Windykacja Kraków

Windykacja Kraków

Windykacja Kraków

 

Detektyw Kraków
Skuteczny Detektyw Kraków

 

Windykacja – dochodzenie roszczeń, obrona konieczna

 

Firmy windykacyjne to organizacje, które zajmują się odzyskiwaniem zadłużenia.

Ich zadaniem jest doprowadzenie do ugody między wierzycielem a osobą zadłużoną.

Osoby prywatne, firmy i instytucje, które mają problemem niespłaconych należności, mają prawo zlecić obsługę długów innym podmiotom np.  firmom windykacyjnym.

Firmy windykacyjne funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i muszą być wpisane do rejestru przedsiębiorstw.

Na podstawie pełnomocnictwa mogą odzyskiwać należności na rzecz wierzyciela lub w ramach umowy cesji wierzytelności jako wierzyciel we własnym imieniu.

Dlatego dłużnik nie musi wyrażać zgody na przeniesienie jego zadłużenia do obsługi przez zewnętrzną firmę – wystarczy, że zostanie powiadomiony o takiej zmianie (zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego).

Firmy windykacyjne mogą podejmować działania związane z odzyskaniem pieniędzy zgodnie z prawem.

Zasady takich działań reguluje kodeks cywilny (art. 5 k.c.).

Windykator może podjąć próbę nawiązania osobistego kontaktu z osobą zadłużoną lub odwiedzić ją w miejscu jej zamieszkania.

Nie może jednak uporczywie nękać, obrażać oraz nachodzić w domu lub pracy osoby zadłużonej.

Nie ma też prawa wejść do jej mieszkania bez zgody czy zajmować jej mienia.

 

Zalegający z płatnościami klienci i kontrahenci to nie problem!

 

Odzyskasz swoje należności szybko i skutecznie.

Dlatego jeśli masz problem z dłużnikami i zwrócisz się do nas po pomoc, my Ci pomożemy!

 

Windykacja Kraków
Windykacja Kraków

Windykacja wsparta detektywistyką

 

Ponieważ innowacyjne połączenie detektywistyki i windykacji daje dużo większe możliwości w stosunku do tradycyjnych firm windykacyjnych.

 

Nasze biuro detektywistyczne realizuje różne formy windykacji.

Dlatego obsługujemy:

 • osoby fizyczne,
 • firmy,
 • organizacje.

 

Biuro Detektywistyczne Tomasz Różycki
Detektyw Kraków Tomasz Różycki

 

Windykacja  Kraków

 

Dlatego jeśli Tobie wysłaliśmy wezwanie do zapłaty listem lub elektronicznie, to najlepiej skontaktuj się z nami !!!

Ponieważ wtedy wspólnie wypracujemy/wynegocjujemy najlepszą możliwą formę spłaty lub rozłożenia zadłużenia na raty.

 

Tobie dłużniku pozwoli to uniknąć dalszych kosztów np. w ukrywaniu Twojego majątku, środków trwałych czy źródeł dochodów – znajdziemy je, nawet jeżeli ich nie wykazujesz (np. praca na czarno, płacenie kopertówek), a dodatkowo zebrane informacje przekażemy odpowiednim instytucjom państwowym.

 

Windykacja Kraków ogólnie odzyskuje długi dość szybko i skutecznie.

Każdą sprawę rozpatrujemy rozumnie, ale nie pochopnie.

 

Dlatego wobec dłużników stosujemy:

 • wezwania do zapłaty,
 • ostrzeżenia o wpisie do Biur Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej, Rejestr Dłużników ERIF).

 

Jeśli dłużnik nas lekceważy, zostaje wpisany do rejestrów wyżej wymienionych instytucji.

 

Dlatego jeśli dalej nie stosuje się do wezwań zapłaty, to używamy:

 • windykację twardą, tutaj wchodzi postępowanie sądowe, jak również są wysyłani windykatorzy terenowi do firm-miejsc zamieszkania dłużników,
 • ustalenia majątku i źródeł utrzymania, też tych nieudokumentowanych.

 

Oczywiście jesteście Państwo informowani o przebiegu sprawy i macie wpływ na jej przebieg.

 

Współpracujemy z:

 • adwokatami,
 • radcami,
 • biegłymi sądowymi
 • komornikami,
 • innymi.

Wszyscy oni mają doświadczenie w tego typu sprawach.

 

Biuro Detektywistyczne Kraków
Biuro Detektywistyczne Kraków

Windykacja na podstawie

Windykacja Kraków

Realizujemy Windykację:

 • Umów
 • Nakazów zapłaty
 • Weksli
 • Faktur
 • Windykację Karną
 • Windykację Sądową, nadmieniamy, że windykację sądową stosujemy tylko na podstawie już wydanego wyroku z tytułem wykonawczym. W tym windykację oczekującą czasu uzyskania tytułu wykonawczego.

 

Wartość / odzyskanie długu
Wartość / odzyskanie długu

Koszty windykacji

Windykacja Kraków

 

Kosztami postępowania obciążamy dłużnika, chyba że zostały spełnione przesłanki ku prowadzeniu postępowania windykacyjnego, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 08 marca 2013 r.

 

Inaczej mówiąc, przedsiębiorca, prowadzący odpłatnie handel towarami z innymi przedsiębiorcami.

Jeżeli jest to operacja w ramach prowadzenia ich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy świadczący odpłatne usługi dla innych przedsiębiorców.

Gdy dłużnik nie zapłaci za dostarczony towar, wykonaną usługę, wierzyciel będzie mógł obciążyć dłużnika kosztami odzyskania tej należności.

 

Koszt - Windykacja Kraków
Koszt Windykacji

Podstawa do windykacji

Windykacja Kraków

Wierzyciel musi udowodnić dostawę towaru lub wykonaną usługę.

Dlatego podstawa to np.:

 • faktura,
 • umowa,
 • wyrok sądowy,
 • nakaz płatności,
 • potwierdzenie odbioru,
 • list przewozowy,
 • albo protokół prac.

 

Nasza Agencja Detektywistyczna Kraków weryfikuje kontrahentów m.in. na podstawie sprawozdań finansowych.

 

Oprócz tego na podstawie:

Oficjalnych rejestrów handlowych oraz  historii spraw sądowych i egzekucyjnych np.:

 • sprawdzenie danych rejestrowych firmy w rejestrze handlowym lub innym,
 • sprawdzenie aktualnego statusu kontrahenta w innych rejestrach jawnych,
 • lub sprawdzenie firmy kontrahenta w bazach windykacyjnych zagranicznych lub krajowych.

 

Rejestry BIG
Rejestry BIG

 

Call center

Windykacja Kraków

Ponieważ centrum obsługi telefonicznej jest dużą formą nacisku, jak i pomocą przy polubownym załatwieniu sprawy z dłużnikiem.

Call center ustala, weryfikuje dane adresowe, umożliwia przeprowadzenie windykacji terenowej.

 

Dlatego z dłużnikami kontaktujemy się za pomocą:

 • rozmowy telefonicznej,
 • powiadomienia SMS,
 • powiadomienia przez e-mail.

 

Skup wierzytelności

Windykacja Kraków

 

Nasze Biuro Windykacji, jeśli zajdzie taka potrzeba to odkupi od Państwa należności, niezależnie od ich wartości.

Zwracamy uwagę, że nie są to opłacalne dla klienta sumy.

 

Skupujemy należności z zakresu:

 • faktur,
 • umów,
 • nakazów płatności,
 • wyroków sądowych.

 

Windykacja i skup wierzytelności
Windykacja i skup wierzytelności

 

 

Aby nasza firma mogła, odkupić Państwa wierzytelności potrzebujemy informacji o:

 • prowadzonej wcześniej egzekucji komorniczej,
 • przypisaniu sprawie wyroku z klauzulą wykonalności,
 • wcześniejszych próbach wyegzekwowania długów.

 

Wtedy prosimy o przesłanie kopii lub oryginałów całej posiadanej przez Państwa dokumentacji na adres naszego biura.

Po zapoznaniu się z dokumentacją wyceniamy dług i przekazujemy informacje o warunkach ewentualnego odkupienia.

Następnie jest podpisanie cesji wierzytelności, poprzez co nasze biuro przejmuje uprawnienia związane z dłużnikiem.

 

Giełda długów

Windykacja Kraków

 

Podstawa prawna dla odsprzedania nam długów zamyka się w poniższych aktach prawnych:

 • kodeks cywilny (art.509 §1 KC) dopuszczający zasadę przelewu wierzytelności;
 • ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 ze zm.);
 • ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych –  w myśl rozdz. 2 art. 3 ustawy KGW  zajmuje udostępnianiem informacji gospodarczych w celu sprzedaży wierzytelności   przez ogłoszenie publiczne (Dz. U. z 2003 Nr 50, poz. 424);
 • lub ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (Dz. U. z 1993 Nr  18,poz.82).

 

Windykacja Kraków