostępne tylko dla dysponujących środkami i przynależnością organizacyjną.
Poniekąd pogłębia to przepaść między bogatymi i biednymi, tworząc genetyczny oraz systemowy podział.

Poniekąd cały czas mamy podział!
Później podział będzie widziany, jako społeczeństwo genetycznych i niegenetycznych.

Dlatego teraz podsumowanie:

Na pewno ludzka autonomia moralna nie powinna zależeć od jednostronnie narzuconych specyfikacji innej osoby.
Pewnie ludzka etyka gatunkowa zostanie podważona przez zmiany genetyczne, przewiduje detektyw.

Jednak wdrożenie takich technologii może oddać lub już oddało biohakerów w kontrolę do rąk totalitarnych.
Demokracja i wszelkie inne systemy nie zostały oparte na prawdziwej i realnej postawie równości istot ludzkich.

Ponieważ nie zapewniają równości:
-prawnych,
-religijnych,
-politycznych,
-rozwojowych,
-wolnościowych,
-ekonomicznych.

Dlatego że osoby/organizacje wykorzystują te prawa, tylko do swoich celów.
Pomimo że produkty inżynierii genetycznej mogą łagodzić ludzkie nierówności.

Dygresja
Na pewno ukoronowaniem oświecenia, jest zasada tolerancji.

Poniekąd w nowych społeczeństwach prawo ma obowiązywać w równym stopniu dla wszystkich.
Bez względu na to, jak ludzie są: bogaci, potężni, wykształceni, rozwinięci, zmodyfikowani.
Jednak jak teraz jest, to każdy widzi ha ha

Przeszłe i teraźniejsze programy rasy panów zostaną przez sprawiedliwy podział dezaktywowane.

Dlatego w przyszłości nie zagrozi ludziom:
-eugenika wojenna,
-łamanie praw człowieka,
-dyskryminacja genetyczna,
-zabijanie zinstytucjonalizowane,
-przymusowa sterylizacja osób z wadami genetycznymi,
-segregacja i ludobójstwo ras postrzeganych, jako te gorsze.

Ponieważ już nie będziemy postrzegać rasy ludzkiej, jako hodowlę humanoidów.

Oczywiście zaawansowana nauka i technologia niosą ze sobą tyle samo ryzyka katastrofy, co szansy na postęp.
Również dezorientują informacje o tempie zmian i wyczerpywaniu się zasobów lub zmiany klimatu naszej planety.
Więc jak ludzie mają wypracować wspólne, pragmatyczne i świadome stanowisko przy takiej manipulacji.

Detektyw podjął ten temat celem przybliżenia, ale też ukazania innych możliwości detektywistycznych.

Oczywiście detektyw stosuje naukę interdyscyplinarną do swojego zawodu.
Zrozumienie tego podejścia jak zawsze zależne jest od świadomości czytającego.

Detektyw Kraków
Detektyw Kraków

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ