Oświecony detektyw

Oświecony detektyw
Oświecenie to wyjście istoty ludzkiej ze stanu niedojrzałości umysłowej lub niestanowienia o sobie.

Stan ten powoduje niemożliwość posługiwać się samodzielnie własnym rozumem.
Inaczej nasze ubezwłasnowolnienie jest przeważnie naszą winą w formie braku rozumu albo braku odwagi w niezależnym posługiwaniu się tym, że rozumem.

Czyli oświecenie to też odwaga posługiwania się własnym rozumem.
Poniekąd kierowanie się swoją świadomością w sposób pewny słuszny i niezależny bez przyzwolenia na obcą ingerencję.

Jak będziecie w stanie przeczytać ten artykuł do końca z w miarę pozytywnymi emocjami, a zatem i zrozumieniem to będzie znaczyć, że jesteście oświeconym lub jesteście na granicy tego stanu?!!

Ponieważ uważam, że nie jest łatwe to, co tutaj napisałem!!!

Oświecony detektyw

Jak osiągnąć stan oświecenia?

Detektyw Kraków
Oświecony detektyw

 

Ogólnie stanu oświecenia nie można ot tak, osiągnąć wkładając w swój umysł części zamienne lub dodatkowe, czy też wgrywając mechanicznie programy.
Podobnie jak część do komputera, co potem daje ci dodatkowe możliwości.
Tak, tą metodą można stać się dużo inteligentniejszym, ale nieoświeconym!!!

Detektyw Kraków wie o tym, że dosłownie każdy człowiek jest oświecony.
Tylko jego umysł jest umiejętnie skierowany wraz z uważnością na inne cele.
Cele te powodują rozstrojenie jego możliwości i świadomości, co prowadzi do niezrozumienia w oświeceniu.
Oczywiście oświecenie to stan wolny od bezpośredniego wpływu ego.
Stan ten nie może być osiągnięty w przyszłości lub w czasie.
Zauważam, że ten stan jest możliwy do osiągnięcia tylko ,,tu i teraz” , dosłownie w tej chwili!!!

Ważne!!!

Tzw. stan oświecenia, który chcemy osiągać w przyszłości, to najpewniej jest umysłową fantazją.
Dlatego myśląc, tak nigdy go nie osiągniesz, bo zwyczajnie jest to abstrakcja.
Wiec osiąganie takiego stanu, bez uzmysłowienia sobie, że już tym jesteś, jest niemożliwe!!!

Dlaczego stan wolny od ego nie ma nic wspólnego z przyszłością?
Oświecony detektyw

Ponieważ punktem wejścia w stan oświecenia jest tylko obecna chwila.
Zauważ, że jeżeli uczynisz z tego cel, który chcesz osiągnąć, zgubisz punkt wejścia w niego.
Dlatego że patrzysz w przyszłość, a ten stan jest tu i teraz.
Poniekąd, cel zmienia i nadaje formę oczekiwania tego celu w przyszłości.
A to jest dość spore niezrozumienie w tych rozważaniach.

Tłumaczę!

Zwykle rozumujemy, że osiągamy stan oświecenia bez udziału ego, dlatego myślimy sobie, że ja też mogę, ten stan osiągnąć ograniczając ego-rozum na swój sposób.
Tylko że robimy z tego cel!!!.
Planując drogę osiągnięcia celu, włącza się automatycznie umysł, bo w tej sytuacji musi stworzyć mentalnie obraz przyszłości oczekiwanego stanu.
No i właśnie ten obraz celu wytworzony poprzez umysł uniemożliwia wam osiągnięcie tego stanu oświecenia.
Bo punkt startu-wejścia w ten stan jest tu i teraz!!!
Detektyw na podstawie swojej świadomości nie widzi innej możliwości, nawet w wiedzy implementowanej od ludzi osiągających ten stan.
Ponieważ oświecenie jest możliwe tylko w teraźniejszej chwili, która jest teraz!!!

Jak to osiągnąć?
Oświecony detektyw

Prywatny Detektyw proponuje zaprzestanie szukania oświecenia, jako takiego, bo ono już tu jest w każdym z was!!!
Zaprzestańcie poszukiwać oświecenia w przyszłości, czyli waszych wyobrażeniach i planach.

Dlatego wydają się możliwe tylko dwa sposoby osiągania oświecenia:

1. Można się zrelaksować, nic nie robić, aby się oświecić, po prostu bawić się na całego w tej grze.
Lub!
2. Odczuwać tę potrzebę bardzo intensywnie, jako stałą formę odczuwania niczym oddech.

 

Możesz każdy z obydwu z tych sposobów praktykować jednocześnie lub z osobna, ale prawda jest gdzieś pośrodku między tymi sposobami.
Trzeba praktykować, żeby zrozumieć sens i istotę tych sposobów.

Mogę podpowiedzieć, jak ja to widzę!!!

Uwaga!
Prawdę mówiąc, mówisz sobie, że nic nie musisz lub nie ma potrzeby nic zrobić.
Jednak jest ważna:
-intencja,
-wola,
-chęć rozumienia,
-intensywność odczuwania, która prowadzi do tej chwili.

TAK!!!
Intensywność!!!
Która ma, wprowadzi cię w tę chwilę, ale nie do przyszłości?

Powtarzam!!!

Nic nie możesz zrobić!!!
Jeśli robienie oznacza przyszłość — coś w czasie!!!.

Stań się jednością z obecną chwilą!!!
Trzeba się wczuć w tzw. nic nie robienie, bo nic nie można zrobić!!!
Możemy tylko być teraz!!!

Powtarzam jeszcze raz!!!
Intensywność istnienia jest potrzebna razem z istotą tej chwili!!!

W prawdziwym i świadomym rozumieniu nie istnieje coś takiego jak przyszłość!!!!!!!!!
Dlatego nie staniesz się kimś lub czymś, czym nie jesteś już teraz!!!

Każdy jest oświecony na swoim głębszym poziomie!

Żeby to dopuścić u siebie do użytku, świadomie i w czynie życia teraźniejszego, musisz wiedzieć, że:
-wszyscy ludzie są kompletni,
-są gotowi do bycia oświeconym,
-wszystko jest gotowe do zaistnienia tego stanu,
-nie potrzeba więcej czasu na osiąganie tego,
-trzeba wiedzieć i rozumieć, kim jesteś.
Zrób to!!!!!!

Detektyw Kraków
Detektyw Kraków

 

Oświecony detektyw,
Myśląc i czyniąc inaczej, oddalasz się od tego stanu.

Oświecenie to tylko idea, zrozum, jesteś już tym!!!
Uświadom sobie to!!!
Nie potrzebujesz nic innego, aby być tym, kim jesteś teraz!!!
Jesteś bezczasowy i wieczny!
To jest gra, formą i czasem!!!
Tak, to jest program ,,komputerowy”!!!

Raz masz więcej raz mniej taka zabawa:).
Dlatego nie poszukuj duchowo w czasie!!

Intensywnie musisz istnieć!!!
I to: ,,Tu i Teraz!!!”

Taka mała dodatkowo wyjaśniająca niedomówienia dygresja:

Prawdziwe urzeczywistnienie Boga jest tak naprawdę wcieleniem się Boga w twoje ciało i umysł.
Ty sam, jako tylko ego i ciało nie jesteś realizującym Boga.
Oczywiście też nie stajesz się, jako samo ego i ciało oświecony.
Ponieważ swoje doświadczenia musisz zrealizować.
Tylko tak, aby Bóg mógł się urzeczywistnić i wcielić przez twój umysł i ciało.

Więc ciało i umysł muszą być przygotowane poprzez doświadczanie wyższych częstotliwości do jedności!
Czyli przez świadomą współpracę z jaźnią i duszą w osiąganiu coraz wyższych możliwości w stopniach oświecenia!!
Wtedy jesteś już inną formą, która jest zdolna do stwarzania swojej rzeczywistości liniowej w czasie, potem do mieszania tymi rzeczywistościami, a potem do stwarzania jeszcze większych światów!!!

Wtedy rozumiesz!!!

Że nie tylko masz informację!!!
Że czas jest iluzją lub programem komputerowym i tak naprawdę nie istnieje.
Ponieważ wszystko dzieje się jednocześnie!!!!!!!!

Fakt wywraca to wszystko do góry nogami ha ha ha
A może to, co nauczono nas do tej pory, jest kłamstwem i jest wywrócone, a my mamy poukładać to, żeby się wznieść w zrozumieniu???
Czy to nie jest przepiękna gra???!!!
Czy to nie jest iluzja samego siebie?!!!!!!

Może spójrzmy jeszcze raz, ale z innej perspektywy!
Oświecony detektyw

Ja wiem, że nie jesteśmy ograniczeni naszym ciałem!!!
Strach przed śmiercią naszego ciała ogranicza
Wszelkie techniki medytacji i modlitwy są dziełem tylko umysłu, który zawsze czegoś chce m.in. przez modlitwy, medytacje itp.
Mało jest w tym bycia, ale dużo pragnień nawet ukrytych za myślami i praktykami duchowo oświeceniowymi.
Czyli wszelkie pragnienia więcej, więcej, więcej: miłości, pieniędzy, władzy itp.
Czyli ego, ego, ego i jeszcze raz ego!

Więc chcemy coś osiągnąć!
Oświecony detektyw

A to robota wykonywana tylko przez umysł!!!

A bycie prawdziwie oświeconym, to jest ,,być i nic nie pragnąć, bo już to masz”!!!

Oświecony detektyw wie, że życie i śmierć to jest jedna ciągłość różnych stanów.
To tak naprawdę dualność jednego stanu trwania i doświadczania, bez początku ani końca.

Mówiąc to, chce zwrócić uwagę na likwidacje strachu przed śmiercią a zastąpić to uczucie wiedzą i zrozumieniem.
Bo inaczej staniemy się nieświadomymi niewolnikami kierowanymi przez żądze i uprzedzenia!!
Ego to jest nasza ścieżka wielu powtórzeń życia niezależnie czy uważamy to za złe lub dobre.
Istnieją przecież nieskończone poziomy pamięci i umysłów spirali w spiralach.

Dlatego, kiedy świadomość identyfikuje się z umysłem, za każdym razem przywiązuje cię do społecznych uwarunkowań, czyli do tzw. Martixa.
Domyślam się, że właśnie w matrixie tzw. pierwotne lęki napędzają działanie ego.
Również chęć do unikania bólu i chęć osiągania przyjemności doprowadziły do patologicznego zachowania we wszystkich aspektach naszego życia ziemskiego.

Zaszokuje!!
Oświecony detektyw

Uważam, że większość ludzi żyje jak trzoda chlewna w niewoli, którzy to poświęcają swoje całe życie matrixowi.
Ludzie żyją w wąskich ramach cierpienia matrixa, w których do tych ludzi nie dochodzi fakt, że mogą być wolni!!!!!!!!!!!

Przecież możliwe jest pozostawienie wszystkich dziedzictw przeszłości.
Następnie żyć tym, co przyjdzie z oglądu wewnętrznego.
Oczywiście przyszliśmy na świat z biologicznymi uwarunkowaniami, ale bez samoświadomości.
Dlatego wielu dostrzega w oczach malutkich dzieci świetlistą pustkę, natomiast starsi już uaktywniają się i programują lub raczej są programowani!!!

Dlatego powtarzam, że to jest gra aktorska w naszych ciałach, w której nasi avatarzy się realizują!!!
Nie jest tajemnicą, że istota, która się budzi (dostępuje oświecenia) to jej osobowość zaczyna przebijać ponad maskę ciała i umysłu.
Poniekąd powoduje to jej świecenie, a przez to jest widoczna przez wysokie świadomości z daleka.

Dlatego

Taka osoba przebudzona, już nie chce się identyfikować ze standardowymi działaniami matrixa.
Co nie znaczy, że przestaje być aktorem w swoim życiu i rezygnuje ze swojej roli?

Inaczej, gdy się identyfikujesz ze swoim charakterem, osobą, tradycją, matrixem swojego umysłu i ciała. Wtedy to właśnie jest iluzja, której trwanie wyraźnie mówi o braku świadomości, czyli oświecenia!!!

W rzeczywistości jesteśmy bardziej nasiąknięci iluzją, niż nam się wydaje!
To, co wokół siebie widzimy, to jest program tzw. komputerowy, który jest kontrolowany i podany nam na tacy, w który bezkrytycznie mamy wierzyć.
Wiara zwłaszcza w opinie innych oraz doświadczenia innych szczególnie ugruntowała naszą ślepotę.

Dlaczego widzimy tylko iluzję, bo nie próbujemy nawet szukać prawdy wewnątrz siebie?

Doświadczenie oświecenia!
Oświecony detektyw

 

Biuro Detektywistyczne Kraków

Więc żeby doświadczyć oświecenia, trzeba odwrócić uwagę od: myśli, gry, cieni matrixa i pójść w stronę światła wewnętrznego!!!

Oczywiście trzeba stopniowo przyzwyczajać się do światła, żeby wyższe wibracje nie spowodowały uszkodzenia powłoki cielesnej i samego umysłu!!!

Poniekąd do tego jest potrzebny, m.in. wysiłek woli.

Umysł jest pułapką, labiryntem lub więzieniem dla świadomości, ale to nie znaczy, że jesteś uwięziony!!!
Ty sam jesteś więzieniem przez dostrzeganie tylko samej iluzji.
Wtedy jest oczywiste, że spisz i trwasz w więzieniu, cierpiąc.

W chwili, jeśli sobie to uświadomisz, zaczynasz walczyć z iluzją, ale poprzez tę walkę nadajesz jej cechy i formę prawdziwości, (ale cały czas jesteś uśpiony), tyle że teraz ten sen-gra zamienia się w koszmar.

Ponieważ gdzie, kolwiek pójdziesz, to więzienie też tam będzie!!!

Przebudzenie, więc musi być brakiem identyfikacji z iluzją!!!

Wtedy zaczynasz doświadczać życia w pełni, czyli cieszysz się tym, co jest, bez zachcianek i strachu.

Tak, ale czy teraz po takim zrozumieniu, czy to nie jest gra w dwoistość???

Poniekąd ludzka świadomość jest nieskończona, ponieważ na jednym jej końcu utożsamiamy się z materialną istotą, a na drugim końcu wyzbywamy się siebie i zostaje czysta kreacja ,,Praprzyczyna”!!!

Dlatego myślę, że oświecony jest ponad bólem i przyjemnością.
Poniekąd osiągane jest to poprzez zmniejszenie oporu umysłu, którego opór powoduje m.in. cierpienie!!!

Wtedy zaczynasz rozumieć ,,Jam Jest”
Zaczynasz rozumieć mądrość oraz grę w ,,dwoistość”.
Oczywiście rozumiesz też ,,Tu i Teraz”.

Oświecony detektyw rozumie.

Rozumiem, że to nie jest łatwe i wielu adeptów świadomości wiele razy gubi to zrozumienie, zanim dojdzie, do jakiej kolwiek praktyki w osiąganiu tego stanu.

Mam świadomość, że ludzie praktykujący, co chwila zapominają i wracają do starych wzorców.
Bo jest relatywnie trudno uświadomić w sobie pustkę i stać się nią w każdym aspekcie swojego istnienia.

Dodam jeszcze, że!!!
Osiągany spokój i ruch tworzą pustkę, czyli stają się jednością, a umysł tego na początku nie obejmuje, bo jest zwyczajnie dualny.

Można też powiedzieć, że świadomość to wolna wewnętrzna energia.
Oczywiście wolna od wszelkich uwarunkowań.
Która może być kierowana przez duszę we właściwy sposób?

Jakie są zyski i zmiany z tego stanu?
Oświecony detektyw

Myślę, że uzyskujemy:
-wewnętrzną odporność,
-świadomość,
-możliwość kreacji,
-możliwość rozwoju,
-wolność
-spokój
-akceptacje
-brak walki
-brak wpływu czynników zewnętrznych na twój rozwój.

Nie znaczy to, że staniesz się oświeconym pacyfistą ha ha ha!!!

Pomyśl teraz i pragnij np. pokoju na świecie.
Wojna, przeciwko czemu kolwiek to wojna ze sobą.

Tylko czy chcemy czegoś innego!

Cały czas się oszukujemy!!
Mówimy, że chcemy pokoju, dobrobytu, wiedzy, a wybieramy cały czas ludzi, jako swoich przedstawicieli w rządach itp., którzy tworzą wojnę, głód oraz szerzą dezinformacje!!!

Również chcemy być zdrowi, ale wybieramy i wspieramy gangi-korporacje medyczne zasłaniając się brakiem wiedzy!!

 

No właśnie brakiem wiedzy!!
Oświecony detektyw

Matrix. Detektyw Kraków

Nawet nie chcemy zmienić przyzwyczajeń żywieniowych, ulegamy im na każdym polu życia społecznego oraz indywidualnego za pomocą każdej reklamy itp.
Dlaczego nie miałby to być Mind Control ha ha ha!!!

Jako rasa ludzka czujemy się niesamowicie mądrzy i nadęci z tego powodu?
Ponieważ mamy parę zabawek, a jednocześnie nasza ignorancja przewyższa wszystko inne!!!
Oczywiście jest to wynik posługiwania się tylko samym umysłem-ego!!!

Na podstawie naszej ignorancji ustalamy priorytety dobra i zła, co potem realizujemy dla wspólnego cierpienia bez próby rozpoznania prawdy na ten temat.
Ponieważ emocje związane z pragnieniami są ponad wszystko, a zwłaszcza te narzucone!!!

Efektem, czego jest walka moje-twoje!!!

Prawda!!!

I znów lęki, strach o posiadanie lub bezpieczeństwo, a zatem wojna i morderstwa!!!

Świetnie się daliśmy podzielić na grupy, języki, państwa, rasy, religie, co prowadzi do paranoidalnego wywyższania siebie ponad wszystko!!!

Wnioskuje, zatem że oświecenie pozwala wyjść z tego błędnego koła i nie powtarzać ciągle tej samej ciemnej melodii własnego niewolnictwa.
Dlatego trzeba, zapanować nad umysłem!!!
Poniekąd to dobry przyjaciel!!!!!!
Tylko niezbyt dobry przewodnik lub władca ciebie i twojego rozwoju!!!

Więc znów pytam?

Czy po przeczytaniu powyższych kwestii, nadal uważasz, że jesteś wolny, mądry, oświecony???
Niezależnie od twojego wykształcenia i zdobytej pozycji społecznej w grze ziemskiej.
Przeanalizuj sobie wszystkie uzależnienia, nawet te od jedzenia!

Może nadal spisz, bo jeśli słyszysz prawdę, to nie reagujesz!
Czyli jesteś bio-robot!!!
Prawda!

Czy życie nie jest patologicznym myśleniem?

Zastanówmy się wspólnie, czy dobre zaadoptowanie się cielesne w strukturach społecznych matrixa świadczy o zdrowiu umysłowym i duchowym???

Na pewno ci tego nie powie żaden psycholog ani psychiatra!!!
Ponieważ oni jeszcze bardziej błądzą od nas samych!!!

A teraz na podstawie tej świadomości!!

Czy warto mówić a zewnętrznych agresjach, kontrolach, zagrożeniach od innych ludzi, ras czy inteligencji?
O to jest pytanie!
Dacie radę już sami sobie próbować dawać odpowiedzi???

Więc kim jesteś???
Spójrz na siebie!!!

Wnioski

To kompilacja wiedzy powoduje u detektywa uświadomienie sobie, że wszystko to, czego nas uczą na tej planecie, jest wielkim oszustwem!!!

Poniekąd i również tzw. Bóg to też jest program ,,komputerowy”!!!
Tylko nie mówcie w swojej ripoście o tych bzdetach ateistycznych!!!

Następnie oświecenie, tak, to też wymyślony program ,,komputerowy”!!!!!!!

A kosmos, planeta, wiedza, religie, systemy polityczne, odżywianie, gospodarka, organizacje, wojny itp. czy są wymyślone, czy są hologramem tzw. złudzenia umysłu???

To już niech będzie waszą własną pracą umysłu i ducha w sensie zrozumienia i odpowiedzi!

 

No i co zrobić z takimi wnioskami???

Myślę, że:
Trzeba żyć, trwać w doświadczaniu!!!
Zalecam trenowanie świadomości!!!
Wszystko mamy, jesteśmy kompletni!!!
Czy chcemy tego użyć?!!
Tak powinniśmy!!!

Jeśli zrozumiemy jak to otrzymać, to dostaniemy wszystko bez względu na zakres i wielkość tego daru!!!

Również, trzeba zrozumieć, że:
-umysł-ego,
-ciało,
-jaźń.
Jako powłoki, nie są trwałe, bo zwykle ulęgają po jakimś czasie kasacji, ale można je przedłużać dość długo przy odpowiednim zrozumieniu, nawet do kilku lub kilkunastu tysięcy lat?
Naukowcy znaleźli sarkofagi ze śpiącymi za hibernowanymi ciałami tzw. starożytnych ludzi!
Niektórych wybrudzili!
Niestety jest dość szczelna zasłona milczenia na ten temat!
Czyżby nie chciano, żebyśmy przez zaimplementowanie nowej wiedzy stali się zbyt świadomi i niezależni?

Zaznaczam!!!
Jedynie dusza, jako nośnik informacji jest trwała-nieśmiertelna!!!

 

Końcowe retoryczne pytania — zastanowienia?

 

Prywatny Detektyw Kraków

Czy detektyw może formować myśli i wnioski w tej materii tematycznej?
Czy jest przeszkodą wykonywany zawód?
Może jest przeszkodą, tradycja postrzegania tego zawodu?
Czy może być przeszkodą ewentualne wystawienie się na drwiny?
A może strach przed opinią czy obstrukcją ze strony pewnych środowisk?
Czy każdy człowiek powinien zmierzyć się z taką świadomością?

Do czego doprowadza nas ignorowanie tej świadomości?
Do czego doprowadza nas zrozumienie tych form myślowych?
Czy nakazują nam zajmować się sprawami tylko potrzebnymi z punktu widzenia hodowców rasy ludzkiej?
A może jest wszystko na widoku ukryte, a my tego nie chcemy dostrzegać?
Może warto zastanowić się nad sposobem patrzenia ludzkim okiem i to dosłownie?

Jeśli ludzkie bioroboty, czy to wyjaśnia nasz opór do implementowania nowej świadomości?
Czy wizja naszych panów-hodowców jest zgodna z naszym interesem własnego rozwoju?
A może warto sobie zadać pytanie o naszego awatara i jego plany?
Czy powinniśmy być dalej nieświadomi?
Czy wtedy poczujemy się bezpieczniej?
Zwierzęta, które hodujemy — jeśli są bardziej świadome czy są wtedy bezpieczniejsze?
Itp.?????

Odpowiedzią niech będzie Wasze zrozumienie powyższego tekstu!

Teraz już po takim wywodzie muszę dawać słowo oświecony w ,,cudzysłowu”, prawda???

,,Oświecony” odpowie sobie na to pytanie bez trudu.

Oczywiście zachowując odpowiedni stan umysłu!!!

Który nie powoduje niskimi emocjami obniżenia sprawności umysłu. Który jest niezbędnym elementem w doświadczaniu życia ludzkiego?

A Wy, co odpowiecie sobie na podstawie poruszonego tutaj tematu???
Tylko nie mówcie, że pisząc to, brałem jakieś nielegalne wspomagacze i jeszcze mi nie przeszło ha ha ha.

Mała inspiracja na zakończenie ha ha ha od ,,oświeconego detektywa” ha ha ha

Czyli próba zrozumienia wzniosłych i transcendentalnych złożoności uniwersalnego cudu ,,oświecenia”:

„Jestem, dlatego myślę!!!” (nie zmieniać kolejności) Detektyw Różycki
,,Wszystko powinno być tak proste, jak to możliwe, ale nie prostsze!!!” Albert Einstein
„Prostota jest najwyższym wyrafinowaniem!!!” Leonardo Da Vinci

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http: //detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ