Czy detektyw używa broni palnej?

Czy detektyw używa broni palnej?.
Biuro Detektywistyczne Różycki twierdzi, że występują okoliczności, kiedy prywatny detektyw ma uprawnienia do noszenia i użycia broni palnej.

Czy detektyw używa broni palnej?
Czy detektyw używa broni palnej?

Oczywiście wiele osób zadaje pytania, czy detektyw:

-może nosić broń?
-może uzyskać odpowiednie uprawnienia i na jakich zasadach?
-detektywi mają łatwiejszy dostęp do broni palnej?

Czy detektyw używa broni palnej?

Ustawa o usługach detektywistycznych nie przyznaje prywatnym detektywom żadnego specjalnego pozwolenia na posiadanie broni palnej.

Mówiąc krótko, detektyw pracujący w agencji detektywistycznej ma takie same prawa i obowiązki w zakresie obrony koniecznej i wyższego stanu konieczności jak każdy inny obywatel.

Co robi detektyw, by uzyskać pozwolenie na posiadanie broni palnej?

Detektyw Kraków ma specyficzny charakter swojej pracy, która wiąże się często z dużym niebezpieczeństwem.
Dlatego, może się on ubiegać o pozwolenie na broń, wykazując cel np. ochrony osobistej.

pozwolenie na broń
pozwolenie na broń

Cele wskazywane we wniosku na pozwolenie o broń palną:
-ochrona osobista,
-ochrona osób i mienia,
-do sportów strzeleckich,
-do łowiectwa,
-kolekcjonerskie,
-rekonstrukcji historycznej,
-szkoleniowe.

Najczęściej detektyw sam zakreśla punkt, czyli cel: ochrona osobista.

Oczywiście wszystko jest zależne od potrzeb wnioskującego i rodzaju uzyskanego dokumentu.


Ponieważ, każdy rodzaj pozwolenia na broń podlega swoim indywidualnym ograniczeniom.


Np. jeśli detektyw uzyska pozwolenie do celów sportowych, to nie może nosić broni przy sobie codziennie.


Dlatego, my doradzamy detektywom wnioskować o pozwolenie na broń do ochrony osobistej.

Wtedy wnioskodawca jest zobowiązany udowodnić, że on oraz jego praca, stwarza warunki:

-realnego,
-trwałego,
-ponadprzeciętnego.
Występującego zagrożenia!.

zagrozenia dla detektywa
zagrozenia dla detektywa

Co to oznacza dla detektywa?

W zależności od konkretnego przypadku trzeba mieć całościową świadomość jak uzyskać pozwolenie na broń.

W przypadku broni do ochrony osobistej podstawowym wymogiem jest:

-ukończenie 21 lat,
-stały adres zameldowania w Polsce,
-zdrowie psychiczne potwierdzone poprzez badania,
-brak uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
-niekaralność za przestępstwa umyślne.

Dlatego spawa, jest oczywista, ponieważ jeżeli detektyw/osoba nie spełnia któregoś z powyższych warunków, to automatycznie nie ma żadnych szans na uzyskanie pozwolenia na broń.

Następnie składamy wniosek do odpowiedniego Komendanta Policji zgodnego z naszym miejscem zameldowania.

Dokumenty do złożenia

Oczywiście w pierwszej kolejności określamy typ broni, jaki nas interesuje.

Wniosek składamy do komendy policji właściwej dla miejsca zamieszkania.

Podajemy model i ilość broni oraz uzasadnienie potrzeby jej posiadania.
Przypominamy, że obowiązkowo wymagane jest podanie konkretnych powodów, co do realnego zagrożenia życia lub innych.

Zwracamy uwagę, że policja nie koniecznie musi zaopiniować pozytywnie przedstawione zagrożenia lub potrzeby, dlatego że, może mieć na ten temat zupełnie inne zdanie.

Policja rozważy
Policja rozważy

Ponieważ musi odsiewać osoby, które chcą mieć broń z innych powodów niż własne bezpieczeństwo.

Do wniosku załączamy:

-zaświadczenie o przebytych badaniach lekarskich i psychologicznych ok. 400 zł,
Stwierdzające, że wnioskodawca nie należy do osób wymienionych art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, i potwierdzające, że petent może dysponować bronią art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).
-kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
-2 zdjęcia w formacie 3 cm x 4 cm,
-dowód opłaty skarbowej w wysokości ok. 250 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 225 poz. 1635),
-w przypadku osób ubiegających się o pozwolenie na broń w celu obrony osobistej, do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty świadczące o zagrożeniu zdrowia i życia petenta.

Badania są ważne 3 miesiące.
Jeśli złożyliśmy powyższe dokumenty, to czekamy na odpowiedź.

Egzaminy: teoretyczny i praktyczny

Prywatny Detektyw Kraków podpowiada;

Następnie, jeśli wniosek detektywa będzie pozytywnie zweryfikowany, to dostajemy zgodę na teoretyczny i praktyczny egzamin przed komisją.

Część teoretyczna egzaminu obejmuje:
-przepisy Kodeksu Karnego z zakresu przestępstw z użyciem broni,
-znajomość ustawy o broni i amunicji.

Jeśli detektyw przejdzie pozytywnie egzamin teoretyczny, to dostaje zgodę na przystąpienie do egzaminu praktycznego.

Który odbywa się na strzelnicy, a jego celem jest sprawdzić:
-umiejętności składania i rozkładania broni,
-ładowanie broni amunicją,
-odbezpieczanie i zabezpieczanie broni,
-umiejętności strzeleckie,
-inne.
Sprawdzian egzaminu strzeleckiego to koszt 500 zł.
Natomiast w przypadku niezaliczenia jest możliwa jedna poprawka w kwocie 250 zł.

Egzamin
Egzamin

Ponieważ cała procedura weryfikacji trwa około miesiąca, to musimy wspomnieć, że samo posiadanie pozwolenia na broń nie oznacza, że już możemy dokonać zakupu!.

Obowiązkowo Policja musi wydać dodatkowy dokument tzw. pozwolenie, którego ważność wynosi 3 miesiące. Wtedy dopiero kupujemy broń palną.

Po zakupie broń rejestrujemy do 5 dni od daty zakupu, bo inaczej pozwolenie zostanie cofnięte. Nawet mogą pojawić się konsekwencje w postaci grzywny lub aresztu.

 

Oczywiście powyższe informacje należy traktować jako w miarę dokładne wskazania.

Nie mniej w zależności od potrzeb prywatnego detektywa lub innej osoby należy się doinformować na odpowiedniej komendzie policji, żeby nie popełnić błędu w swojej sprawie.

Ponieważ, nie sposób dokładnie odpowiedzieć, w tak krótkim artykule na wszystkie zagadnienia związane z tak szerokim tematem, jak posiadanie pozwolenia na broń palną.

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http://detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

Czy detektyw używa broni palnej?

czy detektyw używa broni palnej
czy detektyw używa broni palnej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZADZWOŃ