Sprzeciw od nakazu zapłaty!

Sprzeciw od nakazu zapłaty!

Ponieważ dostałeś razem z pozwem nakaz zapłaty?

Chcesz skutecznie obronić się przed egzekucją?

Prywatny Detektyw postara się wyjaśnić Ci obronę.

I skuteczność wniesienia oraz uchylenia nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty!

 

Sprzeciw od nakazu zapłaty
Sprzeciw od nakazu zapłaty

 

Więc otrzymałeś nakaz zapłaty

 

Co zrobić ?

Podejmujesz obronę i zaskarżasz otrzymany nakaz.

Sposobem zaskarżenia od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym jest sprzeciw.

 

Sporządzenie sprzeciwu !

Sprzeciw od nakazu zapłaty!

 

Który musi zawierać:

– nagłówek: sprzeciw od nakazu zapłaty,

– sygnatura akt, taka jak w otrzymanym pozwie,

– imię i nazwisko lub strony, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

– kod sądu, do którego jest skierowany sprzeciw,

– wskazanie czy zaskarżamy nakaz w całości, czy w jego części,

– zarzuty wraz z okolicznościami faktycznymi i dowodami:

•roszczenia,

•bezzasadność,

•przedawnienie,

•brak zdolności sądowej,

•niespełnienie świadczenia wzajemnego,

•zawarcie umowy.

– podpis plus załączniki.

Detektyw Kraków

Jeżeli pozew został wniesiony na urzędowym formularzu !
Sprzeciw także wnosimy w tej formie !

 

Sprzeciw od nakazu zapłaty!
Sprzeciw od nakazu zapłaty!

 

Kiedy i jak wnieść sprzeciw?

 

Wnosimy w ciągu 2 tygodni, od momentu doręczenia art. 504 § 1 kpc.
Ponieważ, jest to warunek rozpatrzenia przez sąd.

 

Ważne !!!

Jeżeli w nakazie zapłaty nie zawarto pouczenia o sposobie lub terminie wniesienia sprzeciwu, wówczas termin do wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna biegu.

Dlatego pismo wnosimy do sądu, który wydał nakaz zapłaty w formie bezpłatnej.

 

Wartość sprzeciwu

Sprzeciw od nakazu zapłaty!

 

Po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty we właściwej formie uznaje się, że taki nakaz zapłaty nie został wydany.

 

Ponieważ wtedy zostaje wyznaczona rozprawa i sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez sąd I instancji.

 

W przypadku niewniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty lub odrzucenia go nakaz zapłaty uprawomocni się i będzie miał skutki wyroku.

 

Dlatego otrzymanie nakazu zapłaty nie oznacza przegranej.

Możemy ten nakaz uchylić powyższymi czynnościami.

Wtedy zostaje wyznaczona nowa rozprawa, na której będzie można się obronić.

 

Czym się bronimy w sądzie przed nakazem zapłaty!

 

Biuro Detektywistyczne broni
Biuro Detektywistyczne broni

 

Art. 499, art. 5021 kpc. powodują, że nakaz zapłaty z urzędu utraci moc, na przykład:

– bezzasadność roszczenia,

– zależność zaspokojenia roszczenia od spełnienia świadczenia wzajemnego,

– brak zdolności sądowej,

– nieprawidłowe wskazanie wartości sporu,

– zawarcie uprzednio umowy o mediację bądź o sąd polubowny czy wykonanie zobowiązania.

 

 

Dlatego:

Brak jest katalogu możliwych zarzutów!!!

Wtedy, można przytoczyć wszystkie argumenty zasadne!!!

Takie, które można podeprzeć dowodem!!!.

 

 

Ważne !!!

Art. 503 § 1 kpc., sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody.
Chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że ich uwzględnienie nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

Dlatego!!!

Musimy na tym etapie powołać wszystkie możliwe zarzuty, dzięki czemu unikniesz sankcji za niepowołanie wszystkich twierdzeń i dowodów w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

 

Powtarzam !!!

Sprzeciw od nakazu zapłaty!

Ważne jest wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 2 tygodni od doręczenia nakazu zapłaty.

Jeżeli złożysz sprzeciw później, zostanie on odrzucony przez sąd (art. 504 § 1 kpc.).

 

Pismo wnosimy do sądu, który wydał nakaz zapłaty.
Jeżeli nakaz wydał referendarz sądowy — złóż pismo do sądu, do którego uprzednio wniesiony został pozew, czyli do sądu, w którym zatrudniony jest dany referendarz sądowy, Art. 503 kpc.

 

Ważne jest w nakazie zapłaty pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach niezaskarżenia nakazu.

 

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest bezpłatny.

 

Żeby sprzeciw zrobić skutecznie, dlatego powinniście skorzystać z prawnika współpracującego z:
Biuro Detektywistyczne Kraków

 

Ponieważ, Ja nie jestem prawnikiem, a powyższy artykuł napisałem na podstawie swojego zrozumienia powyższego tematu.

 

Pamiętajcie, to co zrobicie z uzyskaną tu wiedzą, to robicie, na własną odpowiedzialność.

 

Dlatego po fachową poradę prawną odsyłam do współpracujących z nami kancelarii prawniczych.

 

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http://detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ