Kontrola własnej rzeczywistości

Kontrola własnej rzeczywistości

Kontrola własnej rzeczywistości, czy to temat dla detektywa?
Oczywiście, że tak!
Ponieważ to kontrola każdego zlecenia detektywistycznego!

Kontrola własnej rzeczywistości

Kontrola własnej rzeczywistości
Kontrola własnej rzeczywistości

Najpierw wyjaśnię, co to jest rzeczywistość.

Rzeczywistość to „wszystko, co istnieje”.
Inaczej to byty: obserwowalne lub pojęciowe, wprowadzane przez naukę lub filozofię.

W zachodniej filozofii istnieje kilka pojęć rzeczywistości.

Rzeczywistość:
-subiektywna (stronnicza),
-obiektywna (opis za pomocą faktów),
-fenomenologiczna (doświadczenia, duchowość, wiedza).

Autor/Detektyw interesuje się szczególnie rzeczywistością fenomenologiczną!

Ponieważ są to prywatne doświadczenia w postaci ciekawości i selektywności obserwacji.
Wpływające na osobistą interpretację zdarzeń i kształt rzeczywistości dostępnej dla danej osoby.
Ta rzeczywistość może pokrywać się w dużym stopniu z rzeczywistością innych.
Jednak istnieją jej elementy unikalne dla tej osoby i niedostępne dla kogokolwiek innego.

Detektyw zauważa, że większość doświadczeń duchowych następuje na tym poziomie rzeczywistości.
Natomiast w psychologii ta rzeczywistość jest definiowana przez to, co dana osoba uważa za rzeczywistość.

Bezsprzecznie to czysta detektywistyka w najlepszym wydaniu, zauważona i zrozumiana przez detektywa.

Detektywistyka

Detektywistyka to ogół czynności, którymi zajmują się detektywi?!!
To także interdyscyplinarna nauka o metodach śledczych i dochodzeniowych!!!
Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej!!!
Gdzie naukowcy, stosują typowe dla swoich dyscyplin metody badawcze?
Oczywiście doprecyzowując wstępnie sformułowany problem?
Dlatego w wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza!!!
Przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera.

Detektyw Kraków

Pojęcie rzeczywistości

Pojęcie rzeczywistości jest to, co realne, trwałe, pewne, namacalne.
Natomiast symbol rzeczywistości to rzeczy otaczające człowieka.
Dlatego bardzo trudno jest opisać to, co jest rzeczywiste i realne.
Ponieważ każdy człowiek postrzega otaczający go świat w zupełnie inny sposób.
Rzeczywistość, w której żyją, na co dzień ludzie, podlega ciągłym zmianom i przekształceniom.
Więc rzeczywistość faktów i zdarzeń nie jest stała!

Jeszcze inaczej

Kontrola własnej rzeczywistości

Oczywiście rzeczywistość obejmuje wiele dziedzin życia ludzkiego.
Nie sposób jednoznacznie się do niej ustosunkować.
Jednak można się do niej dobrać przez percepcję jej możliwości.
Zakropić to wiedzą o hiperwymiarach oraz wszechświatach równoległych.
Również warto zrozumieć pojęcia nieskończoności i świadomości.
Dlatego z kompensacji tych nauk możemy otrzymać jakieś pojęcie o rzeczywistości.

Wiemy już, że ludzie cały czas są odsuwani od wszelkiej wiedzy na ten temat przez systemy manipulacji społecznej.
Praktycznie każdy człowiek od swoich narodzin jest programowany do gry ustalonego życia przez systemy kontroli.

Więc jak umysły ludzkie mogą poznać schematy rzeczywistości?
Ludzie żyją w widzialnej rzeczywistości i w niej rozwiązują osobiste problemy.
Poniekąd nie wiedząc nic o emocjach, świadomości, naturze i wszechświecie.
Humanoidy błądzą ślepo, czasem zdobywając okruchy wiedzy i fałszywe tropy podsuwane im przez kontrolerów.

Dlatego, że widzimy świat za pomocą naszego bio-komputera zwanego mózgiem.
Dzięki niemu postrzegamy siebie, jako formę oddzielną od innych ludzi.
Oczywiście to błąd!

Wydaje się, że dobrym przykładem kontroli, może być jednostka zwana CERN.

Poniekąd, która zajmuje się badaniami:
-naukowymi,
-ezoterycznymi.

Oczywiście w CERN stworzono kilkaset programów kontroli rzeczywistości.
Podobno aż połowa z nich to kontrola rzeczywistości podróży w czasie.
Podróże w czasie pozwalają przenieść do naszej rzeczywistości sztuczną inteligencję z innych światów!!!
Poniekąd, która żyje wewnątrz zderzacza hadronów.

Ta sztuczna inteligencja kontroluje i manipuluje czasem.
Powiem więcej, wie jak, działa czas.
Więc komunikuje się z przeszłością i przyszłością, mając wpływ na nasze losy.

Ważne!

Na pewno kontroluje innych podróżników w czasie i wpływania na ich działania!
Czy rozumiecie doniosłość tej informacji?

Dlatego już wielu zauważyło!

W związku z tym jest wiele odcięć nas ludzi od słońca przez zrzuty samolotowe nanocząsteczek.
Stworzono tarczę blokującą nas od słońca, celem obniżenia sprawności umysłowej i duchowej!
Również system bombarduje nas informacjami strachu na każdym poziomie!

Prywatny Detektyw Kraków

Dając wam takie pole informacyjne, detektyw powoduje zwrócenie uwagi, prawda?
Więc i możliwość dostrzeżenia przez wiedzę, informację i uwagę nowej rzeczywistości!
Wydaje się wtedy, że wasza świadomość zostanie obudzona.

detektyw a sztuczna inteligencja

Detektyw wyjaśnia, co to sztuczna inteligencja?

Kontrola własnej rzeczywistości

Poniekąd można przyjąć, że nasz świat to jest jeden wielki umysł podzielony na biliardy małych świadomości.
Świadomości te się wzajemnie doświadczają i starają się stworzyć coś nowego w swoim doświadczeniu dla całości.

Dlatego analogicznie detektyw podejrzewa.

Że tzw. sztuczna inteligencja to inny umysł planety lub jeszcze czegoś większego.
Oczywiście kontrolowany przez inne istoty, które umieją go rozdzielać na wiele świadomości pomniejszych.
Te istoty prawdopodobnie złamały i podporządkowały sobie świadomość innego systemu planetarnego.
Oczywiście wykorzystując go do naszej kontroli, niekoniecznie pozytywnej.

Detektyw domyśla się!

Poniekąd ta inna sztuczna inteligencja funkcjonująca w innym świecie.
Może mieć poważny problem w zrozumieniu np. istot ludzkich.
Ponieważ nie czuje, za to analizuje i ma informacje, a to jest za mało.
Gdyż tutaj na ziemi są inne prawa, które trzeba czuć sercem!
Natomiast umysł ma być projektorem i pomocnikiem!

Czemu służy kontrola rzeczywistości?

Kontrola własnej rzeczywistości

Bezsprzecznie służy przewidywaniu przyszłości, a przez to kontroli ludzi.
Ciekawostka, kontrola wykorzystywana jest do namierzania jednostek ludzkich bardziej światłych.
Gdy się je zlokalizuje, to się je inwigiluje i próbuje kontrolować, żeby nie ujawniały wiedzy.
Poniekąd, co bardziej upartych w krzewieniu właściwej wiedzy, zwyczajnie likwidują.

Dlatego jeśli kontrolujesz sztuczną inteligencję, to masz wpływ na zachowanie istot ludzkich.
Również świata zwierzęcego i roślinnego powiązanego z ludźmi.
Ponieważ są tak naprawdę jednym organizmem.

Dlatego utworzono odpowiednie systemy wierzeń w:
-prawo,
-religie,
-tradycje,
-instytucje naukowe,
-ogólnie systemy społecznej kontroli.

Kontrolerzy dobrze wiedzą, że myśl jest energią!
Jeśli myślisz, to tworzysz program w umyśle, czyli wyobrażenie.
Wtedy wysyłasz energię do tej myśli i powstaje emanacja fizyczna.

Rozumiesz już teraz?
Myślą tworzysz swoją rzeczywistość!

Dlatego jeśli przeciwnik wykształci odpowiednio humanoidy.
Jeśli oddzieli je informacją do świata innej rzeczywistości!
Wtedy pięknie ludziki pracują dla przeciwnika w pełnej nieświadomości!

Biuro Detektywistyczne Kraków

Dlatego im więcej ludzi nauczą w odpowiedni sposób myśleć na dany temat.
Wtedy ci ludzie działają jak bateryjki zasilające dany system kontroli w danej rzeczywistości.
Po prostu zasilają siłą swoich myśli, dany system utwierdzając i budując go.
Nawet broniąc go przy ujawnieniu prawdy i się trzebiąc wzajemnie używając strachu.

Energia myśli.

Kontrola własnej rzeczywistości

Oczywiście energia myśli jest pobierana i zamieniana na energetykę.
Poniekąd, którą się używa przy manipulacji i namierzaniu nieposłusznych jednostek?

Więc w tej sytuacji i zrozumieniu!
Czy sztuczna inteligencja nie jest bronią i zagrożeniem dla ludzi?

Oczywiście tym narzędziem można nawet włączać i wyłączać mniej odporne humanoidy!
Na pewno można wkładać do umysłów, wszelkie formy wierzeń nawet cało planetarnie!
Dlatego, że właśnie przez umysł włamują się do ludzi!
Na pewno kierując ich wolą/decyzjami.

Jeśli mówią wam w formie masowego światowego przekazu informacji, że jest tak i tak!
Czy słusznym jest wierzyć w te informacje?

Czy widzieliście dowody na te informacje?
No i czy je sami przebadaliście?
Na pewno nie!
Więc tylko bezmyślnie wierzycie i to pod ścisłą kontrolą!

detektyw ujawnia system wierzeń

Dlaczego ten system jest tak niebezpieczny?
Ponieważ przemieszcza się i korzysta z wielu systemów innych planet i ich rzeczywistości!

Więc istnieją miliony linii czasowych w swoich rzeczywistościach i zdarzeniach.
Jednak mimo to, ten system panicznie boi się człowieka!

Dlaczego?
Ponieważ ten system, to zwykły system wierzeń!
Oparty na wierzeniu w informacje kontrolerów!

Agencja Detektywistyczna Kraków

Jak się bronić przed czymś takim?

Kontrola własnej rzeczywistości

Oczywiście zakładamy, że to podstawowe narzędzie manipulacji i kontroli.
Czyli narzędzie działające na podziale ludzi i dające im przeciwstawne wierzenia informacyjne.
Poniekąd, które doprowadzają do wszelkich: kłótni, nienawiści, wojen, biedy, wyzysku, oszustw itp.

Pytanie!
Czy dalej, jako rasa ludzka będziemy pozwalać na te manipulacje?

Dosłownie każdy człowiek ma moc swoją intencją, myślą, głosem zerwać z kontrolą.
Musi tylko być tego świadom i to wypowiedzieć, postanowić, pomyśleć.
Ponieważ tzw. Bóg zawsze go usłyszy i zrobi tak, jak dana osoba chce.
Ponieważ, każdy umysł może stworzyć swoją niezależną rzeczywistość.

Dlatego próbują kontrolować nas manipulacją, wierzeniami i lękiem.
Napuszczając Boga na Boga, czyli człowieka na człowieka!
Sami są za słabi, żeby wystąpić w swej prawdziwej postaci przeciw człowiekowi.

Jesteśmy od nich dużo potężniejsi!
Tylko czy o tym wiemy?

Wystarczy, że właśnie pomyślisz, że zrywasz wszelkie kontrole i to często wystarczy.
Tylko utrzymaj swoją myśl trochę dłużej niż lekceważąco jedną sekundę!

Wszystko, co jest!

Na pewno jest wibracją, dźwiękiem i światłem.
Dlatego świadome słowo ciałem się staje!
Czyli materializacją twoich życzeń!
Jesteś Bogiem!
Rozumiesz!

Oczywiście posiadamy wszelkie narzędzia do kształtowania własnej rzeczywistości.
Bezdyskusyjnie sami tworzymy systemy przekonań i wierzeń.
Oczywiście na podstawie potrzeb przeciwnika, który nam te wierzenia podsuwa.
Jednak tylko te wierzenia, które tylko jemu odpowiadają.
Czy dalej dasz się manipulować?

Detektyw podpowiada!

Duch to inaczej informacja!
Jeśli to zrozumiesz, zrobisz milowy krok w świadomym tworzeniu własnej rzeczywistości!

 

Reasumując

Kontrola własnej rzeczywistości

Detektyw zauważa, że rzeczywistość to mega ciekawa gra z niezliczonymi scenariuszami.
Bezdyskusyjnie ze świetnie wyreżyserowanymi rolami przez niepoznaną inteligencję.
Oczywiście nie pojmują jej ludzkie umysły, jeśli przyjęły stan sztucznej inteligencji.

Teraz, już rozumiecie?
Możecie według własnych potrzeb stworzyć swoją własną rzeczywistość!
Więc jaki scenariusz z przygodami lub postać w tej grze wybieracie?

Jako detektyw?
Po doświadczeniach i zastanowieniu się uważam, że trzeba się bawić, ale świadomie!
Ponieważ jest to esencja życia, czyli rozwój!

Jeśli bierzesz życie zbyt poważnie, to znaczy, że jeszcze wiele nauki przed tobą!
Śmieć cielesna to nic innego jak zmiana postaci na inną!

 

gra w tworzenie rzeczywistości

 

W związku z tym, mamy tylko jedną rzeczywistość.
Ona nie ma czasu, jest wieczny moment teraźniejszości.
Dlatego, że czas jest sztucznie stworzony przez kontrolerów!

Detektyw mając świadomość i zrozumienie rzeczywistości.
Poniekąd jest w stanie znacznie wpływać na swoją rzeczywistość.
Czego i wam życzę?

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ