Masowa kontrola ludzi?

Masowa kontrola ludzi?

Masowa kontrola ludzi? To wydaje się niemożliwe, ale czy na pewno?
Każda opowieść o walce dobra ze złem właśnie o tym opowiada.

Czyli o kontroli umysłów ludzkich na całej planecie ziemia.
Czy to może być fantazja?
Zaraz się przekonacie czy detektyw może się orientować w takich sprawach.

Może to jednak temat dla: służb, polityków, organizacji, rodów, religii, naukowców lub panów w czerni?
Jednak ten prywatny detektyw postanowił podjąć się wyzwania i wytłumaczenia, na czym to polega.
Ponieważ rozumienie takiego tematu znacznie podnosi, jakość usługi danego detektywa.
Wierzę, że wykażecie się dobrą wolą i zrozumiecie, co mam na myśli.

Masowa kontrola ludzi?
Masowa kontrola ludzi?

Masowa kontrola ludzi?

Na pewno na taki problem trzeba spojrzeć bardzo szeroko, czyli cało planetarnie.
Ponieważ jednostkowe i elementarne rozpatrywanie sytuacji czy zdarzenia nie doprowadzi nas nigdzie.
Nawet na przykładzie jednego rządu lub jednej organizacji danego kraju nie uzyskacie zrozumienia.
Dlatego, gdy będziecie dysponować niewielką wiedzą, to spacyfikują was sługusy ciemnego systemu.

Detektyw Kraków

Wyjaśniam!
Przede wszystkim, aby ludzie nie stawiali oporu podczas przejmowania kontroli nad planetą.
Pewne istoty wprowadziły plan infiltracji struktur społecznych i organizacyjnych mieszkańców.

Otóż wprowadzono w systemie długofalowym tzw. systemy odwrócone w przejmowanych strukturach rządzących.

Mam na myśli SYSTEMY:

Polityczne,
Religijne,
Monarchiczne,
Wojskowe,
Medyczne,
Finansowe,
Prawne.

Przejmując kontrole nad powyższymi systemami, zaczęli je kształtować według własnych projektów.
Systemy powyższe bezdyskusyjnie mają wdrażać/promować zachowania i wartości materialne!!!
Ponieważ jeśli je ludzie zaakceptują, to one są najłatwiej kontrolowane i tym samym sami ludzie.

Również, te powyższe systemy powinny się cechować zasadami opartymi głównie na strachu i niewolnictwie.
Wprowadzenie tego pozwala wprowadzić nieuświadamianą sobie przez mieszkańców kontrolę umysłów.

Takie podejście pozwala być niewidzialnym nad sztucznie wystawioną klasą rządzącą oraz powyżej niej postawionych sługusów z większymi uprawnieniami.

Niewolnicy wyżej postawieni w powyższych systemach skutecznie egzekwują zniewolenie swoich pobratymców.
Programy wprowadzane na przestrzeni wieków i realizowane przez sprzedajnych ludzi skutecznie egzekwują zniewolenie, eliminując dostęp do wiedzy, bogactw na naszej planecie.

Ponieważ od kasowania wszelkiej wiedzy i ludzi dysponujących nią się zaczyna wszelkie niewolnictwo!!!

Inwazje przeprowadza się tak, że dana rasa nie wie, iż jest atakowana przez inne inteligencje.
Dlatego, nawet jeśli niewolnik zauważy lub domyśli się istnienia hodowcy, to programy w jego głowienie nie pozwalają na uświadomienie sobie tego faktu.
Następuje wyparcie tej świadomości lub zastąpienie jej inną formą dezaktywującą bezpieczeństwo przed uczuciami strachu, zgodnie z wolą hodowców.

Zresztą strach blokuje wszelkie wysiłki umysłowe.
Odpowiedni program powoduje też, że niewolnik broni swojego oprawce przed tymi, co już zrozumieli system Matrixa.
Wiem szokujące, ale prawdziwe, wystarczy się rozejrzeć.

Czy to nie jest genialne i skuteczne?

Masowa kontrola ludzi?

Niewolnicy sami się pilnują i w razie potrzeby represjonują, a nawet likwidują!
Oczywiście niewolnicy też pilnują, żeby inni niewolnicy nie uzyskali wiedzy na temat hodowcy.

Czysty majstersztyk kontroli!

Bezsprzecznie kontrolerzy używają ukrytej gry kontroli umysłu!!!

Jest to opowieść dualistyczna o:

-złych i dobrych,
-lepszych i gorszych,
-zasłużonych i niegodnych,
-mistrzu i niewolniku,
-Bogu i Diable,
-panu i słudze,
-władzy i posłuszeństwie,
-nadużyciach i moralności,
-i wiele innych.

Prywatny Detektyw Kraków

Wszelkie władze na planecie zostały prawie w 100% indoktrynowane przez ciemne istoty.
Dlatego władze, zamiast pomagać ludziom, to działają jak ich strażnicy lub oprawcy.
Dosłownie wygląda to tak jak filmie przy inwazji obcej rasy na planetę ziemia!
Może te filmy są instrukcja obsługi ha ha ha.

Na pewno sposób myślenia naszych hodowców jest dramatyczny w odbiorze rasy ludzkiej.

Ponieważ wprowadzane warunki niewolnictwa:
-umysłowego,
-emocjonalnego,
-duchowego,
-fizycznego.

Są wprowadzane i egzekwowane na całym świecie niezależnie od:
-rasy,
-koloru,
-płci,
-układów z przedstawicielami hodowców.

Dlatego nasuwają się w tej sytuacji jedyne możliwe zrozumienia o niewolnictwie rasy ludzkiej!
To niewolnictwo zainfekowało nie tylko ciała ludzi, ale i ich umysły wraz z emocjami.

detektyw myśli

Więc jak ujrzeć to niewolnictwo?

Masowa kontrola ludzi?

Bezsprzecznie musimy zacząć myśleć o tym fakcie na wszystkich poziomach swojej świadomości.
Taka czynność tworzy zainteresowanie i uwagę do spostrzegawczości i budzenia umysłu z letargu niewolniczego.
Wtedy zaczynamy dostrzegać skutki niewolnictwa i jego wpływ na nas wszystkich indywidualnie i zbiorowo.
Dostrzegania tego typu powodują: wiedzę, pewność, siłę i w konsekwencji likwidację strachu.
To wszystko powoduje zrzucenie niewoli, ponieważ świadomy umysł nigdy sobie na niewolę nie pozwala.

Dano nam zniekształcone systemy dobrobytu (patrz na cały świat jednocześnie).
Które pokazują jak ludzcy niewolnicy, są przyuczani do bezradności i zależności od skorumpowanych systemów tzw. elit (też postawionych sługusów przeznaczonych do likwidacji przez swoich panów).
Oczywiście tylko w celu zwiększenia zniewolenia w całej populacji ziemskiej.

Wygląda to tak, że zwykli ludzie i sługusy naśladują ten chory system zniewolenia umysłowego.
Następnie wymuszają taki sam rodzaj ucisku na swoich współplemieńcach.

Gdy zniewolony umysł zostanie uwarunkowany tak, aby czuł się bezpiecznie w roli wygodnego oprawcy!
Wtedy człowiek wymusza te same warunki niewolnictwa na innych istotach z powodu swoich lęków.

Bezsprzecznie dzisiejsze niewolnictwo to ukryta i globalna choroba, ale nieuświadamiana sobie przez ludzi.

Nasi przodkowie też przyczynili się do tego swoimi doświadczeniami w takim systemie.
Otóż ludzie stawali się właścicielami ludzi w różnych formach systemowych.
Czym bardziej ten system się rozrastał, to dostawali więcej obietnic i korzyści?
Dlatego powstały systemy wierzeń, które pięknie się poukładały do negatywnych ego ludzkich.

Dygresja:

Czy to nie daje uzasadnionych podejrzeń o prowadzeniu przez wieki w stosunku do rasy ludzkiej tej kontroli lub ciągłego stanu wojny z oprawcami/hodowcami?

Biuro Detektywistyczne Kraków

Również zapisali sobie te wierzenia w swoich księgach, które nazwali świętymi.
Czyli, że Bóg popiera niewolnictwo i usprawiedliwia morderstwa itp.

Wydaje się jednak zasadnym wybaczenie i podziękowanie za doświadczenia swoim zmarłym przodkom.
Następnie uświadomienie sobie, że jeśli wybaczyliśmy! To znaczy, że nie musimy powtarzać tych samych doświadczeń.

Poniekąd postrzeganych przez wielu jako negatywne.

Brutalność i nadużycia

Masowa kontrola ludzi?

Oczywiście działania właścicieli/hodowców były pełne nadużyć i brutalności.
Te działania stworzyły antyludzkie ideologie, przy których funkcjonowaniu właściciele zatracali cechy ludzkie.
Czyli odczuwanie współczucia, miłości, wdzięczności, szczęścia w stosunku do niewolników, ale też do siebie samych.

Ustanowiono niejawne prawa (np. morskie), w których istota ludzka jest częścią majątku.
Prawa te dają możliwości usprawiedliwienia każdej korupcji, brutalności i okrucieństwa czy morderstwa.
Wystarczy wiara w materializm np. w pieniądze i ich właściwe dysponowanie w tych systemach:)
Ludzie są w ogóle nieodporni na formę materializmu, wręcz ich pazerność bez przerwy rujnuje im życie.
Są tak zaślepieni, że te wady usprawiedliwiają w każdy możliwy sposób.

Plan hodowców spowodował nawet to, że sami właściciele uwierzyli w to, co głoszą i robią.
Więc z zapałem zaczęli się klasyfikować i represjonować na pobratymców na grupy pod ludzkie.

Dlatego to zaczęło być wspaniałym planem dla potrzeb nielicznych ciemnych istot.

Oczywiście realizowanym w celach:
-ludobójstwa,
-sprzedaży na organy,
-handlu mięsem,
-sprzedaży krwi,
-zamiany na walutę energii świadomości,
-sprzedaży DNA na potrzeby budowy innych form genomicznych przez inne rasy.

detektyw dostrzega

W rezultacie całe bogactwo z pracy niewolników wszystkich ziemian jest, jako towar przekazywane hodowcom.
Włącznie z ciałami wielu ludzkich istot (już się mówi o odkrytych hodowlach dzieci w podziemnych bazach i nie tylko).

Naprawdę powstały już aż takie patologie świadomościowe!

Dowodem tego niech będą głoszone przez: naukowców, medyków, polityków, religie informacje.
Że ludzie są istotami: grzesznymi, małowartościowymi, nieinteligentnymi, głupimi, niepotrzebnymi itp.
Również, że niewolnictwo jest dobre, a jak zachodzi potrzeba, to ludzi można likwidować.

Poniekąd w imię potrzeb tzw. przeludnienia, klimatu, zaleceń koncernów medycznych, polityków itp.
Oczywiście jest to przekazywane w odpowiednim językiem kontroli umysłu, żeby nie powstał bunt robaków.
Tak robaków, bo tak nas nazywają!!

Głownie tak się przekonuje ludzi czerpiących korzyści na niewolnictwie i zabójstwach.

Konkludując

Masowa kontrola ludzi?

Zastanówmy się, komu oddaliśmy władzę nad sobą?
Czy przypadkiem nie oddaliśmy jej psychopatom?
Pomyślmy, czy masowa kontrola ludzi nie obowiązuje w systemach wskazanych na początku artykułu?

Warto pomyśleć nad kwestią tej kontroli, bo wydaje się, że hodowca właśnie chce takiej formy kontroli.
Ponieważ osiąga niekończące się zyski z tego zbrodniczego procederu.

Więc jakie istoty kontrolują ludzi?

Masowa kontrola ludzi?

Jaka inteligencja uzyskała swobodny dostęp do kwantów energii Ziemi i jej mieszkańców?
Kto naszą świadomość ustawicznie wymazuje i ośmiesza, licząc cały czas na niewiedzę ludzi?
Jak i kto kontroluje świadomość ziemian?
Czy ludzie wiedzą, co to jest budowanie ciała świetlistego?
A rozumieją i wiedzą, co to jest jedność?
Raczej nie!!!

Ponieważ stworzone zostały programy inżynierii genetycznej i społecznej do kontroli mas ludzkich.
Programy te ukształtowały światopoglądy odpowiednie do aktualnego poziomu zbiorowej świadomości.
Oczywiście programy te propagują kulturę śmierci i mentalność niewolników.

Używają do tego taktyki typu ,,dziel i rządź”, ,,prawda/kłamstwo” poprzez zorganizowaną i masową infiltrację ludzi.
Również odbywa się to poprzez ustawiczne wdrażanie programu drapieżnika do ludzkiej natury.
Wspomniane systemy nadają wyższą wartość społeczną zachowaniom drapieżników.
Poprzez to tworzy się automatycznie system obronny, który dopełnia całości w formie dualności.
Czyli ,,dobry kontra zły” itp.

Systemy odwrócono w swoich wartościach.
Więc stworzyły one warunki do nadużywania władzy.
Takie pranie mózgów ludzkich (od wieków/tysiącleci).
Spowodowało zaniżenie standardów świadomości, moralności i etyki.
Natomiast kultura: kłamstwa, agresji i śmierci przejęła przewodnią siłę na całej planecie.
Wręcz jest w stanie największego rozkwitu.

Praktycznie ten fakt nie został zauważony przez masy ludzkie.
Podsumowując to wszystko, dochodzimy do wniosku.
Niewiedza i brak uwagi ludzi spowodował masową kontrolę ludzi w systemie niewolniczego Matrixa.

Dygresja!

Dygresja od prywatnego detektywa:):
Pomyślmy od drugiej strony.
Skoro jesteśmy tacy słabi i niepotrzebni to, dlaczego cały czas zawracają na nas uwagę.
W każdej myśli i swoim czynie ogniskują się na naszych boskich istotach.
Bo zwyczajnie My jesteśmy ich Panami, ale o tym nie wszyscy ludzie wiedzą.
Więc cały czas próbują nas utrzymać w niewiedzy i kontroli.
Oczywiście traktują nas, jako pożywienie w formie: mięsa, krwi, energii oraz pracy naszych ciał.
W takim stanie istnienia molo, który niewolnik odważy się pomyśleć w taki sposób.
Więc kto tak naprawdę jest niewolnikiem?
Lub kto jest Panem?
Pomyślcie Bogowie!!!

ustalenia detektywa

Czy domyślacie się, o jakie istoty może mi chodzić?
Ponieważ nadal nie chcę ich bezpośrednio nazywać i określać!
Wystarczy, że nazywam ich hodowcy, bo zwyczajnie nas hodują do swoich celów egzystencjonalnych.

Żarcik:
Czy potrzebny jest wam detektyw, żeby dojść do powyższych wniosków?

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ