Stalking

Stalking są to czynności osoby lub osób nękające kogoś za pomocą:

-telefonami,
-sms-ami,
-e-mailami,
-podarunkami,
-nagabywaniami,
-śledzeniem ofiary,
-natarczywymi wizytami,
-nielegalna publikacja zdjęć ofiary,
-podburzanie i fałszowanie opinii publicznej,
-fałszywymi donosami na policje i do innych instytucji,
-wykorzystaniem administracji publicznej do zatrucia życia ofiary,
-inne.

Zdefiniowanej formie jako złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie zagrażające czyje muś bezpieczeństwu.

 

Poniekąd osoby dopuszczające się tych czynności wobec swoich ofiar były bezkarne, ale nie w dzisiejszym świecie, w którym można np. wynająć Biuro Detektywistyczne Tomasz Różycki z Krakowa do ochrony lub ustalenia sprawcy stal kingu.

 

Stalking

Stalking
Stalking

 

Oczywiście nie obędzie się bez podstawy prawnej.

Dlatego poniżej prawne pojęcie uporczywego nękania.


Od 6 czerwca 2011 r. stanowi zgodnie z polskim prawem przestępstwo zagrożone pozbawieniem wolności. Zgodnie z Art. 190. kodeksu karnego „kto przez uporczywe nękanie innej osoby… wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem nękania jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat”.

Oczywiście Internet jest najbardziej sprzyjającym środowiskiem do tego typu nękania osób.
Poniekąd my sami jako użytkownicy sieci internetowej i portali społecznościowych udostępniamy swoje dane, nie mając świadomości, że mogą one wpaść w nieodpowiednie dłonie.
Oczywiście wiąże się to ze złym wykorzystaniem ich w celach niekorzystnych dla naszej osoby.

Takim stalkerem może okazać się każda osoba w naszym środowisku życia.
Dość często są to osoby nam dość bliskie lub znajome.
Oczywiście notujemy też przypadki, gdy Stalker wybiera swoją ofiarę przypadkowo, poprzez wybranie przypadkowego numeru lub wyboru przypadkowej osoby na portalu społecznościowym.

 

Stalking – przyczyny

Dlaczego stalking !

Ponieważ, najczęstszymi przyczynami stalkingu to:

-odtrącenie miłości,
-odtrącenie znajomości,
-zakończenie związku,
-nieprzyjęcie biznesu,
-zawiść,
-zemsta,
-choroba umysłowa,
-zadarcie z grupą przestępczą,
-konflikt z organizacją … ,
-inne.

 

Dlaczego wskaźniki stalkingu!

Ponieważ one wskazują, że najbardziej zagrożonymi i prześladowanymi osobami są:

-osoby młodociane,
-samotne,
-nauczyciele,
-prawnicy,
-lekarze,
-celebryci,
-świadkowie w sprawach sądowych … ,
-osoby działające jako oddolni aktywiści polityczni,
-inne.

 

Formy stalkingu

 

My stalking dzielimy na trzy rodzaje form występowania.

  1. Prześladowca i ofiara dobrze się znają, mogą być parą, sąsiadami lub znajomymi.
  2. Sytuacja, w której osoba prześladująca i prześladowana poznali się przypadkiem, a sytuacja ta ma dość marginalne znaczenie dla ofiary, ponieważ nie pamięta i nie utożsamia się ze stalkerem.
  3. Sytuacja, gdy ofiara nigdy nie poznała swojego prześladowcy. Zjawisko występuje w gronie gwiazd i celebrytów, którzy poprzez wykonywany zawód stykają się też z psychofanami.

Poniekąd najważniejsze dla Stalkera jest nawiązanie i uporczywe podtrzymywanie kontaktu.

 

Skutki prześladowania

Agresja stalkera

Dlatego potencjalne skutki agresji Stalkera to:

-zły stan emocjonalny,
-brak koncentracji,
-rozbicie rodziny,
-agresja,
-lęki,
-depresja,
-utrata pracy,
-brak snu,
-myśli samobójcze,
-złe decyzje,
-czyny niezgodne z prawem,
-inne.

 

Oczywiście Stalker jak zawsze potrzebuje uczucia władzy i panowania nad sytuacją.


Dlatego to człowiek:

-mający niską samoocenę,
-słaby psychicznie,
-mający złą passę życiową,
-działający szczególnie na niskich uczuciach,
-zakompleksiony,
-krytykant, a jednocześnie myślący, że on ma tylko rację,
-kompletnie nierozumiejący jak być człowiekiem,
-ogólnie nieudacznik w swoim umyśle, a to pozwala myśleć, że też chory psychicznie.

 

Oczywiście, żeby sobie zrekompensować swoje braki, próbuje swoje ofiary:

-podporządkować,
-zastraszać,
-powodować lęk i osaczenie,
-nawet prowadzić działania bezpośrednio zagrażające życiu.

 

Anonimowość Stalkera

Detektyw Kraków

detektyw wykrywa

Ponieważ z reguły stalker ma złudne przekonanie o swojej tajemniczości i braku wykrycia, obserwuje ofiary i tym się napawa lub karmi, bo przecież ma braki emocjonalno — umysłowe.

Oprócz tego, Stalker korzystając z Internetu i portali społecznościowych uważa, że zmiana nazwy profilu lub innych danych tworzy anonimowość. Oczywiście jest w błędzie. Anonimowość w cyberprzestrzeni jest tylko pozorna, ktokolwiek i cokolwiek tam zamieści, to już to zostaje, nie ma czegoś takiego jak prywatność. Ponieważ, to pojęcie tylko jest ważne dla podstawowego użytkownika sieci oraz dla firm sprzedających swoje produkty. Dosłownie każde nasze kliknięcie pozostawia w sieci ślad.

Dlatego zauważamy, że najwięcej informacji o potencjalnej ofierze Stalker może znaleźć na portalach społecznościowych. Ponieważ użytkownicy wrzucają tam wiele prywatnych zdjęć, informacji, które lokalizują i profilują nas samych.
Również przestrzegamy, myślcie nad tym, co piszecie i umieszczacie w sieci.

 

Walka i usuwanie stalkingu

 

Biuro Detektywistyczne Kraków nie ukrywa, że walka ze stalkingiem jest dość trudna i czasochłonna.
Polega to często na utajnieniu działania własnej osoby w tej sprawie. Oprócz tego, trzeba posiadać wiedze psychologiczną i jak najszerszą każdą inną. Potrzebna jest cierpliwość i spokój.

 

Dlatego potencjalnemu klientowi też zalecamy:

-spokój,
-wstrzemięźliwość przy zaczepkach,
-notowanie i zbieranie informacji w formie dowodów,
-wynajęcie prywatnego detektywa,
-zgłoszenie na policję,
-inne.

Oczywiście najlepsze efekty w takiej sprawie przyniesie działanie detektywa, ponieważ zgromadzi dowody, namierzy sprawcę oraz poradzi co robić w tej sytuacji, bo sami możemy mylnie ocenić zagrożenie.

Dlatego pamiętajmy, stalking to przestępstwo.

Poniekąd prześladowca w swoim umyśle często postrzega swoje działania jako zło konieczne lub usprawiedliwione.

 

Ponieważ, chce doprowadzić ofiarę do:

-utraty majątku … ,
-błędów życiowych,
-wyczerpania psychicznego,
-złamania prawa,
-przyłączenia do grupy przestępczej lub … ,
-naruszenia nietykalności cielesnej swojej lub innych,
-kierowania jeszcze innymi osobami poprzez naszą osobę,
-innych.

Oczywiście jeszcze technologia

Nasze biuro ma świadomość, że zwiększający się zakres rozwoju technologicznego może tworzyć więcej narzędzi do wykorzystania przez stalkerów.

Technologia na pewno ułatwi nękanie ofiar.

Również, tworzy narzędzia do wyłapywania tych przestępców.

Ponieważ:

Nasze Biuro Detektywistyczne posiada pewność, poprzez wiedze i niekonwencjonalne działania, że jeśli klient się do nas zgłosi, to Stalker ma naprawdę czego się obawiać.

Oczywiście wszystko jest uzależnione jak zawsze od: czasu, pieniędzy i okoliczności.

Ponieważ jesteśmy prywatną firmą.

skuteczny detektyw
skuteczny detektyw

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http://detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

Stalking