Legalność podsłuchów

Legalność podsłuchów

Dostępność i korzystanie z urządzeń podsłuchowych rodzi pytania:

-czy są to czynności legalne?

-czy grozi za to odpowiedzialność karna?

Nasze Biuro Detektywistyczne Kraków postara się tę kwestię wyjaśnić.

 

Legalność podsłuchów

 

Czy podsłuch jest legalny?
Czy podsłuch jest legalny?

 

Czy korzystanie z takich urządzeń jest etyczne i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?

 

Rozwój technologii i potrzeb związanych z prowadzeniem życia rodzinnego i ekonomicznego na świecie niejako wymusza podsłuchiwanie innych.

 

Rozumiemy, że świat pewnych grup społecznych wykorzystuje taką technikę w pierwszej kolejności.

 

Dlatego społeczeństwo w różnych wymiarach swojego życia jest zmuszone, też do używania tych urządzeń pod kątem zwykłej obrony i bezpieczeństwa.

 

 

Co mówi prawo?

Legalność podsłuchów

 

Dosłownie, każdy obywatel ma prawo do swojej prywatności.
Dlatego podsłuch innych osób jest rzeczą nieetyczną i niemoralną.
Podsłuch jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
Ponieważ narusza konstytucyjne prawo do swobody i ochrony komunikowania oraz prawo do prywatności.

 

Prawo zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się.

Jedyne ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie.

 

Dosłownie każdy ma prawo do ochrony:

-życia prywatnego,
-rodzinnego,
-czci,
-dobrego imienia,
-decydowania o swoim życiu osobistym- art. 47 Konstytucji RP.

 

 

Legalność podsłuchów

Co mówi kodeks karny?

 

Podsłuch jest przestępstwem przeciwko ochronie informacji.

Zgodnie z art. 267 § 3 kk., nieuprawnione założenie i posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym, innym urządzeniem lub oprogramowaniem w celu uzyskania informacji, grozi karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2.

 

Przestępstwo to ścigane jest w trybie prywatnym, tzn. na wniosek pokrzywdzonego.
Konsekwencją podsłuchu może być zapłata zadośćuczynienia osobie, którą podsłuchiwaliśmy.

 

Wynika to z naruszenia dóbr osobistych określonych w art. 23 kodeksu cywilnego, takich jak:

-wolność,

-cześć,

-tajemnica korespondencji.

 

 

Legalność podsłuchu?

 

Czy kupno i wykorzystanie sprzętu podsłuchowego jest legalne?

Prawo mówi o celowości i bezpośrednim zamiarze uzyskania informacji.

 

W sytuacjach nagrania własnej rozmowy i uzyskane w toku jej prowadzenia informacje są informacjami, do których posiadania jesteśmy uprawnieni.

Nie zachodzi wówczas przesłanka karna.

 

Dlatego nagrywanie rozmów z partnerem, małżonkiem, … , jest legalne.

 

Legalność podsłuchów
Legalność podsłuchów

 

Wartość materiału podsłuchowego?

 

Materiał z nagrań własnych rozmów jest legalnym dowodem przy dochodzeniu roszczeń przed sądem.
Gdy brak świadków agresji innych osób w stosunku do nas, to nagranie jest legalne i cenne.
Dlatego nagrywanie gróźb, może być potwierdzeniem naszej prawdomówności.
Dowody jako nagrania w sądach są dopuszczane nie zawsze jednoznacznie.
Sądy wypowiadają się na ten temat dwuznacznie i z różną przychylnością.

 

Kodeksie Postępowania Cywilnego w swojej nowelizacji wyraźnie mówi:

W art. 308 kpc.

Dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 243, w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów.

Tłumaczę:

Art. 308 kpc. zakłada, że nagranie powinno być traktowane w sądzie jako dokument, dlatego mogą być podjęte czynności sprawdzania, czy:
-nagranie nie zostało sfałszowane,
-nagrywane osoby nie zostały sprowokowane przez nagrywającego lub przez niego zmanipulowane.

 

Co z nieletnimi?

Detektyw Kraków

Każde dziecko ma prawo do prywatności, dokładnie tak samo, jak człowiek dorosły.

 

Najważniejsze jest dobro dziecka, w uzasadnionych przypadkach prawo do jego prywatności może być ograniczone.

Kierując się względami bezpieczeństwa dzieci, rodzice są uprawnieni do sprawowania nad nimi kontroli.

 

Więc stoi to w dwuznaczności do zapisu:

Każde dziecko ma prawo do prywatności, dokładnie tak samo, jak człowiek dorosły.

 

Żeby to dobrze zrozumieć polecamy poradę u adwokata współpracującego z naszym biurem.

 

 

Detektyw Kraków
Detektyw Kraków

 

 

Podsłuch przy zdradach?

 

Wiele osób decyduje się na sprawdzenie partnera, małżonka za pomocą podsłuchu.
Nasza agencja detektywistyczna to rozumie.
Dlatego, żeby nie było wpadki, naciskamy na skorzystanie z wiedzy prywatnego detektywa !!!.

 

 

Co z pracownikami?

Legalność podsłuchów

 

Urządzenia podsłuchowe w pewnych sytuacjach są potrzebne i legalne.

 

W przypadku uzasadnionego podejrzewania, że pracownik popełnia przestępstwo np.:

-kradzieży,
-wynoszenia poufnych informacji,
-sabotażu,
-inne.

 

Wtedy pracodawca, jeśli chce ustalić sprawcę i chce pozyskać dowody, stosuje podsłuch legalne.

Warunkiem tego jest jednak uzyskanie zgody pracowników na podsłuch.
Podsłuch musi być czasowy, do momentu ujawnienia przestępstwa lub jego sprawcy.

 

Stałe nagrywanie rozmów pracowników jest standardem w branżach call center.
Pracodawca musi poinformować pracownika, że jego pracy wymaga odsłuchiwania i kontroli rozmów telefonicznych z klientami.

 

 

Czy można podsłuchiwać kogokolwiek?

Legalność podsłuchów

 

Zdecydowanie nie !!!.

Trzeba mieć w tym interes prawny !!!.

 

Za nagrywanie niezgodne z prawem można ponieść sporą karę.
Podsłuch poprawia bezpieczeństwo, jest dowodem w sprawie sądowej, ale musi być zdobyty legalnie.
Trzeba rozumieć czynność przekonania sądu do otrzymanych dowodów.

 

Pamiętajmy, w sądzie zapadają wyroki, one nie mają nic wspólnego z naszą sprawiedliwością.

 

Nowicjusze często stosują podsłuch, a nagrania przedstawiają np. przed sądem, policją, a to błąd. Najpierw trzeba się dobrze zastanowić, czy takie nagranie bardziej zaszkodzi nam, czy przeciwnikowi.

 

Dlatego Biuro Detektywistyczne Różycki razem ze współpracującymi adwokatami.
W razie wątpliwości pomoże rozwiązać wszystkie kwestie związane z legalnością podsłuchów.

 

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http://detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

 

Legalność podsłuchów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ