Prywatny Detektyw Kraków – Biuro Detektywistyczne Tomasz Różycki

Oferta Biuro Detektywistyczne Tomasz Różycki

Detektyw Kraków

Również:

Agencja Detektywistyczna Kraków 

Prywatny Detektyw Tomasz Różycki

Ponieważ

Oczywiście należy przez to rozumieć:

Dyskrecja – Informacja – Bezpieczeństwo – Skuteczność

Dlatego przedstawiamy:

Oferta
Tel: 726 278 666
www.detektywmalopolska.pl

Oprócz tego:

Usługi Biuro Detektywistyczne Tomasz Różycki to usługi indywidualne i niekonwencjonalne.

Ponieważ w pierwszej kolejności Detektyw przeprowadza czynności:

-wywiad/rozmowa z klientem,
-ustala wynagrodzenie,
-podpisuje umowę,
-układa plan działania,
-przystępuje do realizacji zlecenia,
-zdobywa informacje i dowody,
-przedstawia zleceniodawcy: raport, zdjęcia, filmy, inne,
-na życzenie klienta jest świadkiem w sądzie,
-lub zabezpiecza inne interesy …  klienta.

Ponieważ:

Dlatego usługi detektywistyczne proponujemy firmom i osobom prywatnym na terenie Krakowa i woj. Małopolskiego.

Oczywiście oprócz tego oferujemy swoje usługi na terenie województw: Śląskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego lub całej polski, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Oprócz tego chcemy zauważyć i pochwalić się, że nasi detektywi pracowali dla: polityków i kościoła.

Czasem, pojawiają się sprawy bardzo trudne i skomplikowane, więc korzystamy z dobrej współpracy z odpowiednimi  służbami administracji państwowej lub … .

Oferta skierowana jest dla klientów:

 • indywidualnych,
 • biznesu,
 • instytucji,
 • organizacji,
 • polityków.

Oferta usług detektywistycznych:

Dla klienta indywidualnego:

  • Obserwacja: osób, budynków, terenu, inne.
  • Poszukiwanie: osób, mienia, informacji;
  • Sprawy: rozwodowe, majątkowe, rodzinne;
  • Zdrady małżeńskie i partnerskie;
  • Wywiad przedmałżeński;
  • Zbieranie materiału dowodowego do spraw;
  • Wszelkie kradzieże i wyłudzenia;
  • Ustalenia majątkowe – poszukiwanie;
  • Ustalenia danych osobowych;
  • Ustalanie miejsca zamieszkania;
  • Kontrinwigilacja;
  • Wykrywanie podsłuchów w: pomieszczeniach, telefonach, pojazdach, terenie itp.
  • Monitoring GPS;
  • Odzyskiwanie danych: (telefon, komputer, inne);
  • Wywiad środowiskowy;
  • Sprawy spadkowe;
  • Badania DNA: pobieranie próbek śladów i przekazywanie do badań;
  • Pobieranie próbek śladów i przekazywanie do badań;
  • Sprawdzanie przeszłości;
  • Informatyka;
  • Wszelka weryfikacja;
  • Nietypowe i niekonwencjonalne sprawy;
  • Windykacja;
  • Pomoc prawna;
  • Mediacje;
 • Inne usługi detektywistyczne o których poczytasz TUTAJ.    Oprócz tego:

=======================================================================

Oferta detektywistyczna dla biznesu:

 • Obserwacja i weryfikacja osób … ;
 • Pozyskanie informacji … ;
 • Wywiad gospodarczy;
 • Wywiad środowiskowy;
 • Wykrywanie szpiegostwa;
 • Ustalanie właściciela pojazdu;
 • Ustalanie danych osobowych oraz miejsca zamieszkania;
 • Bezpieczeństwo: kradzież informacji, patentów, przed konkurencją, inna ochrona;
 • Ustalanie kont bankowych, numerów telefonów, inne.
 • Wykrywanie podsłuchu w: pomieszczeniach, telefonach, pojazdach, terenie itp.;
 • Badania DNA: pobieranie próbek śladów i przekazywanie do badań;
 • Informatyka;
 • Monitoring GPS;
 • Windykacja;
 • Mediacje;
 • Pomoc prawna;
 • Inne usługi.

=======================================================================

Windykacja:

 • Windykacja: miękka, twarda, Sądowa – Karna;
 • Mediacje oraz negocjacje;
 • Inne usługi, o których poczytasz TUTAJ.

=======================================================================

Informatyka śledcza – odzyskiwanie danych:

 • Badanie śladów … ;
 • Badanie i odzyskanie informacji w: telefonach, komputerach, innych;
 • Kopiowanie danych oraz przywracanie haseł itp.;
 • Inne usługi, o których poczytasz TUTAJ.    Oprócz tego:

=======================================================================

Inwigilacja-wykrywanie podsłuchów:

 • Wykrywanie podsłuchów w: pomieszczeniach, telefonach, pojazdach, terenie itp.;
 • Przystosowanie pomieszczeń do bezpiecznego prowadzenia poufnych rozmów;
 • Zagłuszanie urządzeń podsłuchowych;
 • Identyfikowanie osobowych źródeł wycieku informacji;
 • Zabezpieczenie spotkań biznesowych i innych, przed możliwością podsłuchu;
 • Oraz inne usługi, o których poczytasz TUTAJ.

=======================================================================

Badania DNA:

 • Na pokrewieństwo: test ojcostwa – testy zdrady;
 • Pobieranie próbek śladów i przekazywanie do badań;
 • Inne;
 • Oraz inne usługi, o których poczytasz TUTAJ.

=======================================================================

Pomoc prawna:

 • Rozwody i separacje;
 • Sprawy: cywilne, gospodarcze, karne;
 • Windykacja/egzekucje komornicze;
 • Odszkodowania;
 • Sprawy administracyjne;
 • Mediacje;
 • Oraz inne usługi, o których poczytasz TUTAJ.

=======================================================================

Ochrona fizyczna poprzez zaufane firmy ochroniarskie:

 • Doradztwo / ochrona fizyczna osób i mienia.

=======================================================================

Koszt wynajęcia sprawdzonego detektywa w Krakowie jest ustalany indywidualnie.

Dlatego cena uzależniona jest od wielu aspektów np.: czasu, pieniędzy, okoliczności, innych…

Również zabezpieczamy: inne interesy i nietypowe sprawy.

Dlatego

Prywatny Detektyw Tomasz Różycki jest to licencjonowana Agencja Detektywistyczna.

Dlatego

Oczywiście mamy zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na której podstawie działa nasze Biuro Detektywistyczne Tomasz Różycki.

Ponieważ

Również mamy szerokie możliwości działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Ponieważ

Dlatego jesteśmy w stanie zapewnić szybkie przystąpienie do czynności detektywistycznych oraz skuteczną ich realizację poprzez kontakty zawodowe, doświadczenie, wiedzę.

Oczywiście używamy również nowoczesnego sprzętu, który umożliwia skuteczne działania operacyjne.

Następnie wszelkie wskazania i dowody zamieszczamy w końcowym raporcie, który popieramy ewentualnym pobytem na sali sądowej w roli świadka.

Wszystkie usługi detektywistyczne wykonujemy: mądrze, dyskretnie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Również nie zapominamy w swoich działaniach o dobrze przez nas pojętym interesie zleceniodawców.

Wszelkie informacje sprawdzamy, jeśli zachodzi potrzeba, to przedstawiamy etapami klientowi, żeby ten miał kontrolę nad prowadzoną przez nas sprawą.

Oczywiście zapraszamy do współpracy oraz skorzystania z naszych usług dosłownie wszystkich.

Ponieważ

OFERTA

Dlatego

Biuro Detektywistyczne Tomasz Różycki

Detektyw Kraków

Oczywiście 

Oczywiście