Poszarpany układ nerwowy klientów

Poszarpany układ nerwowy klientów

Poszarpany układ nerwowy klientów jest to częsty problem wielu osób zgłaszających się do Biura Detektywistycznego Kraków.

Poniekąd mówię tutaj nie tylko o pierwszej rozmowie w formie porady od detektywa.
Również myślę o całej potencjalnej interakcji w zleceniu detektywistycznym, z klientem.
Nie wszyscy klienci myślą świadomie i uważnie, z powodu swoich poszarpanych nerwów.

Ponieważ dzieje się to przez:

-ego,
-stres,
-umysł,
-emocje,
-chytrość,
-negatywne myśli,
-niepozytywne czyny,
-negatywne zdarzenia,
-plany swoje i przeciwników,
-niezrozumienie lub nieumiejętność skorzystania z właściwej pomocy,
-inne.

Oczywiście układ nerwowy jest takim autopilotem ciała, jak ustalił detektyw.

Dlatego kieruje on wieloma czynnościami fizycznymi i psychicznymi, lecz często bez udziału świadomości.

Bo wspomnę tylko o:
-odbieraniu informacji z otoczenia,
-kierowaniu procesami myślenia,
-podejmowaniu decyzji.

Poszarpany układ nerwowy klientów

Wprowadzenie naukowe

 

Poszarpany układ nerwowy klientów
Poszarpany układ nerwowy klientów

Budowa układu nerwowego

Na pewno zbudowany on jest z:
-ośrodkowy (centralny) układ nerwowy (odbiera, analizuje, przetwarza informacje organizmu oraz wysyła ją do narządów wykonawczych),
-obwodowy układ nerwowy (utrzymuje w równowagę wewnętrzną i narządów niezależnych od naszej woli, czyli np. serca).

Oczywiście Detektyw Kraków

Dygresja
Całkowita długość nerwów obwodowych u człowieka wynosi 150 tysięcy km.

Komórki nerwowe i nerwy.

Przede wszystkim podstawą układu nerwowego są komórki nerwowe, czyli  neurony.
Neurony wyglądają jak drzewa, bo od ciała komórki nerwowej odchodzą w wielu kierunkach liczne, cienkie wypustki, tzw. dendryty.
Dendryty są krótkie i mocno rozgałęzione,  przewodzą informacje w kierunku ciała komórki.
Stanowią ok. 80% całkowitej masy neuronu, a pojedyncza wypustka nerwowa to akson.
Akson odpowiada za przekazywanie informacji od ciała komórki nerwowej do innego neuronu lub narządu wykonawczego.
Akson nazywany jest też, neurytem lub włóknem nerwowym.

Natomiast błona komórkowa neuronu posiada zdolność przewodzenia informacji w postaci impulsów elektrycznych.
Impulsy dostarczają dendryty do błony komórki nerwowej, potem biegną do innych neuronów, mięśni, gruczołów.
Wypustki neuronów nie stykają się bezpośrednio ze sobą, dzieli je wąska szczelina, tzw. szczelina synaptyczna.

Dlatego połączenie dwóch komórek za pomocą impulsu elektrycznego nazywa się synapsą.
W synapsach informacja przenoszona jest za pośrednictwem substancji chemicznych zwanych mediatorami lub neuroprzekaźnikami.
One wszystkie łączą się z receptorami komórki, wtedy powstaje w niej impuls elektryczny jako wiązka światła z kodem informacji.

Co powoduje zakłócenia w tym schemacie?

Oczywiście powodują je:

-leki,
-używki,
-trucizny,
-emocje,
-myśli.
-inne.

Ale robią to przez naśladowanie, zatrzymywanie, ograniczenia i blokowanie receptorów.

Ważne czynności ośrodkowego układu nerwowego!

Poszarpany układ nerwowy klientów

Oczywiście mózgowie, a szczególnie kora mózgowa, jest siedzibą naszej świadomości i procesów myślowych ciała.
Rejestruje i kontroluje procesy zachodzące w organizmie, analizuje bodźce ze środowiska i odpowiada na nie.

Oświecony detektyw

Mózg

Natomiast mózg to centrum zarządzania organizmem i jest to największa część mózgowia.
Jego zewnętrzna warstwa to kora mózgowa zbudowana z istoty szarej, pod korą znajduje się istota biała.

Poniekąd mózg stanowi ok. 2% masy ciała, a zużywa aż 20% lub więcej energii wytworzonej przez organizm.
Zbudowany jest z kilkudziesięciu miliardów komórek nerwowych, a każda z nich może mieć po 25 tys. połączeń z innymi neuronami.
W ciągu życia humanoida mogą powstawać kolejne połączenia nerwowe, dzięki czemu możliwe jest uczenie się!
Nowe czynności, oraz trening fizyczny i teoretyczny powodują większą sprawność intelektualną.

Oczywiście grypkakowidowa a system nerwowy.

Poniekąd mamy powikłania pokowidowe, zwykle myślimy o powikłaniach układu oddechowego.
Jednak wiemy już, że grypa może prowadzić do uszkodzeń układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego.

Bo w zasadzie objawy przypominają każdą uogólnioną infekcję.

Na pewno objawy w postaci:
-lęku,
-strachu,
-gorączki,
-bóle głowy,
-pod sypiania,
-nudności i wymioty,
-zaburzenia węchu i smaku,
-zaburzenia stanu świadomości,
-zapalenie opon mózgowych i mózgu, itp.

Poniekąd te objawy powodują zajęcie i uszkodzenie struktur układu nerwowego.

Dlatego dalsze ustalenia od: Prywatny Detektyw Kraków

Również, jako detektyw zauważam objawy opóźnione np.:

-lęk,
-strach,
-osłabienie,
-nerwobóle,
-neuropatie,
-stan rozbicia,
-zespół zmęczenia,
-zaburzenia pamięci,
-niedotlenienia mózgu,
-dysfunkcja oddechową,
-spowolnienia myślowego,
-niska tolerancja wysiłku,
-proces starzenia się mózgu,
-zwiększoną krzepliwość krwi,
-zaburzenia wyższych czynności umysłowych.

Jednakże zależy to od stopnia intensywności i rodzaju poziomu informacji w umyśle.
Poniekąd, jako katalizatora wszelkich objawów chorobowych w postaci kodów informacyjnych.

Dlatego kody te tworzą wirusy i osłabienia organów, wpływające w tym na układ nerwowy?
Powodujący ponad normatywny wyrzut odpadów z komórek, a odpady te są właśnie nazywane wirusami.
Wirusy nigdy nie zakażają, ale przez swój gwałtowny wysyp, mogą przeciążyć organ doprowadzając do śmierci.

Choroby aktywuje: lęk, osłabienie, zatrucie lekami i jedzeniem, promieniowanie magnetyczne itp.?

detektyw wyjaśnia lęk

Poniekąd osobami głównie narażonymi na te odpady, to osoby z chorobami współistniejącymi.
Czyli np. z cukrzycą, nadciśnieniem, marskość, osłabione serce itp.

Dlatego jak zwiększyć odporność i zmniejszyć ryzyko infekcji, powikłań, chorób?

Poszarpany układ nerwowy klientów

Jednakże wymaga to, zmian zachowania w sferze fizycznej i umysłowej.

Oczywiście sfera fizyczna powinna obfitować w:

1. Sport.
2. Posiłek 2 x dziennie.
3. Odrzucenie:
-używek,
-słodyczy,
-makaronów,
-ziemniaków,
-mięsa i zwierzęco pochodnych,
-białej mąki zwłaszcza pszennej.
4. Włożenie do diety minimum 80% naturalnych i surowych:
-ziół,
-nasion,
-olejów,
-warzyw,
-owoców,
-wody strukturyzowanej.

W związku z tym, to podstawa z podstaw!

Oczywiście twierdzi tak: Biuro Detektywistyczne Kraków

Bezsprzecznie właściwe posiłki podwyższają MHz.
Wpływając istotnie na kondycję układu nerwowego, więc i na całego człowieka.

Dlatego sfera psychiczna powinna obfitować w:

1. Uważność na myśli, czyli pozbycie się na siłę negatywnych myśli i zastąpienie ich pozytywnymi.
2. Uzyskanie maksymalnego wyciszenia i spokoju, wtedy poczujemy intuicję.
3. Wibracje pozytywne typu: miłość, szczodrość, wybaczenie, zgoda, itp.
4. Podniesienie MHz, spowoduje zdolności dostrzegania i rozumienia:
-niskich wibracji złości,
-braku wiedzy,
-nienawiści,
-strachu,
-lęku,
-inne.

W rezultacie niskie wibracje zwykle są wynikiem niewiedzy połączonej z brakiem pracy nad sobą.

Dlatego powodują niszczenie systemu nerwowego człowieka.
Takie zniszczenie wpływa na brak właściwego porozumienia z innymi osobami.

Bo wydaje się, że osoba z poszarpanym układem nerwowym dostrzega cały czas we współrozmówcach złe intencje.

Dlatego trudno jej, uzyskać właściwą pomoc od:

-służb,
-rodziny,
-przyjaciół,
-detektywa,
-urzędników,
-itp.

Bo ma zrujnowany systemem nerwowy.

I bezsprzecznie poddaje się wpływom:

-lęku,
-sekt,
-idoli,
-mediów,
-kontroli,
-strachów,
-polityków,
-religijnym,
-reklamowym,
-manipulacjom,
-służb systemowych,
-itp.

Reasumując powyższe, prywatny detektyw jest świadom tych problemów u wielu osób.

Dlatego w rozmowie dobiera odpowiednie metody dotarcia do ich świadomości przez różne systemy ich wierzeń.
Nie zawsze udaje się uzyskać oczekiwany efekt.

Jednak problem jest większy, jeśli potencjalny klient dzwoni do Biura Detektywistycznego Kraków.
I na wstępie zakłada w swoim umyśle, że będzie manipulował i wykorzystywał detektywa.

Ustalenia detektywa

Następnie są próby zrobienia z detektywa mięsa armatniego, do celów:

-prawnych,
-religijnych,
-prywatnych,
-politycznych,
-biznesowych,
-organizacyjnych,
-bezpieczeństwa,
-statystycznych,
-typowo kryminalnych,
-itd.

Prawdopodobnie wtedy taka osoba jest skazana na porażkę.
No, chyba że to jest zaplanowana prowokacja i nie liczą się fakty i racje.

Jako detektyw poniekąd wykazałem, że brak wiedzy niszczy system nerwowy?
Daje to w rezultacie ubytki w świadomości i postrzeganiu innych.

Oczywiście często klienci muszą coś załatwić, ale tylko w formie przewidywanej przez nich.
Nie dopuszczają do siebie, że można sprawy inaczej załatwiać.

Dygresja
Często pozorna, ale przemyślana przegrana, jest wygraną.

Dlatego ci, co tego nie rozumieją, są cierpiący, ponieważ są ślepi!
Idą drogą wyznaczoną, tylko, jaką drogą?
Czy na pewno wyznaczoną przez nich?
Droga prowadzi do celu?
Czy do walki i zgryzot?

Manipulacja stosowana przez innych.

Poszarpany układ nerwowy klientów.

Oczywiście bardzo często przeciwnik układa ludzi do wartości i celów zgodnych z jego potrzebami.
Mimo to wielu ślepo podąża za zaplanowanymi dla nich niskimi emocjami i manipulacjami.

Ponieważ ich system nerwowy jest tak roztrojony, że nie widzi właściwych kierunków postępowania.

Dygresja
Wiemy już, że zniszczony układ nerwowy powoduje ślepotę umysłową!

W związku z tym, detektyw uważa, że wiele osób w ten sposób popada w złudzenia.

Oczywiście złudzenia tworzą nienawiść do siebie i innych użytkowników tego świata.
Również rośnie cały czas uczucie braku własnej akceptacji.
Ono szczególnie lubi pływać we wadliwym układzie nerwowym.

Następnie powstają skrajne przemyślenia, zachowania i interakcje z innymi.
Więc w efekcie taka osoba przestaje odróżniać dobro od zła.

Ponieważ liczą się tylko jej własne cele kreowane z lęku, strachu lub braku wiedzy.

Czy ludzie z defektem systemu nerwowego stają się jak ich kontrolerzy?

Poszarpany układ nerwowy klientów.

Na pewno tak, w myśl powiedzenia:
,,Jeśli będziesz taki jak my i tak się będziesz zachowywać, to cię zaakceptujemy”.
Tylko że to i tak zrodzi w końcu zmęczenie i nienawiść!

Więc znów prywatny detektyw ujawnia u takiej osoby nieznośną sytuację życia w iluzji.

Poniekąd osoba przyparta prawdą słów detektywa chowa się w jakimś:
-męczeństwie,
-perfekcjonizmie współpracy,
-poszkodowaniu przez życie i swoje wybory.

Dlatego znów mamy jakiś rodzaj negacji swojej osoby.
Tylko że taka osoba nadal oczekuje: miłości, akceptacji, pieniędzy, władzy itp.

Ponieważ, jest to:

-agresja,
-sadyzm,
-mściwość,
-rezygnacja,
-despotyzm,
-masochizm,
-męczeństwo,
-perfekcjonizm,
-chęć imponowania,
-usuwanie się w cień,
-symbiotyczna i przytłaczająca zależność.

Oczywiście te płynące z nienawiści do siebie zachowania, często mają uchodzić za cnoty.

Wydaje się wtedy, że ofiara uzasadnia przewidywane nieszczęścia:
-roztropnością,
-poczuciem winy,
-silnym poczuciem odpowiedzialności i moralności,
-zbytecznym zamartwianiem się ludzką troską i zainteresowaniem wynikającym z postawy męczenniczej.

Ponieważ, tak ustaliła agencja detektywistyczna Kraków.

Obiektywność prywatnego detektywa.

Poszarpany układ nerwowy klientów.

Oczywiście obiektywność pozwala zrozumieć, dlaczego wielu ma poszarpany system nerwowy.
Wielu ludzi woli mieć przyjaciela zamiast wroga.
Jednak też wielu woli doświadczanie wroga, czyli bitwę, działanie, zwycięstwo!

Dlatego jako prywatny detektyw nie oceniam ciemnej strony człowieka.

Ponieważ każdy, doświadczył ciemnych popędów np.: złości, chciwości i zazdrości.
Praktycznie każdy ma w sobie potencjał zła.
Tzw. ludzie źli, są wrażliwi na negatywne emocje i skupiają się na własnym ego.

Oczywiście zachęcam do bycia obiektywnym, ale nie stronniczym.

Dygresja
Posiadanie wroga lub przyjaciela, w niektórych sytuacjach, może być zabawne i ekscytujące.

Wydaje się, że większość ludzi woli interakcje oparte na kontroli zewnętrznej.
Jednak ci, którzy wolą doświadczenia, bogactwo wewnętrzne i osobistą tego kontrolę, mają się lepiej.

Przeszkodą jest według detektywa zewnętrzny program kontroli myślenia.
Poniekąd można z nim zerwać i przejąć kontrolę nad swoim życiem.
Jednak gdy macie poszarpany układ nerwowy, to wątpię, czy to możliwe!

Większość ludzi zadowolona oddaje władzę emocjom i programom od urzędników systemowych.
Poniekąd, którzy bezwzględnie kontrolują, wskazując wam: zachowania, myśli i wierzenia!
Czyli w pojeździe życia jesteście pasażerami na gapę i to w pojeździe kierowanym zewnętrznie przez szaleńców.

Lecz, gdy zechcecie skorzystać z dóbr i zasobów świata, najpierw musicie poczuć się tego godnymi.
Godność to: uwaga, samostanowienie, myślenie i wiedza wobec autorytetów lub zdarzeń.

Ponieważ wtedy przychodzi świadomość właściwych i rozumnych relacji z każdą przeciwnością tego świata.
Jednocześnie wykazuj postawę asertywną wymagającą równości praw od tzw. przeciwników!
I wtedy dzieją się cuda!

Ponieważ, tylko wtedy doświadczysz redystrybucji: władzy, praw, ekonomii, wolności, zdrowia, szczęścia, miłości itp.
Czyli uleczysz swój poszarpany system nerwowy, tworząc swoją osobistą złotą erę życia!
Również w zgodzie interakcyjnej z innymi ludźmi.

Skuteczny detektyw

Wniosek

Poszarpany układ nerwowy klientów

Na pewno lekiem na poszarpany układ nerwowy jest uczenie siebie!
Czyli jak kochać siebie poprzez praktykowanie współczucia wobec siebie.
Również miłość innych ludzi do nas ma znaczenie, warto na nią zapracować swoim postępowaniem.

Bo, ważne jest stawanie się osobą duchową dążącą do jedności z Bogiem.

Jednak, żeby osiągnąć zdrowie, sukces, spokój i szczęście osobiste trzeba rozumieć, że:

Nic nie dzieje się raz na zawsze, wciąż są dni, kiedy lęk bierze górę, kiedy czujecie się źle.
Dlatego wiedza, miłość, zdrowie, wybaczenie dają nową szansę na polepszenie życia.

Bo po prostu trzeba zwolnić i pomyśleć.
To jest normalna droga doświadczeń!
Baw się życiem i doświadczeniami!

Dygresja
Bezsprzecznie niskimi emocjami niszczysz: ciało, umysł, ducha!

Lecz nie poddawajcie się i wiedźcie, że Detektyw też każdego dnia podnosi się na nowo.
Nowy dzień jest nową szansą!

Oczywiście autor, a jednocześnie detektyw z Biuro Detektywistyczne Kraków postara się Ci pomóc!
Pod warunkiem, że przyjdziesz i spróbujesz:)

Oczywiście: ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

2 thoughts on “Poszarpany układ nerwowy klientów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ