Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Ludzkie umysły działają na pewnych częstotliwościach, które zależą poniekąd od energii ich myśli.

Detektyw Kraków zauważa, że ludzkie myśli można podzielić na dwie kategorie:
-pozytywne, które podnoszą częstotliwość, a w wyniku tego przyciągają pozytywne zdarzenia i sytuacje,
-negatywne, które obniżają częstotliwość, a w wyniku tego przyciągają negatywne zdarzenia i sytuacje.

Ludzi na świecie jest sporo, a wiemy, że wszystkie mózgi pracują i myślą, prawda?
Oczywiście w większości są sprawne, jednak bywają też mniej sprawne, jak i zepsute:).
Więc ich energia jest cały czas wysyłana i krąży podobnie jak fale w sieci komórkowej.
Dlatego osoby świadome wiedzą, że ta energia z każdego rodzaju ludzkich myśli cały czas przenika elektromagnetyczne pole ziemskie.
Więc i przenika ludzkie pola energetyczne, powodując zachowania pozytywne lub negatywne we wzajemnych relacjach umysłów i ciał.

Dlatego zauważono, że osoby myślące:
-negatywnie, często chorują, ulegają nieszczęśliwym sytuacją, złym zachowaniom itd.
-pozytywne, są zdrowsze, kochające, wdzięczne, mają szczęście.

Oczywiście też to zauważają fizycy kwantowi.
Oraz przez nich przedstawiana nauka, jako fizyka kwantowa, która dostrzega energię i jej samoświadome działanie tworzące się rzeczywistości.
Oprócz tego fizycy kwantowi mówią, że nic nie jest stałe i absolutne!
No może z wyjątkiem pewnej stałości sprawczej świata myśli.

Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.
Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Świat jest taki, jak go każdy z nas postrzega!

Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Oczywiście, żeby to zrozumieć, musimy sobie uświadomić, że na początku jest energia-myśl, od której jest zależna każda sprawczość będąca potem swoistą emanacją fizyczną.

Więc mamy myśl!
Ona tworzy w następnym etapie zespół myśli, czyli program dla funkcjonowania ludzkiego biorobota.

Dygresja:
Wiemy, że bioroboty działają na pewnego rodzaju częstotliwości pola elektromagnetycznego!

Poniekąd mamy, więc programy nazywane uwarunkowaniami, czyli:
-edukacja,
-tradycja,
-wychowanie,
-środowisko doświadczeń,
-itd.

Te programy szczególnie wpływają na nasze odbieranie rzeczywistości, no, chyba że będziemy wprowadzać zrozumienie-świadomość, to wtedy wprowadzimy naszą osobistą wolę i decyzyjność.

Dlatego stwierdzam, że wszelkie nasze doświadczenia i rzeczywistość uzyskana, to jest produkt tych uwarunkowań lub inaczej mówiąc programów wgranych do kontroli zachowań.

Oczywiście samoistnie nasuwa się jeden wniosek.
Że to my sami jesteśmy twórcami swojej rzeczywistości, która wynika, z jakości wgranych programów.
Czyli też od ich poziomu wartości w swojej aktualnej użytkowej świadomości danego człowieka.

Energia jest wszystkim, co nas otacza i co istnieje, to podstawa życia świadomego.
Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Ponieważ wszystko jest częścią energii, również my, więc całym swoim istnieniem wpływamy na każdą inną część energii, jako całości wspólnej!!!

Naukowcy dawno już zauważyli, że jeśli ktoś wymyśli jakiś np. nowy model silnika lub maszyny. To zaraz zaczynają się pojawiać w różnych częściach świata naukowcy, którzy wymyślili coś podobnego. Mimo że nie mieli kontaktu ze sobą czy swoimi pracami naukowymi.
Idąc tym tropem rozumowania, można śmiało stwierdzić, że jeśli cokolwiek pomyślimy lub zrobimy, to tym ruchem energii wpływamy na całość zbiorczego umysłu naszej planety lub naszego wszechświata.

Dygresja:
Wiemy już, że mamy niezliczoną, ilość wszechświatów, a nie poznaliśmy nawet swojego.
Powiem więcej nawet, nie znamy swojej planety!.

Teraz można zadać sobie pytania?

Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Czy to, co do tej pory wiedzieliśmy, na temat naszego świata jest prawdziwe?
Czy nam mówią prawdę nasi naukowcy?
Może służą swoją pracą w celach dezinformacji?
Tylko, komu!

Mając już takie spostrzeżenia, wydaje się naturalnym, że powinniśmy podnieść wibrację, czyli myśli pozytywne w celach udoskonalenia siebie duchowo i fizycznie.
Ma to spowodować łatwiejsze dostąpienie do wyższej świadomości.
Oczywiście po drodze trzeba zgubić lęk i strach, a odzyskać miłość do swojej cząstki istnienia.

Uwaga!
Jeśli zrozumieliście powyższe słowa, to uzyskujecie dostęp do mocy tworzenia rzeczywistości!!!
To jest klucz do stwarzania doświadczeń według naszej własnej koncepcji w naszym życiu!!!

Jeśli zrozumieliście, to już wiecie, jakie programy was blokują, czyli wszelkie lęki, tradycje, prawdy innych osób ze środowisk religijnych, naukowych, mundurowych, medialnych, biznesowych itd.
Te lęki tworzą waszą nieszczęśliwą rzeczywistość!!!
Więc jeśli nic z tym nie robicie, znaczy, że chcecie właśnie takiego życia i doświadczenia!!!

Informacje ze świata mediów, nauki, polityki itp.

Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Poniekąd politycy, media, edukacja, wszelkiej maści eksperci, wygłaszając z przekonaniem i dość długo swoje czasem nieetyczne informacje. Poniekąd one znacząco wpływają na odebranie waszej świadomości myślenia i podejmowania decyzji.
Robią to różnymi metodami podnoszenia niskich emocji strachu, paniki i lęku.
Na razie, strach blokuje większość ludzi.
Jednak teraz to się zmienia i zaraz będzie ich mniejszość.

Więc czy można wskazać palcem winnych tego niemoralnego zachowania!
Tak oczywiście, można!
Moim zdaniem jesteśmy sami temu wszystkiemu winni.

Ponieważ ci złoczyńcy nie stanowiliby problemu, bo gdyby nie było zapotrzebowania na lęki i wynikające z nich brzydkie zachowania. To ich usługi i oni sami musieliby wymrzeć w pozytywnej, czyli podwyższonej wibracji.
Mówię tu o wibracji miłości.

Oczywiście dopowiem jeszcze inaczej.
Jeśli uważasz, że twoje zapotrzebowanie na lęki przeżywane tylko w kinie, telewizji spowoduje bezpieczne trwanie i życie jedną nogą tu a drugą tam?
To się mylisz!!!

Pomyśl!
Znamy powiedzenie, że jeśli ,,kłamstwo zostanie powtórzone wiele razy, staje się prawdą”.
Więc jeśli żyjesz tym, co w telewizji, to karmisz tym swój umysł, prawda?
Dlatego to wpływa na projekcję twojej przestrzeni-rzeczywistości życia, układając je właśnie w podobne doświadczenia.
Rozumiesz, jak to jest niebezpieczne i do czego jest wykorzystywana telewizja!

Detektyw Kraków

Więc co trzeba zrobić, żeby tego uniknąć?

Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Nie chcę mówić tylko o pozytywnym nastawieniu, bo to jest zwyczajnie za mało, ale na początek i to dobre.
Ponieważ problemy w mniejszym stopniu dotkną cię w życiu osobistym.

Dlatego zauważcie!
Jeśli w coś wierzysz, to jest też poniekąd polecenie do świata, żeby to wykonał, czyli do energii sprawczej.
Przykład:
Jeśli wierzysz, że jesteś dobrym człowiekiem, to życie układa się zgodnie z naszym przekonaniem!!!
Potwierdzając to na rozmaite sposoby zgodnie z twoim zapotrzebowaniem!!

Pamiętasz, jesteś energią i jesteś częścią całości oraz decyzyjności!!

No i powtórzona prawda na przykładzie miłości!

Jeśli wierzysz, że nie zasługujesz na miłość lub ktoś cię do tego przekonał.
To wtedy cały czas jest twoja wola spełniana, poprzez trudne doświadczenia potwierdzające taki stan rzeczy.
Czyli braku miłości!
Oczywiście dzieje się to zgodnie z twoją wolą!
Rozumiesz!!!

Jeśli wierzysz w Matrix i niebezpieczny świat, to wszelkie twoje doświadczenia wżyciu, tak będą się realizować, żeby potwierdzić twoją wolę!!!

Czy trzeba więcej przykładów?
Myślę, że nie!

Dlatego czas na pozytywne myślenie, ale świadome!!!

Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Więc jeśli wierzycie, że jesteście kochani i zasługujecie na miłość, dostatek, przygody, rodzinę to ją otrzymacie!!! Zgodnie ze swoją wolą!!!
Dlatego zaznaczam!!!
Myślcie tak:
Niech będzie moja wola!!!
Rozumiecie!!!

Więc dostaliście tutaj do ręki oręż!!!
Oczywiście do likwidacji niepowodzeń, ale za to jednocześnie do uzyskania dostatku.
Więc wierzę, że rozumiecie to, iż energia wykonuje każde nasze polecenie!!!

Niestety to nie wszystko, żeby zapewnić sobie udział w projektowaniu własnego życia, zgodnie ze swoją wolą!
Zauważcie, że nasze przekonania projektuje również podświadomość.
Poniekąd na podstawie doświadczeń, nawyków, przekonań całego życia!
Pewnie o tym nie myślicie lub raczej nie pamiętacie.
Jednak ten bagaż jest i obciąża wasze aktualne żądania, co powoduje czasem brak ich realizacji.
Powodem jest podświadoma pamięć doświadczeń i nieprzerobione emocje oraz zrozumienia związane z nimi.
Tak, dobrze domyślacie się, trzeba trochę poświęcić czasu na zastanowienie lub rozmyślania świadome, czyli tzw. obserwację swoich uczuć i myśli.

Poniekąd świadome zwrócenie uwagi na to, jak nas:
– widzą inni i jak się sami widzimy,
-jaki mamy majątek i stosunek do pieniędzy,
-jaka jest nasza miłość lub jej brak,
-na, co zwracamy uwagę w pierwszej kolejności w relacjach międzyludzkich,
-czy jesteśmy religijni, czy uduchowieni, czy wierzący,
-itp.

Dlaczego trzeba taką pracę wykonać nad sobą?

Powodem tego jest zmierzenie się z samym sobą w rozumieniu siebie lub zwyczajne zrozumienie tematu.

Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.
Prywatny Detektyw Kraków

Wnioski

Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Prywatny Detektyw Kraków

Wiec mamy już zrozumienie, że każdy może wytworzyć to, co chce dla siebie w swojej rzeczywistości życia.
Również macie już, świadomość, jaka może być siła ludzi w formie indywidualnej, zbiorowej.
Dlatego osoby, które kontrolują swoje myśli i je świadomie kierują na wybranym celu, osiągają wręcz magiczne efekty.
Gdyby ich było setki, tysiące, miliony to planetę można zmienić w pojazd kosmiczny, który się przemieszcza, gdzie sobie życzy tego zbiorowa świadomość ludzi!!!
Rozumiecie, co to za siła?

Dlatego każdy sposób myślenia jest właściwy!!!
Nasza rzeczywistość jest taka, jaką wymyślimy!!!

Więc jakie możliwości daje praca nad świadomością!!!
Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Taka praca daje wtedy efekty właściwego zrozumienia.

Pod warunkiem, że uwzględniam obecne formy polaryzacji politycznej lub innych wartości w mediach.

Poniekąd zauważamy ich właściwe zrozumienie.
Ponieważ my rozumiemy, że zawsze mamy rację.

Oprócz tego faktem jest, że racja zawsze może być zmienną, już przy rozbudowanej świadomości:).

Więc czy wtedy będziecie widzieli jakikolwiek sens kłócenia się z innymi ludzkimi systemami wartości?

Każdy człowiek ma racje w swojej rzeczywistości, ale musi rozumieć ciężar gatunkowy doświadczeń wynikających ze swoich racji, bo tylko on te doświadczenia sobie stwarza.
Dlatego zastanówmy się, czy taka świadomość podarowana jednocześnie większości ludzi na tej planecie, nie wpłynęłaby na zakończenie: głodu, wojen, wyzysku, oszustw itd.?

Myślę, że tak!

Jednak jeszcze stare programy w umysłach ludzkich, mają dużą sile sprawczą, ponieważ zwyczajnie utożsamiamy się z nimi.
Oprócz tego strach przed ich porzuceniem i strach, że to wpłynie na likwidację waszych ciał!

Oczywiście nic podobnego się nie stanie!
Tylko czy to zrozumiecie?
Że to właśnie przedłuża życie nawet tego aktualnego ciała fizycznego.
Przecież śmierci tak naprawdę nie ma!
Jest tylko ewentualne zużycie aktualnego ciała i wymiana na inne.

Więc jeśli naprawdę zrozumieliście, to moc sprawcza jest z wami!
Fizyka kwantowa, projekcja myśli i ich siła sprawcza.

Zauważcie!
Życie zawsze spełnia wasze żądania!
Dlatego jest tak ważna kontrola myśli i ich projektowanie.
Mówię, że kontrola musi odbywać się w każdej chwili!!!

Poniekąd, to wasz wybór czy wybaczycie sobie i innym uczynki z przeszłości.

Powtórzę jeszcze, że wszystkie nasze twory są tworzone również przez podświadomość, więc nie emocjonujcie się za bardzo.
Jednak bywa tak, że nasza dusza planuje nam świadomie negatywne doświadczenia, w celach nauki i wzrostu duchowego.
Dlatego warto też się wyedukować na temat jaźni i jej wpływu na nasze sąsiednie duplikaty ludzkie bytujące w równoległych rzeczywistościach.
Dopowiem jeszcze, że dusza dzieli się na wiele jaźni, które wchodzą do poszczególnych ciał celem doświadczeń.
Więc dowiadujemy się już poniekąd coś o potędze i rozpiętości duszy ha ha ha.

Dlatego promuję teorie:
,,W życiu nie ma przypadków”,
,,Przypadki to rzeczywistość dla nieświadomego umysłu”

To teraz rozumiecie?

Więc jesteśmy twórcami i stwórcami!!!

Czyli … ha ha ha.
Domysł już dla rozumiejących!

Wyjaśnienie!

Dlaczego Biuro Detektywistyczne Kraków opisuje i zagłębia się właśnie w takich rozważaniach?
Dla mnie jest to dość oczywisty powód.
Dlatego, że Biuro Detektywistyczne Różycki aspirujące do trudnych spraw, dlatego powinno rozumieć działania w sferach fizyki kwantowej.
Ponieważ w dzisiejszym świecie jest to istotne w udzielaniu pomocy pewnym osobom i firmom, które działają na wyższym poziomie świadomości naukowej.

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

Detektyw Kraków

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ