Legalność kamerek samochodowych!

Legalność kamerek samochodowych!

Czy filmy z kamerek samochodowych są sprzeczne z RODO?
Opisuje aktualny stan prawny na 2018 r.

Legalność kamerek samochodowych!

Również moim zdaniem filmy z kamerek samochodowych wolno używać.

Pod warunkiem:

1. Jeśli nagrywasz filmy prywatnie, RODO cię nie dotyczy.
2. Natomiast publikowanie filmów, na których sfilmowane osoby tego sobie nie życzą, może być kłopotliwe prawnie.

 

Legalność kamerek samochodowych!
Legalność kamerek samochodowych!

Legalność kamerek samochodowych!

Oczywiście, RODO nie wprowadziło przepisów jednoznacznych w sprawie ochrony danych osobowych!!!.

Dlatego zauważam, że te same dane, w zależności od tego, kto i w jakich okolicznościach je zbiera, mogą być potraktowane jako dane osobowe lub nie jak dane osobowe.

Poniekąd przekłada to się też na nagrania z kamerek samochodowych, czyli rejestratorów.

Zauważyłem, że wielu osobników dopuszczało się w Internecie do straszenia karami, które miałyby grozić za używanie rejestratorów.

Natomiast Komisja Europejska wypowiada się na ten temat tak:

Wizerunek osoby zarejestrowanej za pomocą kamerki samochodowej to zgodnie z definicją zawartą w nowym unijnym rozporządzeniu to dane osobowe, które podlegają ochronie i specjalnym rygorom przetwarzania.

Oczywiście, ta definicja jest bardzo ogólnikowa.

Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Jeśli więc kogoś na nagraniu można zidentyfikować, to wizerunek tej osoby stanowi dane osobowe.

identyfikacja to warunek
identyfikacja to warunek

 

Legalność kamerek samochodowych!

Dlatego pytanie?

Czy korzystając z kamerki samochodowej, zaczynamy podlegać rygorom przepisów, które przewidują, że za naruszenie zasady ochrony danych osobowych grożą duże kary finansowe?

Jest inaczej!

Rozporządzenie RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze (art. 2, ust. 2 lit. c Rozporządzenia).

Prywatny Detektyw Kraków tłumaczy:

Jeśli używacie kamerki tylko i wyłącznie na własny użytek,
Gdy nagrania pokazujecie jedynie rodzinie i znajomym,
Jeśli nie zarabiacie na nich w żaden sposób.

To:

Jeśli macie nawet całe archiwum z filmami, to nie staniecie się administratorem danych ani nie musicie pytać nikogo o zgodę.

Legalność kamerek samochodowych!

Nagrania do tzw. celów dowodowych

Jednak Polskie przepisy nie zabraniają wykorzystywania nagrań w celach dowodowych, np.:

-w sprawach ubezpieczeniowych,
-w sprawach przekazywania policji i innym służbom,

Zarejestrowanych rejestratorem dowodów wykroczeń popełnionych przez innych uczestników ruchu.


Jeżeli chcesz używać nagrań, na których występują osoby, które jakkolwiek da się zidentyfikować, np. na stronie firmowej, albo nawet umieścić je w serwisie, który za nie płaci, przestajesz korzystać z wyłączenia!

Co z numerami rejestracyjnymi samochodu?
Czy to dane osobowe?

Poniekąd zdjęcia lub nagrania wykonane przez przeciętnego użytkownika numerom rejestracyjnym raczej nie stanowią danych osobowych, bo na ich podstawie nie da się w prosty sposób, bez nadmiernych kosztów i nakładu czasu i pracy zidentyfikować konkretnej osoby i powiązać jej np. z konkretnym miejscem lub sytuacją.

Jeśli dane o rejestracjach przejeżdżających aut rejestrują np. służby miejskie, mające dostęp do bazy CEPiK. Wtedy mogą łatwo przypisać auto do konkretnego właściciela, to taka sytuacja może już zostać zakwalifikowana jako przetwarzanie danych osobowych.

Legalność kamerek samochodowych!
Publikacja nagrań?

Jeśli w Unii Europejskiej osoby bez swojej zgody zostaną przedstawione na takim nagraniu, mogą domagać się zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Popełnienie wykroczenia widoczne na nagraniu, nie oznacza, że ta osoba traci prawo do ochrony wizerunku.

Oczywiście, można podjąć próbę zabezpieczenia się przed tym, np. anonimizując nagranie.
Poprzez zamazanie twarzy osób, zacieranie numerów rejestracyjnych itp.
Nie zawsze to jest skuteczne, ponieważ zdarzały się sprawy sądowe, w których osoby przez taką publikację zostały poszkodowane.

Więc udowadniały, że pozostały rozpoznane, w wyniku czego poniosły szkody.

Polskie Prawo
Polskie Prawo

 

Legalność kamerek samochodowych!
Zastanów się, komu pokazujesz nagranie!

Np. przekazując nagranie policji, żeby ścigała sprawców wykroczenia z filmu.

W pierwszej kolejności powinna być wasza analiza, w celu upewnienia się, czy nie ma na nim niczego, co mogłoby świadczyć o tym, że też złamaliście prawo.

Jeśli na nagraniu jest też wasze wykroczenie (mimo że jechaliście za przestępcą, to też złamaliście przepisy), to autor nagrania jest karany jako pierwszy, bo przecież sam zgłasza się na policję!.

Czy wolno nagrywać policję?

Polskie przepisy (na razie) nie zabraniają nagrywania policjantów podczas pracy.
Jeśli znajdują się oni w miejscu publicznym.

Możemy nagrywać w taki sposób, żeby nie dać pretekstu do oskarżeń o utrudnianie wykonywania czynności służbowych lub o napaść na funkcjonariusza, za co grożą zarzuty karne.

Komentarz

Wiem, że polskie przepisy nie zawierają konkretnych uregulowań w kwestii kamer samochodowych.

W innych państwach jest inaczej!!!

 

Ja nie jestem prawnikiem, a powyższy artykuł napisałem na podstawie swojego zrozumienia tego tematu.

Detektyw Kraków zwraca uwagę !

Pamiętajcie, to co zrobicie z uzyskaną tu wiedzą, to robicie, na własną odpowiedzialność.

 

Po naprawdę fachową poradę prawną jednak odsyłam do współpracujących z nami kancelarii prawniczych.

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http://detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

 

Legalność kamerek samochodowych!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ