Wybrać detektywa czy Policje?

Wybrać detektywa czy Policje?

Wybrać detektywa czy policje, o to jest pytanie w razie problemów.
Co robić i gdzie lepiej się zgłosić?

Na to pytanie postaram się odpowiedzieć dość zwięźle, jako detektyw.
Dość częstymi rozterkami tego typu spotykamy się w przypadku wystąpienia wszelkich oszustw, kradzieży, zaginięć.
Dlatego powstaje pytanie, do kogo lepiej się zgłosić?

Wybrać detektywa czy Policje?
Wybrać detektywa czy Policje?

 

Wybrać detektywa czy Policje?

Oczywiście jedni i drudzy mają wiele wspólnych cech prawnych, jednak są istotne różnice.
Otóż jedni i drudzy podlegają odpowiednim ustawom, regulujących ich działalność.

Policjanci i detektywi mogą w praktyce mieć wiele wspólnych spraw, przy których mogą współpracować.

 

Policja

Działa na podstawie Ustawy dnia 06 kwietnia 1990 r.
Tutaj będzie tylko kilka elementarnych informacji.
Tak mogę podpowiedzieć, że przeciętny zainteresowany powinien zacząć od:
ROZDZIAŁ III
Zakres uprawnień Policji od Art. 14.

Trzeba rozumieć, że policja wiele spraw wszczyna urzędowo.
Policja działa w pewien ustalony sposób, np. przy zaginięciach to mają obowiązek działania.
Oczywiście przy wiarygodnych nieprywatnych powodach i zgłoszeniu tego faktu na komisariacie.
Policja działa przeważnie dopiero, jak upłynie czterdzieści osiem godzin od momentu zaginięcia.
Oczywiście policja nie zajmuje się sprawami prywatnymi, typu zdrady, romanse to są spawy detektywów.
Policja działa często tylko w przypadkach występowania działań z kodeksu karnego.
Często w sprawach kryminalnych, dotyczących np. zorganizowanych grup przestępczych policjanci będą odgrywali główną rolę.
Policja ma prawo bez wiedzy zainteresowanego wszcząć postępowanie, ale też nie musi powiadamiać o tym klienta.

 

Detektyw

Detektyw Kraków

Prywatny Detektyw natomiast może działać natychmiast po zatrudnieniu lub równolegle z policją.
Ważne jest, że detektyw może poszukiwać zaginione osoby np. bliskie, zgodnie z przepisami i uzyskanymi informacjami.
Detektyw w trakcie swoich ustaleń może zadziałać skuteczniej, mimo że jest bardziej ograniczony możliwościami prawnymi i technicznymi.
W przypadku działań na szkodę firmy, ale nie karalnych to policja umywa ręce, a detektyw nie.
Detektywi mogą też działać w poszukiwaniu osób, które są zaginione, a policyjne śledztwo zostało zakończone.
Poniekąd detektyw też jest istotnie pomocny przy poszukiwaniu zaginionego mienia.
Prywatny detektyw sprawdza się też dobrze przy udowodnieniu nieuczciwej konkurencji lub zastrzeżonych znakach towarowych.
Detektyw działa w ukryciu, a to często jest zaskoczeniem, bo działania policji są oficjalnie monitorowane przez wiele podmiotów.
Detektyw może przetwarzać dane osobowe, co często jest ułatwieniem przy ustaleniach.
Jednak w wielu miejscach detektyw zupełnie sobie nie poradzi bez policji.

 

Co mówi ustawa detektywistyczna z dnia 6 lipca 2001r?

Wybrać detektywa czy Policje?

Art. 2. Pojęcie usług detektywistycznych
I.
Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;
2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, lub tajemnicę handlową;
3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;
4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
5) poszukiwanie mienia;
6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
II.
Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach.

 

Skuteczny detektyw

 

Ograniczenia i procedury detektywa
Wybrać detektywa czy Policje?

Pamiętaj, że prawa detektywa są ograniczone.
Na pewno nie może on bez pozwolenia wchodzić na tereny prywatne lub do przedsiębiorstw.
Ustawa ogranicza detektywów w stosowaniu niektórych środków przeznaczonych wyłącznie dla policji i służb specjalnych typu: lokalizatory, podsłuchy, kamery w niektórych sytuacjach i miejscach.

Detektyw, gdy przy zleceniu zauważy przestępstwo, w którym toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe albo inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego, to musi o tym powiadomić organy ścigania!
W przeciwieństwie do policji, detektywa chroni tajemnica, z której może go tylko sąd zwolnić.
Detektyw ma obowiązek chronić twoje dane przy prowadzonym śledztwie lub działalności gospodarczej.
Prywatny Detektyw prowadzi ustalenia tylko w trakcie trwania umowy, a na koniec wystawia odpowiedni raport z załączonymi ustaleniami i dowodami.

Detektyw nie ma prawa archiwizowania i posługiwania się materiałami zdobytymi w trakcie swoich ustaleń.
Ma obowiązek zachować dyskrecje w stosunku, do wszelkich osób poza zleceniodawcą.

Wiem, że to jest mało informacji, ale wystarczająco, żeby się już zastanowić nad wyborem.
Więc wybór należy do Was.

Prywatny Detektyw Kraków

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ