Dowód w sprawie

Dowód w sprawie

Ponieważ dowód i jego zgodnie z prawem uzyskanie to w mojej profesji jedna z podstawowych czynności w wielu sprawach prowadzonych poprzez nasze Biuro Detektywistyczne Kraków.

Dowód w sprawie

Dowód w sprawie
Dowód w sprawie

Tak dowód to każda okoliczność, która w przypisanej przez prawo formie potwierdza lub wyklucza fakt popełnienia przestępstwa, wskazuje na winę lub niewinność osób, wpływa na stopień odpowiedzialności karnej.

Dowody odgrywają zasadniczą rolę w sferze poznania i ustalania faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy; stanowią one podstawę ustaleń faktycznych.

Przedmiotem dowodu mogą być wszelkie okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Fakty stanowiące przedmiot postępowania dowodowego mogą być ustalane wyłącznie za pomocą środków dowodowych przewidzianych przez ustawę.

Dowód w sprawie

Rodzaje dowodów

W zależności od tego, jakie kryterium bierze się pod uwagę.

1. Z uwagi na źródło osobowe:

  • rzeczowe
  • z dokumentów

2. Ze względu na związek ze zdarzeniem przestępczym:

  • pierwotne – ze źródła, które zetknęło się bezpośrednio z faktem udowadnianym – świadek naoczny, oryginał dokumentu
  • pochodne – ze źródła pośredniczącego między pierwotnym a udowadnianym

3. Tylko ze względu na stosunek do faktu głównego:

  • bezpośrednie – które dotyczą, wprost faktu głównego
  • pośrednie – zwane poszlakami – dotyczą, faktu dowodowego (ubocznego)

4. Ze względu na interes podejrzanego:

  • obciążające – udowadniające przedstawiony zarzut
  • odciążające – dostarczające faktów korzystnych dla podejrzanego
Biuro Detektywistyczne Kraków
Biuro Detektywistyczne Kraków

 

Co to jest ciężar dowodowy?

W procesie cywilnym, na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi on skutki prawne.

Zatem powód, osoba, która dochodzi swoich uprawnień czy roszczeń, musi ona wykazać wszystkie okoliczności, które powołuje w celu wykazania zasadności swojego stanowiska.

Zatem pozwany, osoba, która broni się, musi ona podołać obowiązkowi wykazania wszystkich okoliczności, które niweczą twierdzenia i roszczenia powoda.

Postępowanie dowodowe jest to udowodnienie swoich racji i zbicie twierdzeń strony przeciwnej poprzez wykazanie okoliczności, które podważą racje przeciwnika.

Służą temu dowody, które można przed Sądem przeprowadzać lub żądać przeprowadzenia ich przez Sąd.

 

Dostarczone dowody -Detektyw Kraków
Dostarczone dowody –Detektyw Kraków

 

Czy jednak obrona zawsze jest konieczna?

Myślę, że tak, ponieważ fakty, którym strona przeciwna nie zaprzeczy, uznane mogą być za przyznane.

Może być jednak wątpliwość, czy musimy czegokolwiek dowodzić, jeżeli strona, która wytoczyła powództwo, nie wykazała okoliczności uzasadniające swoje żądania?

Obowiązek udowodnienia po stronie pozwanego zaczyna się dopiero w przypadku wykazania jego odpowiedzialności przez powoda.

Dlatego powinnością sądu jest ustalenie, czy strona inicjująca proces wykazała okoliczności faktyczne uzasadniające zgłoszone żądania, jeśli tak, to rozstrzygnięcie o zarzutach strony przeciwnej.

Jeśli ustaleń dowodowych dokonać nie można, to fakt ten samoistnie niweczy zasadność powództwa niezależnie od skuteczności podjętej przez pozwanego linii obrony.

Pamiętać należy, że ocena tego, czy powód wykazał okoliczności faktyczne uzasadniające zgłoszone żądanie dokonywana, jest przez Sąd w wyroku.

Strony nie wiedzą, czy były skuteczne w swoich racjach, aż do wyroku wstępnego.

Po zapadnięciu wyroku jest już zbyt późno, aby cokolwiek udowadniać.

Oczywiste jest, że w każdej sytuacji konieczna jest obrona poprzez dowodzenie swoich racji, popartych argumentacją prawną.

Nie można zachowywać się względem powoda czy ogólnie toczącego się procesu w sposób bierny.

Ponieważ doprowadzimy do przegrania procesu i poniesienia wszelkich konsekwencji z tym związanych.

 

Udowadnianie nie jest łatwe

Dlatego jeśli nie mamy wykształcenia prawniczego, powinniśmy skorzystać z usług adwokata, który jest biegły w skutecznym dowodzeniu naszych racji przed sądem.

Nie uszczegóławiałem się do konkretnej sprawy, ponieważ nawet w podobnych sprawach nie zawsze, ten sam dowód będzie miał wystarczające znaczenie.

Zauważam, że większość dowodów jest rozpatrywana indywidualnie do każdej sprawy z osobna.

Tak bywają podobne dowody do podobnych spraw.

Przy wątpliwościach zapraszam do kontaktu osobistego.

Moja odpowiedzialność nie pozwala mi tego inaczej przedstawić.

Ja nie jestem prawnikiem!

Pamiętajcie, to co zrobicie z uzyskaną tu wiedzą, to robicie, na własną odpowiedzialność.

Po naprawdę fachową poradę prawną jednak odsyłam do współpracujących z nami kancelarii prawniczych.

 

Ten i inne teksty piszę i zamieszczam na swojej stronie internetowej:
http://detektywmalopolska.pl/ w zakładce BLOG.

 

Dowód w sprawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now ButtonZADZWOŃ