Weryfikacja biznesowa

Weryfikacja biznesowa

Inaczej mówiąc, weryfikacja przed podpisaniem istotnej biznesowej umowy.
Jako detektyw zachęcam do weryfikacji przyszłego kontrahenta?

 

Weryfikacja Biznesowa

Jest to legalne sprawdzenie, działanie zmierzające do rozstrzygnięcia prawdziwości danego zadania lub informacji.
Taką weryfikację, można także definiować, jako kombinację architektury systemu, aplikacji oraz baz danych.
Poniekąd, które razem umożliwiają prowadzone w czasie rzeczywistym analizy i przekształcenia.
Zatem dostarczające potrzebną informację i wiedzę biznesową zainteresowanemu zleceniodawcy.

 

weryfikacja biznesowa
weryfikacja biznesowa

 

Poniekąd weryfikacja biznesowa ma na celu uniknięcie strat finansowych i prawnych.
Ponieważ przy potencjalnie nieuczciwym partnerze biznesowym możemy popaść w rozliczne kłopoty.

Dlatego, że możemy ponieść konsekwencje:
-karne,
-skarbowe,
-wizerunkowe,
-finansowe,
-rodzinne,
-inne.

Jako detektyw mam pojęcie o słabej odporności wielu osób w stosunku do czynienia przestępstw, celem zdobycia pozycji lub majątku.
Oczywiście ma wielkie znaczenie fakt, że jest to przeważnie inżynieria społeczna, która zmusza wielu do czynów zabronionych.

Jednak w biznesie trzeba się kierować rozwagą i mądrością.
Ponieważ większość pułapek jest robiona przez administracje państwowe na całym świecie.
Urzędnicy na zlecenie lub polecenie mogą zniszczyć każdy biznes i to bezkarnie.
Rozumiecie, niewolnicy tresowani do represjonowania niewolników.
Dlatego wiedza poprzez weryfikacje to podstawa bezpieczeństwa przy dużych inwestycjach.

Detektyw Kraków

 

Co ci może grozić?
Weryfikacja biznesowa

Poniekąd może być w twoim kierunku skierowanych wiele form oszustwa.
Mogą to być fałszywe:
-firmy,
-kontrole,
-organizacje,
-prezesi słupy,
-przekręty VAT,
-ataki elektroniczne,
-osoby prawne i urzędnicze,
-zorganizowane grupy likwidacyjne,
-fikcyjny towar oraz fałszywe umowy,
-itd.

Trudno przewidzieć, jakie cele i oczekiwania współpracy ma potencjalny kontrahent.
Ponieważ nie wiesz, czy to jest zwykły biznesmen, czy członek organizacji, konkurencji.
Oczywiście działający na zlecenie wyższych biznesów mających interes w twojej upadłości lub kłopotach.
Jeśli masz kłopoty, to jesteś podatny na różne sugestie, układy lub działania nielegalne i niemoralne.

Oczywiście te zagrożenia karne lub urzędów skarbowych to końcowy efekt, który widzisz.
Ponieważ te organy często występują, jako żołnierze układów organizacyjnych, biznesowych, bankowych, politycznych, religijnych itp.

Dlatego wspomniałem też o mądrości, ponieważ sama informacja nic nie znaczy, jeśli jest nierozumiana.
Po prostu szkoda twojego czasu, pieniędzy i energii.
Więc warto czasem przystanąć i zastanowić się nad potencjalnym zagrożeniem oraz je zrozumieć.

 

detektyw weryfikuje

 

Biuro Detektywistyczne Kraków
Weryfikacja biznesowa

W ostatnich latach często zakładane są pułapki VAT przez podstawione firmy, jak i organy państwowe.
Jeśli nie rozumiesz tej gry, to tylko zapełnisz policyjne, agencyjne, bankowe, polityczne i inne statystyki.
Będzie to wykorzystane w inżynierii społecznej do kontroli następnych osób lub złowienia następnych mas ludzkich.

Dobrym przykładem jest urzędnik skarbowy, który jako pierwszy jest spuszczany z łańcucha w razie wątpliwości prawnej i zapisowej twojej dokumentacji.
Ponieważ samo prawo jest tak utrzymywane, konstruowane w swoich zmianach, żeby tylko silniejszy i cwaniak mógł się utrzymać w większym biznesie.
Oczywiście ci urzędnicy ci nie pomogą, bo są dobrze wytresowani do wykonywania poleceń nieprawnych nawet w sytuacji, gdy widzą, że robią źle.

Jednak żeby nie popadać w pesymizm, powiem, że większości daje się nadzieje na prowadzenie biznesu.
Tylko jest tak prowadzona na przestrzeni czasu, że i tak musisz złamać prawo, żeby go prowadzić.
Więc stajesz się zakładnikiem strachu i systemu, którego można w każdej chwili spacyfikować.

Jeśli nie rozumiesz, o czym mówię, to ten artykuł jest nie dla ciebie!!!

Prywatny Detektyw Kraków

Oczywiście małe i średnie firmy mają żyć w zagrożeniu szantażu i niewiedzy śliskiego prawa.
Bezdyskusyjnie już zostały przez wiele dziesięcioleci wykształcone struktury posłuszne do każdej represji w stosunku do wyznaczonego figuranta celem utylizacji biznesowej.
Ponieważ w konsekwencji mają zostać tylko korporacje te największe kontrolujące każde życie i każdą czynność wykonywaną danej jednostki ludzkiej.

Piszę to w ten sposób, ponieważ jesteście niezależnie od świadomości czy statusu społecznego postrzegani, jako bateryjki zasilające jeden program kontroli.

 

Oczywiście nie chodzi tu o program waszego biznesu
Weryfikacja biznesowa

Dlatego weryfikacja przed transakcją staje się jakby normą przy odpowiednim zrozumieniu.
Również warto rozumieć, że jeśli Ty robisz biznes rzetelnie, to nie znaczy, że kto inny tak samo się zachowuje lub urząd.
Pamiętaj naciąganie na przestępstwa skarbowe przy dwuznacznym lub wieloznacznym prawie to podstawa kontroli systemowej.

 

Jeśli się na to złapiesz, to przegrałeś.
Weryfikacja biznesowa

Natomiast, jeśli to robisz rozmyślnie, to znaczy, że świadomie lub nieświadomie współpracujesz z kontrolerami w cieniu tzw. prawa.
Zapewniam, że nie chodzi tu o ilość wyłudzonych bogactw lub kolorowych papierków zwanych walutą, lub cyfrową formę iluzji.

Spoglądając z wyższego pułapu świadomości, chodzi tylko o panowanie nad twoim umysłem i wskazywanie jemu odpowiednich zachowań.
Mam na myśli wszelkie niskie emocje, które jeśli są bardzo niskie i inteligentne (nie mylić z mądrymi) będą promowane bezdyskusyjną bezkarnością.
Poniekąd, jak podpiszesz cyrograf całym swym życiem w negatywnym postępowaniu, to te emocje pozwolą cię kontrolować w końcowym efekcie całkowicie.

Oczywiście przeważnie złapany nie ma tego świadomości, bo jest ona skierowywana na inne pomniejsze powody nieistotne dla kontrolera.
Co nie przeszkadza tym powodom stać się istotnymi dla słabych i kontrolowanych umysłów.
Zrozum, to jest cały czas gra o ciebie i twoją energię.
Nie o jakieś durne apanaże materialne.

Jeśli nadal nie rozumiesz, o czym piszę, to naprawdę odpuść sobie ten artykuł!

Biuro Detektywistyczne Kraków

Dowodem na prawdziwość moich słów niech będzie spojrzenie na mały i średni biznes, który został ograniczony lub zlikwidowany po większości na świecie.

Zalecam jedna spojrzeć nie na przestrzeni 1-5 lat, ale na przestrzeni minimum 20-80 lat.
Ponieważ kontrolerzy planują długofalowo.
Więc spojrzenie z perspektywy ignorancji nic tutaj szczególnego nie wniesie oprócz złych emocji i złych zrozumień.

Dlatego standardowy przedsiębiorca jest przyuczany do spojrzenia z niskiej perspektywy np. przestępstwa skarbowego.
Oczywiście które aktualnie dla niego jest wielkim problemem i takim ma być, bo jak zacznie myśleć, będzie problem dla kontrolerów.

Zwłaszcza przy strukturze kompletnie wadliwego systemu nieuwzględniającego prawa naturalnego jest nieustająca bitwa.
Jednak kontrolerzy wystawiają prawo zwykłe i morskie na piedestał przekrętów biznesowych.
Oczywiście, do których zostało stworzone.
Ponieważ pięknie manipuluje i zmusza ludzi do niskich emocji i niskich świadomości.
Poniekąd, które tworzą wyzysk, agresje, kontrole, zabójstwa, oszustwa, nieszczerość, zawiść, wojny oraz skłonności do całkowitego i bezmyślnego posłuszeństwa.

 

Sposoby weryfikacji
Weryfikacja biznesowa

Sposoby są przeróżne, ale kilka ujawnię dla świadomości podstawowej, czyli:

-CEIDG do sprawdzenia prowadzenia działalności gospodarczej,
-REGON do sprawdzenia zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,
-KRS do sprawdzania podmiotów prawnych,
-BIG do sprawdzenia zadłużenia,
-VAT i jego weryfikacja,
-strona internetowa oraz opinie …,
-wysłanie własnej osoby do fizycznej weryfikacji,
-zlecenie sprawdzeń prawnikowi, księgowej, detektywowi,
-itd.

Również wiele innych możliwości w zależności od potrzeb i sytuacji.

 

ustalenia detektywa

 

Bezpieczeństwo i jego podstawy
Weryfikacja biznesowa

Gdy prowadzimy rozmowę z kontrahentem, to zwykle rozmawiamy i zadajemy pytania.
Oczywiście na wiele z nich mamy prawo żądać dowodów i potwierdzeń.

Szczególnie wymagana jest rozwaga na występujące tzw.:
-okazje,
-zaplecze,
-zadatek/zaliczka,
-fałszywe referencje,
-dokumenty potwierdzające,
-termin i pośpiech przy transakcji,
-proponowane układy i koneksje bez potwierdzenia,
-proponowane obejścia prawne, polityczne, skarbowe itp.,
-inne.

Dosłownie każdy detektyw zajmujący się, chociaż trochę tematem, będzie powtarzał jak mantrę.

Organy administracyjne, jeśli tylko dostaną wskazanie lub zechcą z innych powodów, to mogą bezkarnie przedsiębiorcę oskarżyć prawie o wszystko.
Oczywiście pod płaszczykiem: nierzetelności, korupcji, wyłudzenia, przynależności, niezachowaniu należytej ostrożności itp.

Faktem jest, że dostrzegam w ostatnim czasie nieśmiałe symptomy zmian, ale nie są one na tyle widoczne, żeby je na poważnie brać.
Jednak mam informacje, że zmiany idą bardzo szybko, więc nie wiadomo co już będzie za pół roku 🙂

To są tryby administracji publicznej, jeśli dasz się w nie wciągnąć całkowicie lub im zawierzyć.
Ponieważ zasilisz statystyki i nie ma znaczenia czy jesteś winien, czy nie.
Nikogo to nie interesuje, bo to maszyna nadzoruje!
Trzeba to rozumieć, bo inaczej będziesz żył w złudzeniu i cierpieniu.

Detektyw jest przedsiębiorcą, więc powinien ze względu na swój zawód szczególnie rozumieć patologię tego systemu.
Jednak detektyw, prowadząc działalność gospodarczą, wchodzi w ten system i gra w jego grę kontroli oraz represji.
Oczywiście skutek, zyski, straty, wygrane, przegrane, emocje, ego, pozycja w systemie, rozum, etyka, moralność jest zależna od całościowej świadomości oraz wyborów indywidualnych.

 

Podsumowując
Weryfikacja biznesowa

Jako przedsiębiorcy pewnie zdajecie sobie sprawę z faktu, że wywiad gospodarczy jest legalny!
Również, że jest to tylko zbieranie informacji na temat kontrahentów, przedsiębiorstw metodami legalnymi!

Dlatego, żeby te informacje wykorzystać legalnie, powinniście mieć zespół składający się minimum z:
-detektywa,
-adwokata,
-księgowego.

Jeśli powyżsi współpracują zgodnie, to ustalają oczekiwane owoce informacyjne zgodnie z interesem zleceniodawcy oraz obowiązującego prawa.

Oczywiście zwracam uwagę na to, że nie zawsze jest to możliwe przy małym finansowaniu.
Ponieważ zwykle jest dość mało czasu na zdobycie tych informacji.
Poniekąd niektóre są niemożliwe do zdobycia na wczoraj, więc wartościowa będzie współpraca z mądrym zleceniodawcą.

Czy takie podejście do weryfikacji biznesowej, daje Wam nową i istotną świadomość?

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ