Stalking

Stalking

Stalking są to czynności osoby lub osób nękające kogoś za pomocą: -telefonami,-sms-ami,-e-mailami,-podarunkami,-nagabywaniami,-śledzeniem ofiary,-natarczywymi wizytami,-nielegalna publikacja zdjęć ofiary,-podburzanie i fałszowanie opinii publicznej,-fałszywymi donosami na policje i do innych instytucji,-wykorzystaniem administracji publicznej do zatrucia życia ofiary,-inne. Zdefiniowanej formie jako złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie zagrażające czyje muś bezpieczeństwu.   Poniekąd osoby dopuszczające się …

Prywatny detektyw i jego możliwości

Prywatny detektyw i jego możliwości Zawód prywatnego detektywa jest dość trudny. Ponieważ, każdy detektyw powinien kierować się: -zasadami etyki,-lojalnością w stosunku do zleceniodawcy,-skrupulatnością, by swoimi działaniami nie naruszyć niczyjej wolności i praw człowieka.

Dlaczego kobieta zdradza

Dlaczego kobieta zdradza Badania opinii publicznej w zachodnim świecie wskazują, że jednak mężczyźni częściej zdradzają kobiety niż kobiety mężczyzn.Jest to niewielka różnica na niekorzyść mężczyzn.Pamiętajmy, że to jest badanie opinii publicznej, które nie musi się pokrywać z rzeczywistością !!!.Oczywiście musimy się też zastanowić nad powodem zdrad kobiet.

Obserwacja detektywa

Obserwacja detektywa Obserwacja detektywa, jest to podstawowa czynność detektywa przy większości jego zleceń detektywistycznych.   Ponieważ, jest to głównie obserwacja: -osób, budynków, terenu, sytuacji, inne,-zbieranie dowodów zdrad przedmałżeńskich, małżeńskich i partnerskich,-zbieranie dowodów do sądów lub dla wiedzy prywatnej zleceniodawcy,-ustalenia adresowe, monitoringowe, rodzinne, majątkowe, inne,-obserwacja przy ustaleniach śladów i próbek,-wywiad gospodarczy gdzie kładzie się szczególny nacisk …

Podejrzenie zdrady

Dlaczego mężczyźni zdradzają

Podejrzenie zdrady Zdrada to dla każdego z nas oznacza coś zupełnie innego, np. może to być: -pocałunek w policzek,-spotkanie z osobą innej płci,-czytanie po kryjomu sms lub e-maili,-oglądanie filmów pornograficznych,-stosunek seksualny,-wykradanie majątku rodzinnego,-inne.

Badanie Wariografem

Badanie Wariografem Wariograf, poligraf (potocznie „wykrywacz kłamstw” lub „detektor kłamstw”) – urządzenie służące do analizowania fizjologicznych reakcji organizmu człowieka na bodźce z zewnątrz (bodziec w psychologii i behawioryzmie, bodźce w fizjologii i psychofizjologii zmysłów), które są wykładnią emocji.

Co wiedzą o nas w sieci?

Co wiedzą o nas w sieci? To jest dobre pytanie.Oczywiście można na nie odpowiedzieć dość wiarygodnie.Natomiast jak zawsze trudniej tę odpowiedź poprzeć dowodami.Nie mniej, prywatny detektyw jest w stanie dużo powiedzieć na ten temat, ale nie każdy.Myślę, że wiele firm działających na zlecenie korporacji, wie o nas bardzo dużo.

Sprawdzanie niani

Sprawdzanie niani Detektyw Kraków proponuje usługę sprawdzenia niani. Niania jest to opiekunka lub opiekun do dziecka – kobieta zawodowo trudniąca się opieką oraz wychowywaniem cudzych dzieci, które nie są z nią biologicznie spokrewnione. Przeważnie zajmuje się dziećmi należącymi do jednej rodziny i pobiera za te czynności wynagrodzenie.