Zakres usług

Zakres usług

Detektyw Kraków Tomasz Różycki

Zakres usług
Zakres usług

Również:

Detektyw Kraków Tomasz Różycki

Ponieważ

Zakres usług

Oczywiście należy przez to rozumieć:

Dyskrecja – Informacja – Bezpieczeństwo – Skuteczność

Oczywiście proponujemy odpowiedni:

Zakres usług 
Tel: 726 278 666
www.detektywmalopolska.pl

Oprócz tego:

Usługi Biuro Detektywistyczne Różycki to usługi indywidualne i niekonwencjonalne.

Oczywiście

Ponieważ w pierwszej kolejności Detektyw Kraków przeprowadza czynności:

-wywiad/rozmowa z klientem,
-ustala wynagrodzenie,
-podpisuje umowę,
-układa plan działania,
-przystępuje do realizacji zlecenia,
-zdobywa informacje i dowody,
-przedstawia zleceniodawcy: raport, zdjęcia, filmy, inne,
-na życzenie klienta jest świadkiem w sądzie,
-lub zabezpiecza inne interesy …  klienta.

Zakres usług

Oczywiście:

Ponieważ:

Oczywiście zakres usług detektywistycznych proponujemy firmom i osobom prywatnym na terenie Krakowa i woj. Małopolskiego.

Również oferujemy swoje usługi na terenie województw: Śląskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego lub całej polski, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Oprócz tego chcemy zauważyć i pochwalić się, że nasi detektywi pracowali dla: polityków i kościoła.

Czasem, pojawiają się sprawy bardzo trudne i skomplikowane, więc korzystamy z dobrej współpracy z odpowiednimi  służbami administracji państwowej lub … .

Zakres usług skierowany jest dla klientów:

 • indywidualnych,
 • biznesu,
 • instytucji,
 • organizacji,
 • polityków.

Ponieważ

Zakres usług detektywistycznych w Krakowie i nie tylko:

Dla klienta indywidualnego:

  • Obserwacja: osób, budynków, terenu, inne.
  • Poszukiwanie: osób, mienia, informacji;
  • Sprawy: rozwodowe, majątkowe, rodzinne;
  • Zdrady małżeńskie i partnerskie;
  • Wywiad przedmałżeński;
  • Zbieranie materiału dowodowego do spraw;
  • Wszelkie kradzieże i wyłudzenia;
  • Ustalenia majątkowe – poszukiwanie;
  • Ustalenia danych osobowych;
  • Ustalanie miejsca zamieszkania;
  • Kontrinwigilacja;
  • Wykrywanie podsłuchów w: pomieszczeniach, telefonach, pojazdach, terenie itp.
  • Monitoring GPS;
  • Odzyskiwanie danych: (telefon, komputer, inne);
  • Wywiad środowiskowy;
  • Sprawy spadkowe;
  • Badania DNA: pobieranie próbek śladów i przekazywanie do badań;
  • Pobieranie próbek śladów i przekazywanie do badań;
  • Sprawdzanie przeszłości;
  • Informatyka;
  • Wszelka weryfikacja;
  • Nietypowe i niekonwencjonalne sprawy;
  • Windykacja;
  • Pomoc prawna;
  • Mediacje;
 • Inne usługi detektywistyczne.

=======================================================================

Zakres usług dla biznesu:

 • Obserwacja i weryfikacja osób … ;
 • Pozyskanie informacji … ;
 • Wywiad gospodarczy;
 • Wywiad środowiskowy;
 • Wykrywanie szpiegostwa;
 • Ustalanie właściciela pojazdu;
 • Ustalanie danych osobowych oraz miejsca zamieszkania;
 • Bezpieczeństwo: kradzież informacji, patentów, przed konkurencją, inna ochrona;
 • Ustalanie kont bankowych, numerów telefonów, inne.
 • Wykrywanie podsłuchu w: pomieszczeniach, telefonach, pojazdach, terenie itp.;
 • Badania DNA: pobieranie próbek śladów i przekazywanie do badań;
 • Informatyka;
 • Monitoring GPS;
 • Windykacja;
 • Mediacje;
 • Pomoc prawna;
 • Inne usługi.

=======================================================================

Windykacja w Krakowie i nie tylko:

 • Windykacja: miękka, twarda, Sądowa – Karna;
 • Mediacje oraz negocjacje;
 • Inne usługi.

=======================================================================

Informatyka śledcza – odzyskiwanie danych:

 • Badanie śladów … ;
 • Badanie i odzyskanie informacji w: telefonach, komputerach, innych;
 • Kopiowanie danych oraz przywracanie haseł itp.;
 • Inne usługi.

=======================================================================

Inwigilacja-wykrywanie podsłuchów:

 • Wykrywanie podsłuchów w: pomieszczeniach, telefonach, pojazdach, terenie itp.;
 • Przystosowanie pomieszczeń do bezpiecznego prowadzenia poufnych rozmów;
 • Zagłuszanie urządzeń podsłuchowych;
 • Identyfikowanie osobowych źródeł wycieku informacji;
 • Zabezpieczenie spotkań biznesowych i innych, przed możliwością podsłuchu;
 • Oraz inne usługi.

=======================================================================

Badania DNA:

 • Na pokrewieństwo: test ojcostwa – testy zdrady;
 • Pobieranie próbek śladów i przekazywanie do badań;
 • Inne;
 • Oraz inne usługi.

=======================================================================

Pomoc prawna:

 • Rozwody i separacje;
 • Sprawy: cywilne, gospodarcze, karne;
 • Windykacja/egzekucje komornicze;
 • Odszkodowania;
 • Sprawy administracyjne;
 • Mediacje;
 • Oraz inne usługi.

=======================================================================

Ochrona fizyczna poprzez zaufane firmy ochroniarskie:

 • Doradztwo – korzystam z wiedzy Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Ochrony.
 • Ochrona fizyczna osób i mienia.

=======================================================================

Koszt wynajęcia sprawdzonego detektywa w Krakowie jest ustalany indywidualnie.

Dlatego cena uzależniona jest od wielu aspektów np.: czasu, pieniędzy, okoliczności, innych…

 

Zakres usług !

Również zabezpieczamy: inne interesy i nietypowe sprawy.

Zakres usług

Prywatny Detektyw Różycki jest to licencjonowane biuro detektywistyczne.

Zakres usług

Oczywiście pracujemy w oparciu o koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na której podstawie działa nasze Biuro Detektywistyczne Tomasz Różycki.

Ponieważ

Również mamy szerokie możliwości działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Ponieważ

Dlatego jesteśmy w stanie zapewnić szybkie przystąpienie do czynności detektywistycznych oraz skuteczną ich realizację poprzez kontakty zawodowe, doświadczenie, wiedzę.

Oczywiście używamy również nowoczesnego sprzętu, który umożliwia skuteczne działania operacyjne.

Następnie wszelkie wskazania i dowody zamieszczamy w końcowym raporcie, który popieramy ewentualnym pobytem na sali sądowej w roli świadka.

Ponieważ wszystkie usługi detektywistyczne wykonujemy: mądrze, dyskretnie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Również nie zapominamy w swoich działaniach o dobrze przez nas pojętym interesie zleceniodawców.

Wszelkie informacje sprawdzamy, jeśli zachodzi potrzeba, to przedstawiamy etapami klientowi, żeby ten miał kontrolę nad prowadzoną przez nas sprawą.

Oczywiście zapraszamy do współpracy oraz skorzystania z naszych usług dosłownie każdego.

Ponieważ

Zakres usług

Ponieważ

Detektyw Kraków Tomasz Różycki


Detektyw Kraków

Detektyw Kraków

Oczywiście 

Oczywiście 

Ponieważ

Ponieważ