Oczekiwania Klienta

Oczekiwania Klienta.

Ponieważ klienci kierują się chęcią uzyskania informacji dla własnych celów lub dla celów sądowych.

Niektórzy klienci uważają, że czynności podejmowane przez służby mundurowe nie przynoszą  oczekiwanych rezultatów.

Ponieważ mogą być inaczej sklasyfikowane, a w konsekwencji klienci podejrzewają brak działań służb.

Continue reading „Oczekiwania Klienta”