Przesłuchania i dowody

Przesłuchania i dowody, to temat, który przybliży dzisiaj, nasze Biuro Detektywistyczne Różycki.
Nasi detektywi zdają sobie różnicę między uprawnieniami policji a uprawnieniami detektywa.


Prywatny detektyw często przy zbieraniu informacji działa na zasadzie dobrowolności uzyskiwania informacji od świadków. Prawo oczywiście daje mu możliwość przetwarzania danych osobowych, ale nie ma takich uprawnień jak Policja.


Dzisiejszy artykuł zostanie poprowadzony na zasadzie mieszanej i nie będzie detalicznie wyjaśniał, czy detektyw może lub nie może przesłuchiwać świadka np. zdarzeń. Będziemy raczej wyjaśniać podstawowe aspekty przesłuchania i wynikłe z tych przesłuchań dowody.


Ponieważ to pomoże naszym klientom zeznającym lub przygotowującym się do zeznań w sądzie.

przesłuchania i dowody
przesłuchania i dowody

Przesłuchania i dowody

Każdy Prywatny Detektyw Kraków, Policjant itp. dobrze wie, jak bardzo ważnym aspektem w każdej prowadzonej sprawie są przesłuchania świadków, podejrzanych itp. Inaczej mówiąc, są to dowody osobowe w postaci udokumentowanych zeznań tych, że osób.


Świadkowie składają informacje w postaci zeznań.


Oczywiście każdy świadek ma obowiązek mówienia prawdy.


Ponieważ grozi mu odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań.


Natomiast w przypadku podejrzanego lub oskarżonego sprawa ma się trochę inaczej, ponieważ składa on „wyjaśnienia”, które nie są objęte takim rygorem odpowiedzialności karnej. Dlatego w tym przypadku, każda osoba wezwana jako świadek ma obowiązek złożenia zeznania i odpowiedzenia na pytania w danej sprawie.

Jednakże może zachodzić odstępstwo od tego, czyli może zachodzić przesłanka uprawniająca go do odmowy składania tych zeznań.


Oczywiście podstawowym przykładem rozważań do odmowy zeznań jest fakt, że: treść zeznań mogłaby narazić świadka lub osoby mu najbliższe na odpowiedzialność za przestępstwo.


Dlatego w takiej sytuacji podejrzany lub oskarżony ma prawo odmowy składania wyjaśnień bez podania przyczyny.


Również, jeżeli osoba później podejrzana i oskarżona zostanie najpierw przesłuchana w charakterze świadka, a dopiero później zostaną jej postawione zarzuty karne, to w takiej sytuacji jej zeznania nie będą wykorzystane.


Każde przesłuchanie może być wykonane w toku postępowania przygotowawczego, zanim dana sprawa trafi na wokandę sodową. W sądzie powtarza się część lub wszystkie przesłuchania w celu umożliwienia dla Sądu bezpośredniego wejrzenia w sprawę oraz osobistego poznania świadka i oceny jego zeznań do wydania odpowiedniego wyroku.

Konfrontacja

Przesłuchania i dowody

Oczywiście trzeba wspomnieć o konfrontacji w Art. 172 mówi: osoby przesłuchiwane mogą być konfrontowane w celu wyjaśnienia sprzeczności.

Natomiast konfrontacja nie jest dopuszczalna w wypadku określonym w art. 184.

czy detektyw przeprowadza konfrontacje
Detektyw Kraków i konfrontacje

Możliwość swobody zeznań

Jest to zasada prowadzenia przesłuchania, która ma zagwarantować przesłuchiwanemu swobodę wypowiedzi w sposób swobodny i zgodny ze swoimi intencjami co do faktów.
Zawarte jest to w art. 171 w § 7 kodeksu postępowania karnego (tzw. przebieg przesłuchania), że przy braku swobody wypowiedzi, to ona nie może stanowić dowodu w sądzie.

Dlatego wymienimy okoliczności powodujące wyłączenie swobody wypowiedzi art. 171 § 5 k.p.k.:

-przymus,
-nietrzeźwość,
-narkotyki,
-zabieg medyczny,
-przemoc fizyczna lub psychiczna,
-groźby bezprawne,
-hipnoza,
-inne substancje chemiczne.


Dość ważne jest to, że organ przesłuchujący jest zobowiązany do zagwarantowania swobody wypowiedzi osoby przesłuchiwanej.

 

Wartość notatek służbowych

Tutaj art. 174 k.p.k. tworzy zakaz substytucji zeznań świadków i wyjaśnień oskarżonego treścią pism, zapisków czy notatek urzędowych do wykorzystania procesowego.


Oczywiście odpowiednie ,,służby” zabezpieczają dowody poprzez sporządzenie protokołu przesłuchania, art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k.


Natomiast wymogi formalne zawarte są w art. 158 k.p.k.
Wyjaśnia się to w taki sposób gdy: czynność przesłuchania została przeprowadzona, lecz nie została zaprotokołowana lub została zaprotokołowana nieprawidłowo to zeznania, lub wyjaśnienia nie mogą być wykorzystane w sądzie.


Oprócz tego, Policja i poniekąd prywatny detektyw z obecnymi na miejscu zdarzenia osobami przeprowadza rozmowę i sporządza notatki.
W przypadku prywatnego detektywa zawarte i potwierdzone w końcowym raporcie.

Oczywiście notatki lub protokół w zależności od tego, kto je sporządza, rodzaju sprawy i potrzeb prawnych mogą zawierać:

-dane zastanych osób, miejsca, czynności, numery rejestr. samochodów, itp.
-streszczenia, zeznania, wnioski rozmów i faktów,
-zdjęcia lub filmy,
-informacje dla zeznających co zostało zapisane w zeznaniach osób,
-inne.

notatki służbowe detektywa

notatki służbowe detektywa

Rejestracja dźwięku lub obrazu

Ponieważ Art. 147. w § 1 mówi, że przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony ponadto za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, o czym należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności.

Również w § 2 przesłuchanie świadka lub biegłego utrwala się przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, wtedy gdy:

-zachodzi niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby nie będzie możliwe w dalszym postępowaniu,

-przesłuchanie następuje w trybie określonym w art. 396.

Dość ważne !

Prywatny Detektyw Kraków przypomina, że oświadczenia, wypowiedzi, komentarze świadka lub podejrzanego wypowiedziane poza protokołem zeznania, lub wyjaśnienia nie mogą stanowić dowodu. Ponieważ nie są to zeznania ani wyjaśnienia, lecz jedynie nieformalne i luźne wypowiedzi tych osób.

Oczywiście Biuro Detektywistyczne Różycki to nie kancelaria prawna i my również nie jesteśmy prawnikami.

Dlatego proponujemy prawników współpracujących z naszym biurem, żeby mieć pewność, że w powyższych informacjach nie ma żadnych błędów czy niedomówień.

 

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http://detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

Przesłuchania i dowody

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZADZWOŃ