Prywatny detektyw i jego możliwości

Prywatny detektyw i jego możliwości

Zawód prywatnego detektywa jest dość trudny.

Ponieważ, każdy detektyw powinien kierować się:

-zasadami etyki,
-lojalnością w stosunku do zleceniodawcy,
-skrupulatnością, by swoimi działaniami nie naruszyć niczyjej wolności i praw człowieka.

 

Prywatny detektyw i jego możliwości

Prywatny detektyw i jego możliwości
Prywatny detektyw i jego możliwości

Ponieważ, prywatny detektyw jest zobowiązany przestrzegać ustawę o ochronie danych osobowych w stosunku do klienta.
Dlatego dane te chronione są ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Oprócz powyższego bardzo istotne jest to, że detektyw:

Detektyw podczas wykonywania czynności służbowych jest uprawniony do przetwarzania danych swoich klientów, nie może ich jednak przekazywać innym podmiotom. Po zakończeniu śledztwa, dane zostają przekazane klientowi. W przypadku nie stawienia się klienta po odbiór swoich danych, detektyw jest zobligowany do zniszczenia powyższych danych osobowych i zachowania tajemnicy zawodowej.

Oczywiście, Detektyw Kraków lub biuro detektywistyczne zajmuje się np.:

-obserwacją osób i mienia,
-kontrinwigilacją,
-zdobywa materiały dowodowe do zdrad i spraw rozwodowych,
-poszukuje osób zaginionych lub krewnych,
-ustaleniami majątkowymi,
-lokalizują skradzionych przedmiotów,
-ustaleniami danych osobowych/miejsca zamieszkania,
-ochroną przed nieuczciwą konkurencją,
-poszukiwaniem świadków,
-weryfikacja pracowników,
-weryfikują zeznań,
-wykrywaniem podsłuchów,
-monitoringiem GPS,
-odzyskiwaniem danych,
-wywiadem środowiskowym,
-sprawdzaniem przeszłości,
-zapewnieniem bezpieczeństwa,
-pomocą prawną,
-mediacjami,
-audytem firmy,
-bezpieczeństwem,
-inne.

Oczywiście, żeby dobrze wykonywać powyższe czynności, prywatny detektyw musi być świadom swoich ograniczeń i przywilejów prawnych w ramach ustawy detektywistycznej.

Więc ograniczenia prawne detektywa

Prywatny Detektyw Kraków i jego możliwości

ograniczenia detektywa
ograniczenia detektywa

Poniekąd podstawowym ograniczeniem prawnym detektywa jest już sama ustawa z 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych.
Mam tu na myśli art.7 tej ustawy.

Ponieważ artykuł ten zakazuje detektywom:

-posługiwania się środkami technicznymi zastrzeżonymi dla upoważnionych organów (np. policja, wojsko),
-detektyw nie posiada dostępu do baz danych policji,
-nie może zakładać podsłuchu.

Zdobywanie lub pozyskiwanie informacji

Oczywiście w ramach swoich usług detektywistycznych prywatny detektyw ma prawo zbierać informacje dotyczące śledztwa oraz dowody na potwierdzenie istniejącego stanu rzeczy w formie zdjęć, filmów i raportów.

Również zauważmy, że mimo prawnych ograniczeń detektyw ma dość często dostęp do informacji, do których policja ma utrudniony dostęp lub brak dostępu.

Ponieważ:

-nie wszystkie osoby są chętne do współpracy z policją,
-detektyw jako osoba prywatna wzbudza większe zaufanie niż funkcjonariusze policji,
-prywatny detektyw do pozyskiwania informacji wykorzystuje też Internet i portale społecznościowe,
-ma inny stosunek biznesowy do swojej pracy,
-może pewnymi sprawami się zająć, na które policji nie pozwala jej struktura,
-prywatny detektyw jest dedykowany do sprawy oraz osobiście odpowiada za jej powodzenie,
-możliwość natychmiastowego działania, bez oglądania się na procedury.

Zbieranie informacji musi być zgodne z prawem i ustawą o usługach detektywistycznych.
Dlatego zbieranie informacji nie może negatywnie wpływać na wolność i prawa człowieka.
Nie może przybierać formy środków technicznych, metod oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych zastrzeżonych dla odpowiednich organów.

Również Detektywów obowiązuje tajemnica zawodowa.
Dlatego nie muszą oni ujawniać źródła swoich informacji i sposobu ich uzyskania.
Lecz pamiętajmy, że na wniosek prokuratora lub sądu może nastąpić zwolnienie z tajemnicy zawodowej.

Więc przywileje detektywa

Prywatny detektyw i jego możliwości

przywileje detektywa
przywileje detektywa

Oczywiście Detektyw nie ma szczególnych uprawnień.

Podstawowe przywileje:

-możliwość przetwarzania danych osobowych,
-możliwość natychmiastowego działania przy zaginięciach (policja dopiero po 48 godzinach),
-procedury nie powodują zatrzymania śledztwa przy trudnych i czasochłonnych zleceniach,
-klient decyduje, jak długo ma trwać zlecenie,

-inne.

Uwagi

Również Detektywa również obowiązuje prawo.
Dlatego detektyw nie powinien przekraczać swoich uprawnień.

Ponieważ niezawiadomienie odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa lub niepoinformowanie odpowiedniego organu prowadzącego postępowanie karne o nowych okolicznościach w sprawie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Zgodnie z Art. 45 Ustawy o usługach detektywistycznych.
Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dlatego każda osoba świadcząca usługi detektywistyczne bez wymaganego wpisu do rejestru (bez posiadania odpowiednich uprawnień) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

Dlatego zawód Prywatny Detektyw to trudny zawód!

Ponieważ Detektyw wykonujący ten zawód powinien być bardzo ostrożny, dbający o zgodność z prawem.
Poniekąd bywają sytuacje, że Prywatny Detektyw balansuje na granicy prawa, ale zawsze w jego dobrze pojętych granicach.

 

Pamiętajcie, to co zrobicie z uzyskaną tu wiedzą, to robicie, na własną odpowiedzialność.

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:

http://detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

Oczywiście proponujemy temat!!!

Prywatny detektyw i jego możliwości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *