Ideologia i dywersja

Ideologia i dywersja

Ideologia i dywersja, to wojna psychologiczna, której celem jest zmiana postrzegania rzeczywistości.
Poniekąd za pomocą podprogowych technik prania mózgu, przez długi okres czasu.

Jednak w taki sposób, żeby nikt nie mógł dojść do sensownych wniosków na temat obrony:
-siebie,
-rodziny,
-wspólnoty,
-swojego kraju,
-ogólnie ludzi w każdej przestrzeni.

W zleceniach detektywa ideologia i dywersja

Oczywiście rozpoznanie wojny psychologicznej w strukturach firmy, to praca detektywa.
Detektywi, mając ciekawą przeszłość zawodową, podejmują się trudnych zleceń.
Zleceń, które poniekąd wykraczają poza ich podstawowe formy kompetencji.

Na pewno wielu z prywatnych detektywów ma wiedzę, rozpoznawania wojny psychologicznej.
Poniżej przedstawiam małą próbę zrozumienia, potrzebną do wykrywania tego rodzaju przestępczości.
Taka dywersja na podłożu ideologicznym, opiera się głównie na psychologii i manipulacji.

Poniekąd dywersja może być zleceniem czysto detektywistycznym.
Lecz bywają sytuację wykraczające poza kompetencje detektywa.
Wtedy trzeba umieć podjąć współprace z odpowiednimi służbami.

Jednak jako detektyw mówię tutaj, o ochronie przed:

-niebezpieczeństwem fizycznym,
-destabilizacją/kryzysem we firmie,
-zorganizowaną i agresywną konkurencją,
-wywiadem gospodarczym i informacyjnym,
-kradzieżą myśli technologicznej, patentów, mienia,
-doradztwem biznesowym o charakterze międzynarodowym.

Detektyw Kraków

Oczywiście ludzie działają zawsze zgodnie ze zrozumieniem swojej rzeczywistości.
I niezależnie od tego, czy jest ona właściwa, czy niewłaściwa.
Nie wiele obchodzą ich fakty naukowe i zrozumienie.
Tylko ich ego i wynikający z tego interes.

Dlatego trzeba zauważyć ciągłą i planową manipulację ludzkiego postrzegania rzeczywistości.
Ta manipulacja sprawia, że ludzie są skłonni do wyciągania błędnych wniosków.

Gdy uda się zmanipulować wiele osób lub miliony, to mamy ,,Mass Control”
Czyli proces programowania ludzi, aby odrzucali prawdziwe fakty, jako błędne, nawet wbrew oczywistości.

Ideologia i dywersja
Ideologia i dywersja

Ideologia i dywersja

Dlatego  Agencja Detektywistyczna Kraków wskazuje cztery podstawowe etapy kontroli społeczeństwa!
Czyli: demoralizacja, destabilizacja, kryzys, normalizacja.

Demoralizacja

W zasadzie proces demoralizacji narodu zajmuje ok. 20 lat.

Ponieważ to czas edukacji jednego pokolenia, po uprzednim wystawieniu go, na odpowiednią ideologię.
Poddani temu działaniu młodzi ludzie, mają podważaną moralność i integralność z danym krajem.

Oczywiście skutkuje to wszelakimi rozterkami i wątpliwościami praktycznie w każdym umyśle?

Jednak tego się nie dokona bez zmanipulowania mediów i środowiska naukowego.
Bo oni szczególnie wpływają na postrzeganie młodych ludzi.

Gdy młodzi przyjmują zmanipulowane wartości, to starsze pokolenia są wyniszczane kontrolą i represjami.
Wtedy zanikają wszelkie wzorce moralne i już prawdziwe informacje dla młodych nie mają znaczenia.

Bezsprzecznie osoba zdemoralizowana nie jest w stanie ustalić właściwych informacji, a fakty to abstrakcja głupców.
Nawet nic nie znaczą bezpośrednie dowody, w postaci sprawdzonych dokumentów, świadków i zdjęć.
Działa dopiero agresywne doświadczenie represjonujące młodego przez jego własnego idola.
Wtedy zaczyna rozumieć i widzieć właściwą rzeczywistość.

Destabilizacja

Oczywiście celem destabilizacji jest zmiana stałego stanu rzeczy, na niestały np. w:
-firmie,
-rodzinie,
-gospodarce,
-stosunkach zagranicznych,
-systemach obronnych kraju.

Na pewno właściwym celem jest stworzenie zarządu firmy lub rządu w państwie.
Nowi komisarze będą wtedy kontrolować i manipulować firmą lub obywatelami danego kraju.
Potrzebny czas na realizację tego zadania to ok. 3-5 lat.

Oczywiście wykorzystując młode zdemoralizowane pokolenie, oraz ich mentorów uczelnianych.
W tym przypadku trzeba rozdawać świadczenia socjalne pracownikom lub ludności, aby uzyskać ich poparcie.
Krótko mówiąc, trzeba przekupywać ludzi, uzyskując poparcie, dla swoich działań lub programów.

Kryzys

Bezdyskusyjnie kryzys robi się w 1-2 miesiące, związany on jest z kontrowersyjną zmianą władzy we firmie i kraju.
Grając kryzysem, można łatwo straszyć, dzielić we firmie i kraju, wywołując panikę wśród pracowników i obywateli.

Następnie wygaszając kryzys, automatycznie przejmuje się władze i zasoby, używając manipulacji od:
-administracji,
-wojska,
-sądów,
-policji,
-służb,
-itp.

Również trzeba pamiętać o wynagrodzeniach bonusowych lub sytuacyjnych, w różnej postaci dla wyżej wymienionych.
No już ustanawiamy struktury likwidacyjne dla nich, do wykorzystania w ostatnim etapie dywersji.
Bo będą zagrożeniem, ze względu na swoją wiedzę o manipulacji i…

Normalizacja

Oczywiście tutaj ludność danego kraju, akceptuje z obawami nowy zarząd lub rząd.
Taka normalizacja, może być utrzymywana bez końca, i często nie jest dobra dla wykorzystywanych:
-młodych,
-obywateli,
-profesorów,
-pracowników,
-obrońców praw obywatelskich,
-wszystkich zaangażowanych i wykorzystywanych w poprzednich etapach.

Dygresja:

Ponieważ oni zostali użyci w procesie dywersji tylko do celów destabilizacji firmy lub narodu.
Więc gdy ten cel zostaje osiągnięty, oni wszyscy nie są dłużej potrzebni, bo wiedzą za dużo!!!

Przekonania ludzi

Poniekąd ludzie mają swoje przekonania, gdy przedstawiamy nowe dowody sprzeczne z ich przekonaniami.
To nowe dowody nie są zaakceptowane, ponieważ są dla ich egoistycznego umysłu niewygodne.
Ich egoistyczny umysł będzie bronił, ignorował i zaprzeczał wszystkiemu, co nie pasuje do jego przekonania.

Dlatego ludzie tak się denerwują, gdy ich mocne przekonania są kwestionowane.

Pobudka!

Lecz żeby się obudzić, należy zdać sobie sprawę, że możesz być w stanie snu.
Trzeba rozpoznać stosowaną manipulację i programowanie, realizowane za pośrednictwem technologii.
Wielu popełnia błąd, bo zgłasza się o wyjaśnienie tej sytuacji do samych manipulatorów!

Czy to nie jest absurd?

Jednak, jako prywatny detektyw zauważam tendencję wzrostową zniewalania ludzi.
No i to, że teraz nawet niektórzy ludzie, sami proszą o zniewolenie!
Nie trzeba stać nad nimi z karabinem okupanta.

Dygresja:
Ludzie zaczynają lubić swoją niewolę i są z niej dumni. 

Tajemnica życia

Poniekąd życie to odwieczna wojna o swoją świadomość z siłami ciemności.
Słabi używają tylko samego umysłu, ale też nie wiele silniejsi ci, co używają tylko intuicji w tej rzeczywistości.

Ponieważ rozum, to głównie pytania bez odpowiedzi, a serce to odpowiedzi nieznające pytań.
Ta eskalacja negatywnych emocji z rzeczywistością zakończy się, gdy:
-umysł zrozumie odpowiedzi serca,
-a serce wysłucha pytania rozumu.

W zasadzie rozum i serce muszą jednocześnie i wspólnie działać, jako wspólnota dająca jedność.
Wtedy nastąpi stabilność i oświecenie, dające efekt zrozumienia oraz odporności na manipulacje systemów.

 

Biuro Detektywistyczne Kraków

Wnioski

Ideologia i dywersja

Oczywiście, jako detektyw nie jestem przeciwnikiem nauki!

Jednak słowo „nauka” używane do opisywania informacji lub badań, które są finansowane i kontrolowane przez:

-lobbystów i sponsorów kampanii politycznej,
-Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ),
-Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
-media głównego i prywatnego nurtu,
-Agencja Leków i Żywności (FDA),
-Centrum Kontroli Zakażeń (CDC),
-lekarzy – naukowców,
-służby specjalne,
-korporacje,
-polityków,
-giełdy,
-banki,
-sądy,
-inne.

Jednak owo słowo jest niestosowne, bo powinno być zmienione na słowa: ,,manipulacja, dywersja, ideologia”.

Również, ludzie pracujący w tych korporacjach wskazują swoimi czynami, o pozytywności poniższych określeń:
-zorganizowana przestępczość,
-poczucie ciągłego braku,
-niesprawiedliwość,
-manipulacje,
-niedostatek,
-szczepienia,
-papierosy,
-narkotyki,
-alkohol,
-glifosat,
-azbest,
-wojny,
-głód,
-inne.

Fakt mówią, co innego, ale to jest tylko biznesowa poprawność polityczna, czyli manipulacja, ideologia i dywersja.

Oczywiście swoimi decyzjami wprowadzają powyższe do życia: ludzi, zwierząt i roślin.
Więc dopuszczają do obrotu, ale rękami ignorantów lub ludzi opłaconych.
Powodujące duże zaciemnienie ich odpowiedzialności.
No i mamy zabawę w głupiego i głupszego.
Czy można im ufać?

Nauka

Bezdyskusyjnie wielu ludzi stawia naukę na najwyższym podium.
Uważają, że to najlepszy proces badawczy, czyli poznanie przez bodźce zmysłowe.
Twierdzą, że jest to obiektywne badanie natury rzeczywistości, dające niepodważalne prawdy.

Smutna lub niesmutna prawda

Oczywiście Biuro Detektywistyczne Kraków, odkryło, że nauka wcale tak nie działa.
W rzeczywistości większość naukowców ma bardzo zamknięte umysły, są bardzo dogmatyczni i szablonowi.
Detektyw odkrył, że tak naprawdę interpretacja danych naukowych, jest znacznie trudniejsza, niż zakładamy.

Dlatego warto zauważyć, że cały zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy nauki!
Czyli cała wiedza o świecie lub dziedzinie, będzie miała duży wpływ na sposób interpretacji danych.
Poniekąd danych naukowych, które uważasz za istotne lub nieistotne.

W zasadzie to ten zbiór danych i pojęć kształtuje:
-co pozwala się, żeby było możliwe,
-i, co uważa się za możliwe.

Ponieważ naukowcy wykonują bardzo rutynowy proces gromadzenia danych, ustalony dla ich czasów i kultury.

Dlatego mamy, tak incydentalne rewolucje naukowe.

Ponieważ nie dopuszcza się do nauki, takich osób jak: Tesla, Newton, Einstein itp.
Poniekąd, którzy wywracają pojęcia i teorie naukowe, do góry nogami.

Większość naukowców nie pracuje jak ci wymienieni.

Ponieważ zwykli naukowcy pracują pod kontrolą, tylko nad zbieraniem danych.
Celem zweryfikowania lub potwierdzenia istniejących już pojęć i teorii, dla ich właścicieli.
Natomiast tak zwani prawdziwi naukowcy, nigdy nie są dopuszczani ze swoją wiedzą, żeby nie psuli kontroli.

Dygresja:
Gdy jest tylko jedna linia, potwierdzania wskazywanych informacji naukowych.
To jest zabronione dyskutowanie, a tym bardziej posiadanie odmiennego zdania.

Teraz wiecie, co to jest ideologia i dywersja zmieniające rzeczywistość.
Ten detektyw, jest w stanie udzielić pomocy i przy takich sprawach.

Profesjonalny detektyw rozumie powyższe zagadnienia.
Zauważy w trakcie wykonywania zlecenia, zainstalowany system dywersyjny.
Na dodatek, umie podjąć dyskretną inwigilację podejrzanych osób i systemów.

No, chyba że cele zleceniodawcy są zgoła inne, o których przypadkowo nie wspomniał detektywowi.

 

Oczywiście skuteczny Detektyw Kraków

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *