Uczucie strachu i lęku

Uczucie strachu i lęku

Uczucie strachu i lęku powoduje, że większość ludzi czuje się zagrożona.
Natomiast zagrożenie przechodzi w poczucie braku bezpieczeństwa.

Co to jest STRACH?

Jedna z cech pierwotnych mających swoje źródło w instynkcie przetrwania.

Jest to stan silnego emocjonalnego napięcia przy zagrożeniu, a w konsekwencji ucieczka lub walka.

Spowodowany jest zapamiętywaniem i kojarzeniem podobnych sytuacji oraz abstrakcyjnym myśleniem.

Co to jest LĘK?

Jest to stan przewidywania nadchodzącego zewnętrznego lub wewnętrznego niebezpieczeństwa.
Objawiający się, jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia.
Inaczej niż strach, jest to proces wewnętrzny, niezwiązany z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem.

Lęk jest patologiczny, gdy dominuje w zachowaniu, a jeśli nie pozwala na swobodę, to powstają zaburzenia.
Wtedy lęki są nieadekwatne do bodźców, a niepokój wywołują sytuacje niemające znamion zagrożenia.
Lęk staje się często kanwą dla innych objawów, przybierając postać nieokreślonego niepokoju.
Również napadów lękowych dotyczących określonej części ciała lub sytuacji.

 

Uczucie strachu i lęku
Uczucie strachu i lęku

 

Detektyw Kraków

Oczywiście te dwa stany są produkowane przez:
-prawo,
-religię,
-zakazy,
-nakazy,
-tradycję,
-nasze umysły,
-naszych rodziców,
-inżynierię społeczną,
-sztuczną inteligencję,
-doświadczanie środowiska życia,
-systemy społeczne a uogólniając Matrix.

Myślę, że wystarczy psychologicznych regułek, które nie zawsze są strawne:).
Również poniekąd nie wiele wnoszące.

Czas na zwykłe moje zrozumienie jako detektywa i człowieka:)

Oczywiście opisywane różnice lęku i strachu są płynne!
Więc je trzeba czuć, a nie żonglować regułkami.

 

Uczucie strachu i lęku

 

Oczywiście, gdy pojawią się symptomy poczucia zagrożenia i braku bezpieczeństwa.
Wtedy z nich urodzi się poczucie izolacji od innych osób lub sytuacji.
W rezultacie zostaje wygenerowane rozdzielenie i brak jedności u ludzi oraz zdarzeń.

Dlatego w takiej sytuacji psychicznej, już jeden krok do kontroli ludzi przez ludzi.
Twierdzę to jako detektyw.

Poniekąd brak jedności wśród ludzi powodują:
-wojny,
-kłótnie,
-zawiści,
-oszustwa,
-konkurencję,
-niezrozumienie,
-tworzenie osobnych środowisk,
-wszelkie zgody na wynaturzenia,
-tworzenie systemów prawnych, politycznych, wojskowych, religijnych itp.,
-tworzenie i podziały na narodowości, grupy etniczne, rasowe, kobieta-mężczyzna itp.
-inne.

Wydaje się, że powyższe przykłady braków w jedności powodują produkcję ludzi niebezpiecznych dla społeczeństwa.
Ponieważ takie osoby są przeważnie pozbawione moralności, więc są bardzo skłonne do osądzania i agresji.
Bezsprzecznie lęk i strach jest promotorem i nosicielem wszelkich czynów niegodnych, niemoralnych.

Więc tu szczególna rola prywatnego detektywa, żeby to uświadamiał swoim klientom

Oczywiście strach silnie dzieli ludzi oraz blokuje wszelkie odruchy i myśli pochodzące z serca.
Dlatego człowiek będący w uścisku strachu jest zimny i niszczący.

Wszelkie niskiej wartości myśli, słowa i uczynki to typowa domena strachu.
Poniekąd próbujące przejąć kontrolę nad innymi ludźmi właśnie z powodu tego strachu.

W związku z tym nie ma znaczenia wykształcenie.
Ponieważ ono jest tylko wykształceniem systemowym dla niewolników.
Co prawda wykształcenie jest pomocne?
Jednak biorąc pod uwagę stopień manipulacji wszelkich nauk!!!
Staje się dla mądrego po pewnym czasie mało przydatne!
Jednak nie bezwartościowe!

Tak strach niszczy wszelkie nadzieje na poprawę, a jednocześnie promuje wszelaki pesymizm.
Hodując w sobie strach, jesteś podatny na wielorakie manipulacje, nawet bez udziału swojej świadomości.

Prywatny Detektyw Kraków

Jeśli wpuścisz kogoś zainfekowanego strachem w swoje środowisko, to ten ktoś od razu sieje niezgodę.
Również niszczy zaufanie w waszym środowisku pracującym dotychczas w zgodzie i jedności.
Ludzie zaczynają się wzajemnie represjonować dosłownie o bzdury.
Również są podatni na przyjmowanie bzdurnych idei za pewnik.
Zwłaszcza jak słyszą je od manipulatorów: z mediów, od polityków, medyków itd.

 

detektyw rozpoznaje strach

 

Więc co to jest strach?

Uczucie strachu i lęku

Poniekąd strach to taki zewnętrzny program kontroli, sterowany przez inne istoty ludzkie lub nieludzkie.
Oczywiście też steruje nim SI (sztuczna inteligencja) np. przez inżynierię społeczną.

Przede wszystkim strach ma na celu stwarzanie wrażenia, że TY jesteś zagrożony na wiele sposobów.
Również masz czuć dyskomfort i niebezpieczeństwo w towarzystwie innych osób lub społeczności.

Moim prywatnym zdaniem ludzie mają być zajęci i rozdzieleni w swoich czynnościach.
Mają nimi targać uczucia, braku, zawiści, ekspansji rywalizacji, nieufności, głodu, choroby itp.

No i najważniejsze, co ma strach robić!

Oczywiście zachęcać oraz tworzyć ludzi niebezpiecznych i niemoralnych.
Głównie o cechach dominującego ego i agresji w stosunku do innych ludzi.
Poniekąd ludzie niebezpieczni są słabi, ale tylko w sytuacji, gdy wiedzą, że są sami.
Natomiast przy poparciu agresywnego i bezmyślnego stada, sytuacja zmienia się dramatycznie.

Bezsprzecznie kontrolerzy manipulujący strachem wykorzystują innych do załatwiania swoich spraw, sami nie walczą.
Ponieważ mają sami jeszcze większe lęki i strach!
Również, dlatego że korzystają z wadliwych systemów społecznych w swoim kształceniu, to też potęguje u nich strach.

Zresztą kto to lepiej widzi od detektywa, który ma mieć zawodowe doświadczenie i wiedzę rozbudowaną przez obserwacje w kompilacji różnych systemów wiedzy do zadań detektywistycznych.

Jednak zawsze znajdują mięso armatnie do wykorzystania, które jest o niskiej świadomości, podatne na obietnicę lub wizję kolorowych papierków.
Oczywiście przeważnie nic za to nie dostają lub są wpuszczani, w inny kanał gdzie mają zginąć.

Na pewno mają wszelkie sługusy systemowe popaść w trudniejsze sytuacje zniewolenia.
Wydaje się, że czasem dostaną jakieś kolorowe papierki i stanowiska.
Tak, tylko jest to wykorzystywane dla podtrzymania ich negatywnych emocji oraz iluzji rzeczywistości.
Kompletnie nie rozumieją, że system i tak już na samym początku współpracy z nimi przeznaczył ich do utylizacji.
Jednak to już inna bajka.

Zainfekowane sługusy

Uczucie strachu i lęku

Człowiek zainfekowany strachem zawsze się separuje od innych, bo się boi, że zostanie za szybko odczytany.
Taki człowiek panicznie boi się właściwej wiedzy, zmian, miłości, przyjaźni z powodu swoich lęków.

Czy my mamy leczyć te słabe osobniki z ich wielkiej niewiedzy i traumy życiowej?
Oto jest pytanie dla każdego z nas?

Oni sami raczej, nie chcą tego, ale to z powodu zawężonego postrzegania i prania mózgu przez nauki systemowe.
Oczywiście każdy z nich powie ja nie jestem systemowcem, no i już widzimy, że nie wiele wie o sobie i systemie.

Ponieważ w tym momencie przemian światowych, każdy z nas ma do czynienia z osobą zainfekowaną strachem, ale w różnym stopniu intensywności.
Więc już mamy wiedzę jak wygląda, mówi, zachowuje się taka osoba.
Tylko czy to zauważamy?

Piszę ten artykuł jako detektyw, celem zwrócenia uwagi na nich.
Uwaga nawet bierna spowoduje eliminacje zjawiska.
Dlaczego?
Ponieważ jeśli myślimy uważnie, to już tworzymy rzeczywistość, która się już materializuje.
Mam na myśli formę mądrych świadomych myśli i słów, a potem w razie potrzeby czynów.

Przecież dobrych ludzi jest większość!!!
Gdyby tak nie było, to już byłby jeden wielki obóz koncentracyjny.

Rozpoznawanie osób zainfekowanych strachem

Uczucie strachu i lęku

Oczywiście przy takiej osobie mamy wiele nieprzyjemnych odczuć i zachowań.
Ponieważ trudno mówić w jej obecności prawdę z obawy o osąd i ośmieszenie.
Również czujemy się nieswojo, zmęczeni, zagrożeni, atakowani, nielubiani, nienawidzeni, złudnie chwaleni, oszukiwani, okłamywani itp.

Takie osoby są ślepo zgodne i popierające narzucone systemy kontroli.
Oczywiście większość z nich sobie tego nie uświadamia, bo jak by się realizowali w represjonowaniu innych ludzi.

Te wszystkie działania od osób zakażonych strachem i kontrolą, powodują u nas lęk przed ich agresją, atakiem czy karą.
Ponieważ zwykle są wybierani i ustawiani powyżej nas w strukturach typu:
-sądy,
-banki,
-religie,
-policja,
-lekarze,
-politycy,
-urzędnicy,
-wojskowi,
-naukowcy,
-korporacje,
-organizacje,
-i inni w systemach.

Oczywiście szczególności są przysposabiani do wykonywania bezmyślnych rozkazów w roli drapieżników.
Tak wiem, wielu czuje się dumnymi z tego faktu.
Nazywają się sami czasem tygrysami, lwami, bykami, sokołami ha ha ha.

Biuro Detektywistyczne Kraków

Wydaje się, że wielu z tych zainfekowanych strachem zachowuje się negatywnie nieświadomie lub zwyczajnie są chorzy umysłowo.
Poniekąd to jest prawda, bo unikamy ich towarzystwa świadomie i podświadomie.

strach systemu/kontrolerów

Więc strach jest niebezpieczny.
Co robią zainfekowani w stosunku do nas?

Oczywiście to przerażone mięso armatnie nas:
-obwinia,
-oszukuje,
-kontroluje,
-są nieuczciwi,
-osądzają i sądzą,
-manipulują nami,
-są nieodpowiedzialni,
-są niestabilni emocjonalnie,
-wykorzystują bezwzględnie struktury społeczne do represji poniekąd nie swoich interesów,
-inne.

Dlatego zastanawiam się, czy nie należy ich wyłowić ze struktur społeczeństwa i nie poddać leczeniu?
Ponieważ ich serca spowiła ciemna strona mocy.

Jak się bronić przed ludźmi zainfekowanymi strachem?

Uczucie strachu i lęku

Przede wszystkim obrona jest oparta na właściwej wiedzy i jej zrozumieniu.

Wydaje się, że na początek powinniśmy przy interakcji z nimi:

-edukować się,
-być opanowanym,
-wykazywać zrozumienie,
-wskazać właściwe zachowanie,
-mieć wiarę/miłość w swoim sercu,
-zawsze być sami przed sobą szczerzy,
-musimy być gotowi na zerwanie kontaktu,
-ustanowić granice naszego oraz ich zachowania,
-nie dać się polaryzować jak to robią politycy z wyborcami,
-przedstawiać szczerze własną prawdę i swój interes w tej relacji,
-musimy umieć powiedzieć w razie zagrożenia z ich strony twarde ,,NIE”,
-nie wolno dać się szantażować sytuacyjnie z powodu np. utraty współpracy,
-obowiązkowo nie wolno karmić żadnych szkodliwych słów, zachowania i czynów.

Wydaje się, że te powyższe przykłady redukują w znacznym stopniu nasz strach.
Ponieważ jeśli zostaną zrozumiane, to będą skuteczne, ale trzeba to poczuć sercem.
Wtedy nie powinno nic nam grozić, no, chyba że będzie systemowy reset ludzkiego ziemskiego akwarium.

Agencja Detektywistyczna Kraków

Podsumowując, obowiązkiem każdej prawej duszy jest, zbudowanie własnego bezpieczeństwa w doświadczaniu.
Polega to na rozwijaniu wewnętrznej duchowej siły opartej na właściwej wiedzy i jej zrozumieniu.
Na pewno to spowoduje wielką siłę i pewność we własne myśli, słowa i czyny.
Wtedy zaświecisz jak pochodnia, przy której cieple będzie się chciało wielu ogrzać.

Na pewno osoba wysoko wibracyjna jest dla sługusów i ich panów jak słońce.
Ponieważ spala ich już swoją obecnością na tej planecie.

Dlatego pewnie wszystko robią, żeby zlikwidować wszelkie przejawy wysokich wibracji u ludzi.

Jeśli zrozumiesz!!!

Wtedy Ty staniesz się prawdą, prawem i bezpieczeństwem!!!

Ponieważ duch twój stanie się niesamowicie silny i niepodatny na umizgi i strategię ciemnej strony mocy.
Wtedy powiedzmy, ja ustanawiam prawa moralne i egzekwuję prawa naturalne zgodnie z wolą stwórcy.

Serce jest kilkaset razy silniejsze od mózgu, więc pytam, kto wygra?
Strach z zainfekowanego mózgu?
Czy serce w połączeniu ze stwórcą?

Komu oddajesz kontrolę?
Jeśli słabszemu, to dlaczego?
Jeśli silniejszemu, to dlaczego?
Zastanów się!

 

mądrość detektywa

Odwaga

Uczucie strachu i lęku

Ja, jako detektyw muszę umieć odważnie spojrzeć na ukryte lęki!
Również muszę umieć odważnie spojrzeć na jawne nieprawości i na nie reagować!

Ponieważ to jest mój zawód, bez tej wiedzy nie da się właściwie wykonywać zleceń.

Dlatego, żeby lęki rozumieć i nie infekować innych ludzi, jako narzędzie zewnętrznego kontrolera

Wtedy powstaje u mnie odwaga wraz z czystością myśli serca i umysłu.
Osiągam ją poprzez uważne obserwowanie i analizę codziennych myśli i zachowań.

Dlatego traktuję innych, tak jak bym chciał, żeby mnie traktowano.
Czyli na bazie:
-miłości,
-wiedzy,
-prawdy,
-obfitości,
-szacunku,
-zrozumienia,
-bezpieczeństwa.

Postępując tak, w końcu uświadomisz sobie, że przeciwnik jest na zewnątrz.
Ponieważ tworzy problem, który rodzi strach i lęki, a potem wykorzystuje twój strach.
Oczywiście, jako broń psychologiczną przeciw tobie, celem osłabienia i kontroli Ciebie.

Ponieważ zwykle przeciwnik jest za słaby, żeby Tobie cokolwiek zrobić bezpośrednio.
Więc wykorzystuje, manipuluje innymi ludźmi, żeby dobrać się do ciebie poprzez potęgowanie ich agresji i lęków.

Wtedy tacy ludzie będą próbowali Cię kontrolować i zrobić z Ciebie niewolnika.
Oczywiście na zlecenie kontrolerów.

A jedyną bronią kontrolerów jest manipulacja

Również pobudzają ludzi do stworzenia sztucznej inteligencji.
Ponieważ staje się wtedy dla nich Świętym Narzędziem Kontroli.
Ech, jednak trzeba to rozumieć i czuć, inaczej to tylko zwykłe słowa, których niewolnik nie zrozumie.

Czy Ty jesteś niewolnikiem?

Zrozumienie

Uczucie strachu i lęku

Jeśli tak bardzo przeciwnik się nas boi.
To My musimy być boskimi istotami, prawda?

Można, pokonać nas tylko inną boską istotą ludzką

Poniekąd, która doprowadza naszą świadomość w systemie do zaniżenia wibracyjnego.
Również przez napaść fizyczną przez mniej świadome istoty ludzkie w dużej liczbie lub systemie.

Jednak, jeśli już to wiesz, to nikt nie jest w stanie Ciebie pokonać.
No, chyba że zaniżysz całe swoje jestestwo i świadomość do niższych emocji, uczuć, postępowań.

Rozumiesz teraz, że trzeba szerzyć wiedzę o tej manipulacji!!!
Przeciwnik bazuje na niewiedzy i strachu!!!

Detektyw Tomasz Różycki

Rozejrzyj się, co robi strach wokół ciebie?

Oczywiście hamuje wszelką:
-miłość,
-dobroć,
-hojność,
-tolerancję,
-moralność,
-sprawiedliwość,
-itd.

Natomiast tworzy:
-lęk,
-strach,
-wojny,
-kłótnie,
-cierpienie,
-zagrożenia,
-bezradność,
-wszelkie iluzje braku: niedostatku, bezpieczeństwa, jedzenia itd.

Oczywiście strach Wy sami wpuszczacie do swojego umysłu, wtedy przejmuje on władzę nad tobą.
Główny kontroler jest na zewnątrz.
No i on steruje Tobą.

Na pewno wpuszczamy strach poprzez brak:
-uwagi,
-zastanowienia,
-rozwoju wewnętrznego, czyli duchowości.

Powiedz czy takie rozpoznanie przeciwnika daje Ci jakieś szanse na wygraną?
Ponieważ dla mnie taka wiedza i zrozumienie jest trampoliną do tworzenia swojego bezpieczeństwa.

Oczywiście w pracy zawodowej detektywa i również prywatnie.

Dlatego piłka jest teraz po Twojej stronie ha ha ha
Czy teraz zagrasz w tej grze świadomie?

 

ustalenia detektywa

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ