Destrukcja umysłu funkcją czasu!

Destrukcja umysłu funkcją czasu!

Czas to wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń i odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu.

Oczywiście czas może być rozumiany, jako:
-trwanie,
-odcinek czasu,
-chwila lub punkt na osi czasu,
-zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych,
-czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii względności.

Dlaczego dla prywatnego detektywa jest tak istotny czas?

Ponieważ nie tylko pozwala wykonywać zlecenia w ustalonym czasie i jego oznaczeniach dowodowych.
Ważniejszym aspektem dla detektywa jest istota pojmowania ludzkich umysłów w sprawach detektywistycznych.

Doświadczenia detektywa w interakcji z ludźmi ukazały nowe możliwości wpływu i poprawy sprawności ich umysłu.
Poprzez zrozumienie istoty czasu w postrzeganiu ich problemów wpływających negatywnie na nich samych.

Myślę tu o właściwym doborze sposobów i możliwości pomocy, dla uzyskania właściwego celu.
Wierzę, że interdyscyplinarne podejście detektywa będzie zrozumiałe, ale dopiero po przeczytaniu całego artykułu.

Dlatego przedstawiam możliwość ograniczenia lub zlikwidowania negatywnych problemów i doświadczeń umysłowych.
Więc jako detektyw wyjaśniam wpływ czasu na destrukcje, projekcje lub manipulacje umysłem.

Poniekąd dla mnie, jako detektywa poszukującego wiedzy i nowych doświadczeń czas, jako materia nie istnieje!

Oczywiście, jako materia, tak to pozorne zaprzeczenie!
Jednak nasze życie podlega zdarzeniom na osi czasu.
Wydaje się, że życie to warunek istnienia Wszechświata!

Według ustaleń Biuro Detektywistyczne Kraków.

Destrukcja umysłu funkcją czasu!
Destrukcja umysłu funkcją czasu!

Destrukcja umysłu funkcją czasu!

Dlatego najprościej, czym jest czas?

Jest on rodzajem chimery w tzw. umowności zasad rządzących życiem i naszym światem.
Jego cel to usprawnienie i uproszczenie naszego życia w umownym rodzaju doświadczeń.

Jednak, żeby zrozumieć czas, trzeba najpierw zrozumieć rzeczywistość!

Rzeczywistość!

Rzeczywistość to wszystko, co istnieje.
Czyli zawiera wszystkie byty, zarówno obserwowalne i pojęciowe, wprowadzone przez naukę lub filozofię.

Również byt w postaci Prywatny Detektyw Kraków.

Dla mnie, jako detektywa, życie jest to rodzaj gry, takiej jak w komputerze!
Zastanówcie się, czy postacie w grze, starzeją się czy nie?
Czy w ogóle jest tam czas, no nie!
Czas istnieje tylko dla grającego w grę gracza!

Czy ta gra ma przestrzeń, też nie!

Bo jest ona projektowana przez komputer zgodnie z fabułą gry.
Komputer tak ogromny, że nie pojmujemy, że jesteśmy jego bitami zero jedynkowymi!

Dlatego detektyw pyta?

Jaka jest różnica między naszą rzeczywistością a grą komputerową?
Moim zdaniem żadna!!!

Ponieważ bieg czasu, który czujemy naszym jestestwem, jest tylko złudzeniem.
Złudzeniem stworzonym, przez tzw. kosmiczny procesor komputerowy.

Na pewno jest to proste złudzenie składające się ze:
-zmian dziejących się na podstawie naszych wydarzeń, ale zgodnych z fabułą gry,
-programu starzenia się obiektów wokół nas i nas samych.

Dlatego pytanie?
Kto w nas gra?!!!!!!

W związku z tym umowne nazwy typu:
-przyszłość?
-przeszłość?
-teraźniejszość?
One są czystą manipulacją, ale bardzo przydatną w doświadczeniach tej gry życia.

Dlatego detektyw znów kombinuje i pyta?

Czym jest pamięć?

Oczywiście każdy stwierdzi, że pamiętamy swoją przeszłość i zdarzenia?

Dlatego wyjaśniam to złudzenie, może trochę kontrowersyjnie.

Wszelkie sekwencje szeregu naszych wydarzeń są utrwalone w naszej pamięci jak na dysku twardym.
Program sterujący, czyli: świadomość/jaźń/dusza/kosmiczny umysł/Bóg/ itp.
Jest programem konstruującym i doświadczającym się w humanoidzie, jako jedna z wielu osobowości.
Osobowość ta nie jest podobna do innych, jest indywidualnością!
Więc ile jest programów do programowania osobowości, bo każda jest inna i ma swój program?

Taką indywidualnością ze swoim programem jest Detektyw Kraków Tomasz Różycki.

Również pytam?

Czy scenariusz: tzw. przyszłości, losu, karmy, zdarzeń, doświadczeń jest sztywno ustalany dla każdego z nas?
Może sami siebie kształtujemy scenariusz w wytyczonych granicach wolności, otrzymanej w regułach gry życia?
A reguły są programowane przez umysły …, nazwijmy je kontrolerami życia humanoidów.

Oczywiście niewielu ma prawdziwą tego świadomość!

Dlaczego i kto ograniczył czas życia ludzkiego do ok. 120 lat?
Może jest to naturalny objaw życia, wydaje się że nie!
Zwróćmy uwagę na inne istoty żyjące w różnej rozpiętości lat.
Również na ich program gry i zabawy w doświadczaniu życia.

Bezsprzecznie naukowcy pracują nad wydłużeniem życia ludzi.
Już wiedzą, że człowiek może żyć 200 lat lub kilka tys. lat.

Również teraz, cało planetarnie jesteśmy podlewani jak kwiatki wodą.
Podlewani zwiększonym promieniowaniem elektromagnetycznym i innymi.
Celem wymuszenia podniesienia wibracji.

Według ustaleń Agencja Detektywistyczna Kraków.

Brak wyższych wibracji to śmierć z powodu niekompatybilności humanoida z nową rzeczywistością świata.

Biuro Detektywistyczne Kraków ustaliło, że ludzie prowadzący zdrowy styl życia żyją podobnie długo, co ci z nałogami.
Twierdzimy tak, ponieważ nie dajemy się zmanipulować medialnymi dowodami oraz ekspertami, a myślimy i obserwujemy.
Jest dużo manipulacji w każdej sferze życia, to wymusza zmiany u ludzi, powodując ich uwagę i samorozwój.

Dlatego jako agencja detektywistyczna, mamy dość mocne zrozumienie, że:
-czas, jako materia, nie istnieje,
-czas kształtowany jest przez wirtualną rzeczywistość, a my jesteśmy jej częścią,
-również czas to zmiana zdarzeń zgodnych z wolą programistów humanoidów,
-czas to też program starzenia się obiektów wokół nas i nas samych,
-system narzucił nam dobowe postrzeganie czasu, ale i skierował naszą uwagę gdzie indziej,
-rozumiemy już, że mamy sztuczny program życia, więc nie mamy czasu dobowego itp.,
-nie ma dnia i nocy, tylko jest złudzenie uformowane przez program postrzegania tych form.

Dygresja:
Czyli nam się wydaje, że jest ciemno albo wydaje nam się, że jest jasno, a wcale tak nie jest?
No i jak mamy to zobaczyć, jeżeli jesteśmy zaprogramowani do takiego odbioru zjawisk w programie?

Warto jeszcze omówić sen!
Po co jest sen?

Oczywiście naukowcy określili dwie fazy snu: NREM i REM.
Potem podzielili te fazy ze względu na częstotliwość fal: alfa, beta, delta, theta.
Więc mamy ustalenia te, które mamy, a co z tymi niezbadanymi?
Czy to jest koniec, no nie?

Na pewno w czasie snu, jest wyłączany świadomy program użytkowy humanoida, zaznacza detektyw!

Ponieważ użytkownik/gracz sterujący danym humanoidem w czasie snu porządkuje informacje i zdarzenia z danego dnia.
Robi to przez algorytmy, które likwidują błędne informacje, również i te narzucone nielegalnie przez inne programy.
Mogą to być informacje i emocje z życia w postaci: własnych błędów, lęku, złości, nakazów, zewnętrznych informacji kontrolnych itp.
Celem jest właściwe funkcjonowanie postaci danego humanoida w grze życia, jako przygoda i zabawa w doświadczeniu programisty?

W zasadzie chodzi tutaj też o harmonię zgodności współpracy z innymi humanoidami uczestniczącymi w grze.
Nie ma znaczenia tutaj nasza wolna wola, bo jest ona ograniczona planem doświadczeń na danym poziomie gry.
Jednocześnie warto pamiętać, że jesteśmy częścią całości istnienia tej gry.

Dlatego jeśli nasza świadomość stanie się zbyt samodzielna i niezgodna z fabułą gry.

Wtedy zostanie poddana:
-nakierowaniu,
-uszkodzeniu,
-likwidacji.
Poniekąd w interakcji z innymi programami, czyli system potraktuje nas jako wirus, więc będziemy bezwzględnie atakowani!

Zapewnia detektyw !

Detektyw a Martix?
świadomy detektyw

Dlatego pytam, kto jest tak naprawdę architektem całej rasy ludzkiej?

Destrukcja umysłu funkcją czasu!

Dygresja:
Jednak można być niewidocznym i skakać między grami!
Można wypracować większa wolną wolę, ale nie walką!
To wydaje się dość ekscytujące i warte dużej uwagi!

Oczywiście takim naprowadzeniem może być zrozumienie czasu i filmu Incepcja!

Używając snu, możemy torturować i sterować danym człowiekiem przez jego świadomość, ale tylko mózgową!
Na pewno czas jest funkcją umowną do wymiarów tych nadludzkich, bo tam czas w zasadzie nie istnieje.

Każde zdarzenie energetyczne i fizyczne, jest zdarzeniem energetycznym, bo działa w każdą stronę nieograniczenie.
Dlatego żaden człowiek nie jest w stanie zobaczyć wszystkiego, tylko dany element, na który zwraca uwagę.

Oczywiście: osoby/organizacje/korporacje/banki/religie itp.
One nauczyły się kierować przepływem informacji/energii.
Przez ludzkie mózgi za pomocą mediów i innych.

Dlatego pewnie i dowolnie manipulują ludźmi!
Rozumieją, jak przetworzyć i przekierować energie, aby stały się one emocjami sprawczymi w określonych celach.

Emocje

Destrukcja umysłu funkcją czasu!

Bezsprzecznie bez emocji życie nie jest możliwe.
Musi być przynajmniej minimalny impuls emocjonalny do każdej interakcji życia.
A ludzie mają wiele emocji w każdej interakcji ze światem.

Programy nabyte i te wprogramowane już w samej strukturze przysłowiowego ,,biosu” mają swoje znaczenie.
Czyli programy religijne, polityczne, ekonomiczne, narodowe, etniczne, wojskowe itp. są tresurą i kontrolą ludzi.
Ponieważ można ich napuszczać na siebie bez wysiłku, grając na ich programach emocji i braku świadomości.

Detektyw zauważył, że emocje odcinają humanoidom myślenie i spokój sprzyjający myśleniu.
Programiści w zależności od potrzeb powodują ślepy atak lub wzajemne trzebienie stada.
Zaślepieni ludzie są bezwzględnie przekonani o słuszności swoich czynów.
Tak, to program zewnętrznej kontroli programistów zgodny z ich potrzebami gry.

Oczywiście humanoidy tego nie widzą i nie rozumieją!
Bo obraz wywołany w ich mózgu mówi im o słuszności ich postępowania.
Czyli to jest rodzaj wirusa, który kontroluje humanoidy?

Rozumiemy teraz, że możemy sztucznie i cało planetarnie programować całe nacje!
Grając w nich i dowolnie się nimi zabawiać!
Więc jest to potężna technologia?
Wielu ją otrzymało, lub sami wzięli, zwiększając swoją świadomość!!!

Dlatego stali się pośrednikami w tresurze i kontroli ludzi!

Oczywiście sprzedają strach!!!

Jeśli kupisz strach lub masową świadomość strachu i histerii, zablokujesz swoje własne pola energetyczne.
Dlatego nie przyswoisz: rozumienia, zdrowia, postrzegania i odczuwania, ponieważ podświadomie je blokujesz.
Ponieważ ciągły stres blokuje, zamyka i wyłącza osobiste myślenie.

Oczywiście jest przeciwwaga, która nie ustępuje możliwościami.

Dygresja:
Każdy człowiek powinien rozumieć, że istnieje tylko po to, żeby sam siebie zbawić do przetrwania!
Poniekąd poprzez właściwe postępowanie zbliżające go do tzw. Boga/Programisty/Wszechrzeczy/Praprzyczyny.

Wiele chorych zainfekowanych mózgów wrogimi informacjami lekceważy lub tłumi własne i niegodziwe czyny.
Lubią pouczać i naprawiać innych ludzi, nawet za cenę ich likwidacji, co czynią dość często.
Tak, to choroba umysłowa, czyli wadliwe myślenie zajmowania się innymi, a nie własnym wewnętrznym rozwojem!!!

Dlatego dzisiejszy człowiek ma wprogramowane do wszystkich pretensje i roszczenia.
Więc nie rozumie, że nie kontroluje swojego życia!
Kontrola zewnętrzna, nie pozwala żyć swoim życiem!
Żyjąc życiem innych, krzywdzą ich, pozbawiając się mocy i kontroli nad sobą.

Oczywiście prywatny detektyw jest przekonany, że ludzie sami odpowiadają za swoje postępowanie!

Ponieważ jako ludzie otrzymaliśmy kontrolę nad własną świadomością, nazywa się to wolną wolą!
To taki program antywirusowy, przez który przechodzi każda informacja i emocja.
Co przepuścimy do swojego jestestwa, to tylko od nas zależy?
Czy damy się zmanipulować, czy nauczyć?

Na pewno dopomaga temu program sumienia!
Sumienie rozdziela własne oraz obce programy na dwie grupy, czyli na kłamstwo i prawdę.
Natomiast wolna wola wybiera, z których informacji będziemy korzystać.

Dygresja:
Wielu ludzi zlikwidowało lub sprzedało swój program sumienia!
Więc dlaczego teraz zgrzytają zębami na złe doświadczenia?

Wnioski

Destrukcja umysłu funkcją czasu!

Oczywiście świat jest taki, jakie jest nasze postrzeganie, czyli jest taki, jacy my jesteśmy!
Czyli nasze myśli i słowa wpływają dosłownie na wszystko, co dzieje się w naszym świecie fizycznym.

Dygresja:
Jesteś tym, co ci się wydaje, że jesteś.
Wszechświat daje wszystko, czego chcesz.
Jeśli uważasz, że tak nie jest, to tak nie jest.
Tak jak chcesz, tak dostaniesz.

Brak wiary i rozumienia w twoją sprawczość, to właśnie program kontroli.
Po przeczytaniu artykułu zdecyduj, kim jesteś!
Panem, czy niewolnikiem?

Dygresja:
Wszechstronnie czas, jaki znamy, nie istnieje, więc i dusza nie może się starzeć, ponieważ jest energią.
To ludzki umysł wymyślił konstrukcje i fałszywe obrazy, bo nie może sięgnąć tak daleko.
Gdy staniesz się osobą duchową, to nie dasz się zwieść zewnętrznym opiniom i propagandzie.
Znajdź swoją prawdę i żyj z nią w miłości, wtedy staniesz się świadomością w każdym temacie!

Poniekąd każda wewnętrzna zmiana/ewolucja, jest poprzedzona rewolucją.
Czyli twoje problemy będą trwać, do puki nie upadnie, twój stary system rozumowania!

Oczywiście tym wywodem dopuściłem się zwiększenia świadomości?
Detektyw, wpływa wiedzą na twój umysł, więc likwiduje kontrolę w postaci obcych programów.

Czy tą wiedzą zablokowałem, chociaż na chwilę problemy?
Jeśli tak, to przeczytaj jeszcze raz uważnie!

Wtedy stworzysz podstawowego antywirusa do dziwnych zjawisk nękających twój umysł!!!

 

Skuteczny detektyw

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ