Podsłuchy i zabezpieczenia

Podsłuchy i zabezpieczenia, to temat śliski i niemiarodajny.
Detektyw uważa, że jest tyle sposobów inwigilacji, że jest to jak walka z wiatrakami.

Oczywiście klienci do prywatnego detektywa zgłaszają się z pytaniem o podsłuch w telefonie.

Dlatego mówią/pytają:
-czy jest Pan w stanie wykryć, kto to podsłuchuje, kto zainstalował i jaki program,
-ktoś mnie podsłuchuje i jestem tego pewny/na,
-chcę wykryć oprogramowanie szpiegowskie,
-czy przyjechać i zostawić telefon,
-czy da się to zrobić na odległość,
-na jak długo zostawić telefon,
-ile kosztuje taka usługa,
-inne.

Dlatego, żeby detektyw mógł udzielić odpowiedzi, musi przeprowadzić mały wywiad uwiarygodniający.

Ponieważ musi zadać pytania:
-jacy znajomi są podejrzewani o podsłuch,
-detektyw pyta, czy są inne możliwości utraty informacji,
-kogo Pani podejrzewa o wyciek lub przejęcie informacji,
-kto w domu/firmie/pracy was może podsłuchiwać i po co?
-czy te informacje mogły być utracone tylko przez telefon itp.,
-ile są warte utracone informacje lub te, które chcemy pozyskać,
-dlaczego Pan/Pani myśli, że jest podsłuchiwana i co to spowodowało,
-dlaczego Pan uważa, że ta osoba nie powinna takich informacji posiadać,
-kto się w rzeczywistości może Panią lub Panem interesować i czy jest tego sens,
-czy podejrzewana osoba pracuje w jakimś szczególnym zawodzie z umiejętnościami,
-czy jest możliwa utrata waszych danych przez:
+plotki,
+domysł,
+komputer,
+domownika,
+budowę pomieszczeń,
+przeciek po używkach,
+zdradę zaufanej osoby,
+wiedzę i inteligencję rozmówcy,
+inne.

Detektyw Kraków

Gdzie sami podłożylibyśmy podsłuch, bo takiego urządzenia możemy sami poszukać?

Jednak tak w ciemno, to można tylko powiedzieć ogólnie.
Jest wiele metod podsłuchiwania urządzeń telefonicznych.
Pomieszam trochę informację/przykłady, żeby nie uczyć, ale też, co nieco podpowiem.

Podsłuchy i zabezpieczenia
Podsłuchy i zabezpieczenia

Podsłuchy i zabezpieczenia

Oczywiście nie każde biuro detektywistyczne ma możliwość wykrywania podsłuchów.

Dygresja:
Program szpiegujący, może być wykrywany, ale w zależności od jego klasy.
Skuteczność może być nie zawsze pozytywna.

Typy ataków

Atak kryptologiczny.

Na pewno, to podsłuch i modyfikacja wiadomości pomiędzy dwiema stronami, ale bez ich wiedzy (MITM).
Są to bardzo trudne wyjaśnienia i ustalenia prawne takiego typu ataku.
Ustalenie po charakterystyce urządzenia właściciela lub instytucji.
Atak przez urządzenie może być nielegalny, użyty przez organizacje.
Może się ocierać to o służby, biznes, policje, kościół, urzędy i wojsko.

Oczywiście Pegasus 🙂

Poniekąd może być przeprowadzony atak programem typu Pegasus.
Pegasus i inne programy od służb mają specjalne działanie.
Jednak wyjaśnienie, kto i dlaczego inwigiluje, to nawet przez sąd jest niewykonalne i nie do ruszenia.
Zresztą, kto się tutaj na tym poziomie pochwali jakąkolwiek wiedzą na te tematy.
No i podstawa prawna na podstawie wykroczeń to iluzja wszelkich działań, czyli gra.

Wirusy

Bezsprzecznie przeprowadza się ataki zwykłym wirusem, trojanem, itp.
Ustalenia dokonuje się przez dystrybutorów, po wersji czasu instalacji, na podstawie paragonu, płatności.
Legalnie zrobi to prokuratura, która ma mieć podkładkę w postaci:
-uzasadnienia szkód z podsłuchu,
-lub obaw u pokrzywdzonego potwierdzonych badaniem psychologicznym.

Dygresja:
Lecz to zabawa w głupiego i głupszego, bo skazuje się tylko podstawionych lub amatorów.

Atak dodatkowym urządzeniem.

Prawdopodobna jest bardzo sytuacja podsłuchu telefonu na warstwie protokołów komunikacji GSM.
Podsłuchujący podstawia fałszywy, BTS (stację bazową), do której podłącza się telefon ofiary.
Fałszywą stację bazową, czyli tzw. IMSI Catcher.

Atak przez Wi-Fi

Jednakże w tym przypadku atak przez sieć Wi-Fi polega na podstawieniu fałszywego access-pointa.
Który wykrywa próby wyszukiwania przez telefon znanych mu sieci Wi-Fi?
Wtedy błyskawicznie uruchamia fałszywe access pointy o nazwach, których szukał telefon.

Atak przez protokół SSL

Oczywiście może też być atak dokonany za pomocą użycia SSL od operatora, bywa legalny i nielegalny.
Atakujący musi się znaleźć między ofiarą a serwerem i zdegradować połączenie, celem rozszyfrowania.
Może też być operacyjny lub kryminalny, ale trudny do udowodnienia.

Biuro Detektywistyczne Kraków

Najlepsze Biuro Detektywistyczne Kraków

Badanie urządzenia w celu wykrycia ataku.

Podsłuchy i zabezpieczenia

Ponieważ samo badanie urządzenia jest uzależnione od wielu czynników, czyli od:
-budżetu,
-czasu na wykrycie,
-czy trzeba informacje odzyskać,
-rodzaju przewidywanego zagrożenia,
-ilości informacji zapisanych w telefonie,
-innych.

Dlatego może to trwać od 3 do 7 lub 30, a nawet 60 dni w zależności od urządzenia, powodów i skomplikowania.

Dygresja:
Wiele firm wykonuje badanie telefonu tylko przed skanowanie antywirusem.
Moim zdaniem jest to nadużycie ze strony badającego, bo nie wnosi nic, a trzeba zapłacić 200-900 zł.

Lecz sensowne badanie w laboratorium trwa zwykle od 3 do 7 dni roboczych i kosztuje ok. 2 – 3 tys. zł.
Jednak warto uwagę zwrócić na fakt, że każde badanie warto połączyć z miejscem domu lub pracy.
Celem wyeliminowania innych możliwości podsłuchowych.
Wtedy w zależności od potrzeb wykrywania ustalamy inną stawkę.

Poniekąd samą inwigilację z reguły udaje się ustalić, ale sprawców nie zawsze.
Zwłaszcza ze system prawny w tym nie pomaga, ze względu na jego interesy.

Dlatego, trzeba szukać taką agencję detektywistyczną, która ma duże możliwości operacyjne.

Jak zabezpieczyć się przed podsłuchem?

Podsłuchy i zabezpieczenia

Na początek przy prostych podejrzeniach, można samemu spróbować poszukać podsłuchu.

Jednak zupełnie inaczej szuka się pluskwy za kilkaset złotych, podłożonej przez pracowników.
A inaczej przez agentów lub innych wyszkolonych pracowników.

Oczywiście pamiętajmy, podsłuchujący nie może wiedzieć, że zaczynamy szukać.
Nie wolno o tym mówić!

Oprócz tego można zakupić zagłuszacze sygnałów typu, Jammer.
Jammer skutecznie blokuje:
-wszelkie sieci 3G,
-urządzenia GPS,
-sygnały telefonów komórkowych w sieciach GSM, CDMA, DCS i zespołów PHS.

Również mamy zagłuszacze:
-radiowe,
-akustyczne,
-elektromagnetyczne.

Ponieważ generują one szum elektromagnetyczny w częstotliwościach wykorzystywanych przez podsłuchy.
Uniemożliwiają transmisję danych, blokując komunikację radiową w obszarze działania urządzenia.

Również mamy zagłuszacze wibroakustyczne.

Poniekąd instalowane są na ścianach, szybach i pustych przestrzeniach przyległych do chronionego pomieszczenia.
Generują szum losowy, który wprowadzany jest w postaci wibracji w konstrukcję.
Powoduje, że podsłuch lub nagranie uzyskane staje się bezużyteczne?

System Druid.

Na pewno jest kompleksowy, bo zabezpiecza przed każdym rodzajem inwigilacji.
System analizuje dźwięki rozmowy i dynamicznie generuje sygnał zagłuszający rozmowę.
Jest emitowany z głośnika.

Następnie uczestnicy konferencji rozmawiają przez zestawy słuchawkowe.
W tej sytuacji nawet dyktafony są bezużyteczne.

Ponieważ zagłuszacze blokują podsłuchy w:
-liniach telefonicznych stacjonarnych,
-podsłuch i inwigilacja przez aparaty GSM,
-inwigilacja i przejęcie komputera programem,
-inwigilacja komputera przez ulot elektromagnetyczny,
-pluskwy zasilanie bateryjne, mogące być w każdym przedmiocie,
-pluskwy na zasilanie stałe, mogące być w dowolnym urządzeniu podłączonym do napięcia,
-zdalny odsłuch z powierzchni drgających, czyli mikrofony kierunkowe, laserowe i mikrofalowe,
-podsłuch przez linie elektryczne i instalacje grzewcze, czyli woda i kable to dobre przewodniki dźwięku,
-i inne.

Dygresja:

Na pewno pamiętać należy, o innych otaczających nas współczesnych urządzeniach!
Dlatego, że ich naturalne funkcje można wykorzystać do inwigilacji!

Agencja Detektywistyczna Kraków

Oczywiście zabezpieczenia antypodsłuchowe, muszą być dostosowane do poziomu zagrożenia.
W zasadzie nie da rady zabezpieczyć się całkowicie, przed wszystkimi podsłuchami jednocześnie.

Ponieważ musielibyśmy wziąć pod uwagę wszystkie rodzaje transmisji, których używają podsłuchy.

Skuteczny prywatny detektyw

Rodzaje podsłuchów i ich transmisje.

Podsłuchy i zabezpieczenia

Poniekąd można próbować do każdego z poniższych dostosować inne zabezpieczenia antypodsłuchowe:
-podsłuch przez ściany: stetoskopowy, sejsmiczny,
-kierunkowy podsłuch: podczerwień, laser, nadfiolet,
-podsłuch radiowy analogowy: AM, FM, UKF, VHF, LF, MF itd.,
-odsłuch przestrzeni: falą mechaniczną, infradźwięki, ultradźwięki,
-podsłuch komputerów i wszelkich kabli poprzez pluskwy indukcyjne,
-podsłuch radiowy/cyfrowy: GSM, UMTS, 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, itd.,
-odsłuch przez instalacje: elektryczną, grzewczą, wodną, wentylacyjną, klimatyzacyjną itp.,
-zewnętrzny podsłuch kierunkowy: laser, mikrofala wykorzystująca szyby i metale w budynku,
-podsłuch ulotu elektromagnetycznego: komputerów, telefonów itp. wyposażonych w ekran video,
-radiowe specjalne podsłuchy: mikrofale, fale elektromagnetyczne, fale bardzo długie radiowe, inne,
-podsłuchy specjalne: dźwięk klawiatury, rodzaju/częstotliwości/tembru głosu oraz harmonii głosu itp.

Oczywiście stosowanie powyższych wymaga wywiadu, konsultacji i wiedzy.
W zasadzie to gra zespołowa, jeśli chcemy to dobrze i skutecznie robić.

Podsłuch i kamera

Podsłuchy i zabezpieczenia

Bezsprzecznie sam podsłuch w wielu sytuacjach nie wystarcza.

Dlatego do inwigilacji wykorzystywane są również kamery wideo z reguły ze wbudowanym mikrofonem.
Dzięki miniaturyzacji elektroniki miniaturowe kamery można bardzo łatwo ukryć w dowolnym miejscu.
Może to być: długopis, żarówka, zegarek, czujnik dymu, maskotka, przedłużacz itp.
Wszędzie można umieścić kamerę z obiektywem o średnicy zbliżonej do główki od szpilki.
Kamerę wyposażoną w: zasilanie, rejestrator lub nadajnik sygnału.

Wykrywanie kamer bezprzewodowych i podsłuchów.

Poniekąd stosuje się mierniki częstotliwości, tak jak i przy podsłuchach, ponieważ działają na takiej samej zasadzie.
Lub dedykowane wykrywacze przechwytujące sygnał z kamery i wyświetlające obraz z tej kamery.
Dzięki widzeniu obrazu z takiej kamery można dokładnie odnaleźć jej położenie.

Również wykrywanie rejestratorów wideo.

Oczywiście rejestratory wideo, nie emitują żadnych fal radiowych.
Więc odnalezienie kamery za pomocą mierników częstotliwości jest niemożliwe.
Pozwalają na to wykrywacze optyczne, które bazują na specyficznym odbiciu światła do obiektywu.
Wyposażone są w oświetlacze laserowe i specjalny układ optyczny.

Dlatego detektyw, przeglądając pomieszczenie z rejestratorem, zauważa go jako jasny punkt.
Metoda działa na kamery przewodowe i bezprzewodowe, niezależnie czy są aktywne, czy nieaktywne.

Oczywiście wnioski
Wykrywanie innych urządzeń?

Poniekąd dużym zagrożeniem są zwykłe tanie dyktafony, ponieważ nie emitują sygnału radiowego.
Sygnał ten, nie jest wychwycony przez wykrywacz?

Jednak wszystkie urządzenia zbudowane są z półprzewodników.

Ponieważ emitują pole elektromagnetyczne o wyższej częstotliwości.
Więc to pozwala detektorom, złącz nieliniowych na ich wykrywanie.

Oczywiście to pozwala na odszukanie dowolnego podsłuchu, dyktafonu, kamery czy telefonu komórkowego.
No i jest bez znaczenia fakt, że urządzenie jest włączone lub podłączone do zasilania.

Dlatego wiedząc to wszystko, dopiero rozumiemy, że nawet nie każdy prywatny detektyw da sobie radę z podsłuchem.
Warto szukać detektywów, którzy współpracują z wieloma innymi wyspecjalizowanymi podmiotami.

Ponieważ tylko wtedy, jako zespół różnych profesjonalistów są w stanie zabezpieczyć klienta przed utratą informacji.

Detektyw Kraków

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *